Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej
Podstawy prawne działania
Rada Miejska
Burmistrz Miasta i Gminy
Jednostki Pomocnicze
Jednostki Organizacyjne
Koźmińskie Usługi Komunalne
Urząd Miasta i Gminy
Podstawowe dane
Regulamin organizacyjny
Przewodnik po usługach: karty informacyjne, formularze
Kontrole w Urzędzie
RAPORT O STANIE GMINY
Inspektor ochrony danych
Ogłoszenia, informacje, konkursy
Wykaz tablic informacyjnych
Środki komunikowania się
Prawo lokalne
Statut Gminy
Programy, plany wieloletnie
Uchwały Rady Miejskiej
Zarządzenia Burmistrza
Akty Prawa Miejscowego
Finanse i gospodarka
Budżet Gminy
Podatki i opłaty lokalne
Interpretacje podatkowe
Kontrole podatkowe
Oferty przetargowe
Oferty inwestycyjne
Mienie komunalne
Odpady komunalne
Oświadczenia majątkowe
Obowiązek i zakres oświadczeń
Treść złożonych oświadczeń
Inne
Informacje nieudostępnione
Wykaz rejestrów i ewidencji
Informacje o realizacji spraw
Stan wody
Referendum ogólnokrajowe
PETYCJE
Kontrola przedsiębiorców
Deklaracja dostępności cyfrowej
Wybory
Wybory samorządowe 2010
Wybory prezydenckie 2015
Wybory parlamentarne 2015
Wybory Samorządowe 2014
Wybory Samorządowe 2018
Wybory do PE 2019
Wybory parlamentarne 2019
Prezydent 2020
 
Wyniki badania satysfakcji klientów - październik 2004

Ilość osób, które wypełniły i złożyły ankietę - 199

Odpowiedzi na poszczególne pytania przedstawiały się następująco:

1. Jakiego rodzaju sprawę załatwia pan/Pani w Urzędzie?

 • drogi gminne - 13
 • gospodarka nieruchomościami -19
 • ochrona środowiska - 23
 • warunki zabudowy - 16
 • USC i ewidencja ludności - 64
 • działalność gospodarcza - 16
 • podatki - 64
 • inne - 16
  (niektóre osoby podczas jednej wizyty w Urzędzie załatwiały 2 sprawy lub więcej)

2. Udało się Panu/Pani załatwić daną sprawę ?

Tak - 186 Nie - 13

3. Jak ocenia Pan/Pani kompetencje pracownika (znajomość prawa, zrozumienie sprawy), z którym się Pan/Pani kontaktował(a) ?
Skala ocen od 1 ( niskie) do 6 (wysokie kompetencje):

 • ocena 1 - 3
 • ocena 2 - 7
 • ocena 3 - 8
 • ocena 4 - 27
 • ocena 5 - 64
 • ocena 6 - 88

4. Urzędnik w rozmowie z Panem/Panią był uprzejmy (miły, taktowny, chcący pomóc) ?
Skala ocen od 1 ( był nieuprzejmy) do 6 (był uprzejmy):

 • ocena 1 - 3
 • ocena 2 - 4
 • ocena 3 - 6
 • ocena 4 - 20
 • ocena 5 - 42
 • ocena 6 - 124

 5. Jaka jest Pana/Pani ogólna ocena pracy Urzędu w ciągu ostatniego roku na bazie kontaktów ?
Skala ocen od 1 ( zła) do 6 (bardzo dobra):

 • ocena 1 - 2
 • ocena 2 - 2
 • ocena 3 - 7
 • ocena 4 - 33
 • ocena 5 - 73
 • ocena 6 - 80