Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej
Podstawy prawne działania
Rada Miejska
Burmistrz Miasta i Gminy
Jednostki Pomocnicze
Jednostki Organizacyjne
Koźmińskie Usługi Komunalne
Urząd Miasta i Gminy
Podstawowe dane
Regulamin organizacyjny
Przewodnik po usługach: karty informacyjne, formularze
Kontrole w Urzędzie
RAPORT O STANIE GMINY
Inspektor ochrony danych
Ogłoszenia, informacje, konkursy
Wykaz tablic informacyjnych
Środki komunikowania się
Prawo lokalne
Statut Gminy
Programy, plany wieloletnie
Uchwały Rady Miejskiej
Zarządzenia Burmistrza
Akty Prawa Miejscowego
Finanse i gospodarka
Budżet Gminy
Podatki i opłaty lokalne
Interpretacje podatkowe
Kontrole podatkowe
Oferty przetargowe
Oferty inwestycyjne
Mienie komunalne
Odpady komunalne
Oświadczenia majątkowe
Obowiązek i zakres oświadczeń
Treść złożonych oświadczeń
Inne
Informacje nieudostępnione
Wykaz rejestrów i ewidencji
Informacje o realizacji spraw
Stan wody
Referendum ogólnokrajowe
PETYCJE
Kontrola przedsiębiorców
Deklaracja dostępności cyfrowej
Wybory
Wybory samorządowe 2010
Wybory prezydenckie 2015
Wybory parlamentarne 2015
Wybory Samorządowe 2014
Wybory Samorządowe 2018
Wybory do PE 2019
Wybory parlamentarne 2019
Prezydent 2020
 
Wybory parlamentarne 2011

Zarządzenie Burmistrza Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski z dnia 10 sierpnia w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych. [kliknij]

Postanowienie Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 4 sierpnia 2011 r. w spawie zarządzenia wyborów do Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej i Senatu Rzeczpospolitej Polskiej. [kliknij]

Kalendarz wyborczy dla wyborów do Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej i Senatu Rzeczpospolitej Polskiej w dniu 9 października 2011 r. [kliknij]

Wyciąg z obwieszczenia PKW z dnia 8 sierpnia 2011 r. o  okręgu wyborczym w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 9 października 2011 r. [kliknij]

Komunikat Okręgowej Komisji Wyborczej w Kaliszu z dnia 22 sierpnia 2011 roku [kliknij]

Informacja - "Zaświadczenie o prawie do głosowania" [kliknij]

Informacja o wniosku dla przebywających czasowo [kliknij]

Informacja - "Wyborca niepełnosprawny" [kliknij]

Informacja - "Głosowanie przez pełnomocnika" [kliknij]

Uchwała w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania na obszarze Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski w wyborach do Sejmu i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 9 października 2011 r. [kliknij]

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski z dnia 5 września 2011 r.o numerach i granicach stałych i odrębnych obwodów głosowania, siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz o lokalach obwodowych komisji  wyborczych dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej,  zarządzonych na dzień  9 października 2011r. [kliknij]

Informacja sprawdzanie list wyborców [kliknij]

Zarządzenie Nr 20.2011 Burmistrza Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski z dnia 19 września 2011 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych. [kliknij]

Obwieszczenia Okręgowej Komisji Wyborczej w Kaliszu z dnia 20 września 2011 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na posłów w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w okręgu wyborczym nr 36 [kliknij]

Obwieszczenia Okręgowej Komisji Wyborczej w Kaliszu z dnia 20 września 2011 r. o zarejestrowanych kandydatach na senatora w wyborach do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w okręgu wyborczym nr 94 [kliknij]

Obwieszczenia Okręgowej Komisji Wyborczej w Kaliszu z dnia 20 września 2011 r. o zarejestrowanych kandydatach na senatora w wyborach do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w okręgu wyborczym nr 95 [kliknij]

Obwieszczenia Okręgowej Komisji Wyborczej w Kaliszu z dnia 20 września 2011 r. o zarejestrowanych kandydatach na senatora w wyborach do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w okręgu wyborczym nr 96 [kliknij]

Obwodowe Komisje Wyborcze - składy i funkcje [kliknij]

Zarządzenie Nr 24.2011 Burmistrza Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski z dnia 3 października 2011 r. w sprawie wygaśnięcia członkostwa w Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 4 [kliknij]


Data dodania dokumentu: 2011-08-10
Dodał(a): Agnieszka Flejsierowicz
Data ostatniej modyfikacji: 2011-10-04
Modyfikował(a): Agnieszka Flejsierowicz