Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej
Podstawy prawne działania
Rada Miejska
Burmistrz Miasta i Gminy
Jednostki Pomocnicze
Jednostki Organizacyjne
Koźmińskie Usługi Komunalne
Urząd Miasta i Gminy
Podstawowe dane
Regulamin organizacyjny
Przewodnik po usługach: karty informacyjne, formularze
Kontrole w Urzędzie
RAPORT O STANIE GMINY
Inspektor ochrony danych
Ogłoszenia, informacje, konkursy
Wykaz tablic informacyjnych
Środki komunikowania się
Prawo lokalne
Statut Gminy
Programy, plany wieloletnie
Uchwały Rady Miejskiej
Zarządzenia Burmistrza
Akty Prawa Miejscowego
Finanse i gospodarka
Budżet Gminy
Podatki i opłaty lokalne
Interpretacje podatkowe
Kontrole podatkowe
Oferty przetargowe
Oferty inwestycyjne
Mienie komunalne
Odpady komunalne
Oświadczenia majątkowe
Obowiązek i zakres oświadczeń
Treść złożonych oświadczeń
Inne
Informacje nieudostępnione
Wykaz rejestrów i ewidencji
Informacje o realizacji spraw
Stan wody
Referendum ogólnokrajowe
PETYCJE
Kontrola przedsiębiorców
Deklaracja dostępności cyfrowej
Wybory
Wybory samorządowe 2010
Wybory prezydenckie 2015
Wybory parlamentarne 2015
Wybory Samorządowe 2014
Wybory Samorządowe 2018
Wybory do PE 2019
Wybory parlamentarne 2019
Wybory prezydenckie 2020
 
Informacja o terminie i porządku obrad VIII sesji

29 kwietnia 2011 r. o godz. 15.00 w sali sesyjnej ul. Przyjemskich 9, odbędzie się VIII sesja Rady Miejskiej w Koźminie Wlkp.

Porządek obrad:

1. Otwarcie.

2. Przyjęcie protokołów z VI i VII sesji.

3. Sprawozdanie z przetargów.

4. Interpelacje radnych.

5. Przyjęcie uchwał w sprawie:

a) zmiany budżetu Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski na rok 2011,

b) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski na lata 2011-2031,

c) emisji obligacji komunalnych,

d) opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola, dla których organem prowadzącym jest Gmina Koźmin Wielkopolski,

e) ustalenia cen biletów wstępu na basen kąpielowy w Koźminie Wielkopolskim,

f) przyjęcia „Gminnego programu opieki nad zabytkami dla Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski na lata 2010-2013”,

g) wyznaczenia terminu deratyzacji na terenie miasta i gminy Koźmin Wielkopolski,

h) nabycia przez gminę Koźmin Wlkp. obiektów budowlanych usytuowanych na działce Nr 1182/12 położonej w Koźminie Wlkp.

6. Opowiedzi na interpelacje radnych.

7. Wolne głosy i wnioski.

8. Zakończenie obrad VIII sesji.


Data dodania dokumentu: 2011-04-21
Dodał(a): Agnieszka Flejsierowicz