Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej
Podstawy prawne działania
Rada Miejska
Burmistrz Miasta i Gminy
Jednostki Pomocnicze
Jednostki Organizacyjne
Koźmińskie Usługi Komunalne
Urząd Miasta i Gminy
Podstawowe dane
Regulamin organizacyjny
Przewodnik po usługach: karty informacyjne, formularze
Kontrole w Urzędzie
RAPORT O STANIE GMINY
Inspektor ochrony danych
Ogłoszenia, informacje, konkursy
Wykaz tablic informacyjnych
Środki komunikowania się
Prawo lokalne
Statut Gminy
Programy, plany wieloletnie
Uchwały Rady Miejskiej
Zarządzenia Burmistrza
Akty Prawa Miejscowego
Finanse i gospodarka
Budżet Gminy
Podatki i opłaty lokalne
Interpretacje podatkowe
Kontrole podatkowe
Oferty przetargowe
Oferty inwestycyjne
Mienie komunalne
Odpady komunalne
Oświadczenia majątkowe
Obowiązek i zakres oświadczeń
Treść złożonych oświadczeń
Inne
Informacje nieudostępnione
Wykaz rejestrów i ewidencji
Informacje o realizacji spraw
Stan wody
Referendum ogólnokrajowe
PETYCJE
Kontrola przedsiębiorców
Wybory
Wybory samorządowe 2010
Wybory prezydenckie 2015
Wybory parlamentarne 2015
Wybory Samorządowe 2014
Wybory Samorządowe 2018
Wybory do PE 2019
Wybory parlamentarne 2019
 
Rejestr uchwał 2011 - sesja 12

Numer

i

data sesji

 

Numer
uchwały

 

Temat

 

 

XII/11

26 sierpnia 2011 r.

 

 

 

XII/62/11

 

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski na lata 2011- 2031

 

 

 

XII/63/11

 

 

Zmiana budżetu Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski na rok 2011

 

 

 

 

XII/64/11

 

 

Zmiana uchwały dotyczącej zaciągnięcia pożyczki z Banku Gospodarstwa Krajowego

 

 

 

XII/65/11

 

 

Zatwierdzenia realizacji projektu pn. „Indywidualizacja procesu nauczania uczniów klas I-III szkół podstawowych gminy Koźmin Wielkopolski” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

 

 

 

 

 

 

XII/66/11

 

 

Określenie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Koźmin Wielkopolski za pierwsze półrocze, informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koźmin Wielkopolski oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za pierwsze półrocze

 

 

 

 

 

XII/67/11

 

 

 

 

 

Utworzenie odrębnego obwodu głosowania na obszarze Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 9 października  2011r.


Data dodania dokumentu: 2011-09-02
Dodał(a): Agnieszka Flejsierowicz