Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej
Podstawy prawne działania
Rada Miejska
Burmistrz Miasta i Gminy
Jednostki Pomocnicze
Jednostki Organizacyjne
Koźmińskie Usługi Komunalne
Urząd Miasta i Gminy
Podstawowe dane
Regulamin organizacyjny
Przewodnik po usługach: karty informacyjne, formularze
Kontrole w Urzędzie
RAPORT O STANIE GMINY
Inspektor ochrony danych
Ogłoszenia, informacje, konkursy
Wykaz tablic informacyjnych
Środki komunikowania się
Prawo lokalne
Statut Gminy
Programy, plany wieloletnie
Uchwały Rady Miejskiej
Zarządzenia Burmistrza
Akty Prawa Miejscowego
Finanse i gospodarka
Budżet Gminy
Podatki i opłaty lokalne
Interpretacje podatkowe
Kontrole podatkowe
Oferty przetargowe
Oferty inwestycyjne
Mienie komunalne
Odpady komunalne
Oświadczenia majątkowe
Obowiązek i zakres oświadczeń
Treść złożonych oświadczeń
Inne
Informacje nieudostępnione
Wykaz rejestrów i ewidencji
Informacje o realizacji spraw
Stan wody
Referendum ogólnokrajowe
PETYCJE
Kontrola przedsiębiorców
Wybory
Wybory samorządowe 2010
Wybory prezydenckie 2015
Wybory parlamentarne 2015
Wybory Samorządowe 2014
Wybory Samorządowe 2018
Wybory do PE 2019
 
Informacja o terminie i porządku obrad VIII sesji

29 kwietnia 2011 r. o godz. 15.00 w sali sesyjnej ul. Przyjemskich 9, odbędzie się VIII sesja Rady Miejskiej w Koźminie Wlkp.

Porządek obrad:

1. Otwarcie.

2. Przyjęcie protokołów z VI i VII sesji.

3. Sprawozdanie z przetargów.

4. Interpelacje radnych.

5. Przyjęcie uchwał w sprawie:

a) zmiany budżetu Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski na rok 2011,

b) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski na lata 2011-2031,

c) emisji obligacji komunalnych,

d) opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola, dla których organem prowadzącym jest Gmina Koźmin Wielkopolski,

e) ustalenia cen biletów wstępu na basen kąpielowy w Koźminie Wielkopolskim,

f) przyjęcia „Gminnego programu opieki nad zabytkami dla Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski na lata 2010-2013”,

g) wyznaczenia terminu deratyzacji na terenie miasta i gminy Koźmin Wielkopolski,

h) nabycia przez gminę Koźmin Wlkp. obiektów budowlanych usytuowanych na działce Nr 1182/12 położonej w Koźminie Wlkp.

6. Opowiedzi na interpelacje radnych.

7. Wolne głosy i wnioski.

8. Zakończenie obrad VIII sesji.


Data dodania dokumentu: 2011-04-21
Dodał(a): Agnieszka Flejsierowicz