Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej
Podstawy prawne działania
Rada Miejska
Burmistrz Miasta i Gminy
Jednostki Pomocnicze
Jednostki Organizacyjne
Koźmińskie Usługi Komunalne
Urząd Miasta i Gminy
Podstawowe dane
Regulamin organizacyjny
Przewodnik po usługach: karty informacyjne, formularze
Kontrole w Urzędzie
RAPORT O STANIE GMINY
Inspektor ochrony danych
Ogłoszenia, informacje, konkursy
Wykaz tablic informacyjnych
Środki komunikowania się
Prawo lokalne
Statut Gminy
Programy, plany wieloletnie
Uchwały Rady Miejskiej
Zarządzenia Burmistrza
Akty Prawa Miejscowego
Finanse i gospodarka
Budżet Gminy
Podatki i opłaty lokalne
Interpretacje podatkowe
Kontrole podatkowe
Oferty przetargowe
Oferty inwestycyjne
Mienie komunalne
Odpady komunalne
Oświadczenia majątkowe
Obowiązek i zakres oświadczeń
Treść złożonych oświadczeń
Inne
Informacje nieudostępnione
Wykaz rejestrów i ewidencji
Informacje o realizacji spraw
Stan wody
Referendum ogólnokrajowe
PETYCJE
Kontrola przedsiębiorców
Deklaracja dostępności cyfrowej
Wybory
Wybory samorządowe 2010
Wybory prezydenckie 2015
Wybory parlamentarne 2015
Wybory Samorządowe 2014
Wybory Samorządowe 2018
Wybory do PE 2019
Wybory parlamentarne 2019
Prezydent 2020
 
Informacja z IV sesji Rady Miejskiej

Dochody na poziomie ponad 28 mln złotych i wydatki w wysokości ponad 27 mln złotych – taki budżet miasta i gminy na 2011 r. przyjęli radni miejscy, tradycyjnie już, w ostatnich dniach starego roku. Sesja budżetowa Rady Miejskiej w Koźminie Wielkopolskim, odbyła się 30 grudnia.
- Projekt budżetu miasta i gminy na 2011 r., który przedkładamy Radzie Miejskiej, to budżet oparty na realnych podstawach. Jestem pewny, że w ciągu roku będziemy go kilkakrotnie nowelizować i będą to zmiany na korzyść miasta i gminy Koźmin Wlkp. – powiedział burmistrz Maciej Bratborski, poddając pod głosowanie Radzie projekt budżetu na 2011 r.

Dochody budżetu ogółem opiewają na kwotę 28.474.741,00 zł, a wydatki na kwotę 27.512.741,00 zł.

Na zadania inwestycyjne w pierwotnej wersji budżetu zaplanowano 1.040.751, 00 zł. Jednak już na sesji budżetowej burmistrz złożył autopoprawkę, by zwiększyć wydatki inwestycyjne o 1 mln zł. Radni wyrazili zgodę na tę autopoprawkę, a tym samym dali przyzwolenie na przystąpienie przez samorząd koźmiński do programu JESSIKA. Program ten umożliwi gminie Koźmin Wlkp. zaciągnięcie pożyczki na korzystnych warunkach, na rewitalizację i adaptację terenów po byłej gazowni przy ul. Floriańskiej na centrum kultury.

Projekt budżetu na 2011 r. uzyskał pozytywne opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej i stałych komisji rady, a po krótkiej dyskusji został przyjęty w głosowaniu przez Radę Miejską. Jeszcze przed głosowaniem radny Janusz Burdziąg złożył wniosek indywidualny, by zaplanować środki na wykonanie elewacji małego szpitala. Burmistrz zapewnił, że jeśli pojawią się pieniądze w budżecie, to będzie można taką inwestycję rozważać. Poddany pod głosowanie wniosek radnego Burdziąga, by wprowadzić to zadanie do budżetu, nie uzyskał jednak przychylności innych członków Rady.

Uchwała budżetowa była najważniejszą, jednak nie jedyną podczas ostatniej sesji. Radni przyjęli zmiany w budżecie na rok 2010, a także dokonali korekt w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym dla gminy Koźmin Wielkopolski na lata 2009 – 2013. Ponadto określili wzory formularzy informacji i deklaracji podatkowych, przyjęli gminny program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na rok 2011, uchwalili Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Koźmin Wlkp. na lata 2011 – 2014, a także zarządzili wybory sołtysów, członków rad sołeckich i rad osiedli.

Podczas sesji radni podjęli także decyzję o likwidacji Koźmińskiej Fundacji Ochrony Zdrowia. Przychylili się tym samym do wniosku członków Zarządu tej fundacji o jej  likwidację. Rada ustaliła wynagrodzenie Burmistrza Miasta i Gminy Macieja Bratborskiego na poziomie dotychczasowym.


Data dodania dokumentu: 2011-04-19
Dodał(a): Agnieszka Flejsierowicz