Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej
Podstawy prawne działania
Rada Miejska
Burmistrz Miasta i Gminy
Jednostki Pomocnicze
Jednostki Organizacyjne
Koźmińskie Usługi Komunalne
Urząd Miasta i Gminy
Podstawowe dane
Regulamin organizacyjny
Przewodnik po usługach: karty informacyjne, formularze
Kontrole w Urzędzie
RAPORT O STANIE GMINY
Inspektor ochrony danych
Ogłoszenia, informacje, konkursy
Wykaz tablic informacyjnych
Środki komunikowania się
Prawo lokalne
Statut Gminy
Programy, plany wieloletnie
Uchwały Rady Miejskiej
Zarządzenia Burmistrza
Akty Prawa Miejscowego
Finanse i gospodarka
Budżet Gminy
Podatki i opłaty lokalne
Interpretacje podatkowe
Kontrole podatkowe
Oferty przetargowe
Oferty inwestycyjne
Mienie komunalne
Odpady komunalne
Oświadczenia majątkowe
Obowiązek i zakres oświadczeń
Treść złożonych oświadczeń
Inne
Informacje nieudostępnione
Wykaz rejestrów i ewidencji
Informacje o realizacji spraw
Stan wody
Referendum ogólnokrajowe
PETYCJE
Kontrola przedsiębiorców
Deklaracja dostępności cyfrowej
Wybory
Wybory samorządowe 2010
Wybory prezydenckie 2015
Wybory parlamentarne 2015
Wybory Samorządowe 2014
Wybory Samorządowe 2018
Wybory do PE 2019
Wybory parlamentarne 2019
Wybory prezydenckie 2020
 
Sesja XIV - 2011

W środę, 26 października o godz. 13.00 w siedzibie Rady Miejskiej, ul.Przyjemskich 9 odbędzie się XIV sesja Rady Miejskiej w Koźminie Wlkp.

Porządek obrad:

1.         Otwarcie.

2.         Przyjęcie protokołu z XIII sesji.

3.         Sprawozdanie z przeprowadzonych przetargów.

4.         Interpelacje radnych.

5.         Wybór ławników do Sądu Rejonowego w Krotoszynie oraz do Sądu Rejonowego w Ostrowie Wielkopolskim - Sądu Pracy:

a)   przedstawienie opinii o kandydatach przez Zespół Opiniujący,

b)      powołanie Komisji Skrutacyjnej,

c)      głosowanie,

d)      przyjęcie uchwały o wyborze.

6.         Przyjęcie uchwał w sprawie:

a)      zmiany budżetu Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski na rok 2011,

b)      obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego,

c)      określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości,

d)      określenia wysokości podatku od środków transportowych,

e)      określenia wysokości stawek czynszu za najem lokali użytkowych i dzierżawę gruntów komunalnych na terenie miasta i gminy Koźmin Wielkopolski,

f)       określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych.

7.         Informacja:

a)        Przewodniczącego Rady Miejskiej w Koźminie Wielkopolskim na temat oświadczeń majątkowych radnych Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski,

b)        Burmistrza Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski na temat oświadczeń majątkowych osób wymienionych w art. 24h, ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym.

8.         Wolne głosy i wnioski.

9.        Zakończenie obrad XIV sesji.


Data dodania dokumentu: 2011-11-04
Dodał(a): Agnieszka Flejsierowicz