Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej
Podstawy prawne działania
Rada Miejska
Burmistrz Miasta i Gminy
Jednostki Pomocnicze
Jednostki Organizacyjne
Koźmińskie Usługi Komunalne
Urząd Miasta i Gminy
Podstawowe dane
Regulamin organizacyjny
Przewodnik po usługach: karty informacyjne, formularze
Kontrole w Urzędzie
RAPORT O STANIE GMINY
Inspektor ochrony danych
Ogłoszenia, informacje, konkursy
Wykaz tablic informacyjnych
Środki komunikowania się
Prawo lokalne
Statut Gminy
Programy, plany wieloletnie
Uchwały Rady Miejskiej
Zarządzenia Burmistrza
Akty Prawa Miejscowego
Finanse i gospodarka
Budżet Gminy
Podatki i opłaty lokalne
Interpretacje podatkowe
Kontrole podatkowe
Oferty przetargowe
Oferty inwestycyjne
Mienie komunalne
Odpady komunalne
Oświadczenia majątkowe
Obowiązek i zakres oświadczeń
Treść złożonych oświadczeń
Inne
Informacje nieudostępnione
Wykaz rejestrów i ewidencji
Informacje o realizacji spraw
Stan wody
Referendum ogólnokrajowe
PETYCJE
Kontrola przedsiębiorców
Wybory
Wybory samorządowe 2010
Wybory prezydenckie 2015
Wybory parlamentarne 2015
Wybory Samorządowe 2014
Wybory Samorządowe 2018
Wybory do PE 2019
 
Informacja o terminie i porządku obrad VII sesji

30 marca 2011 r., o godz. 14.00 odbędzie się nadzwyczajna, VII sesja Rady Miejskiej w Koźminie Wlkp. Radni obradować będą w sali sesyjnej przy ul. Przyjemskich 9.

Porządek obrad:

1. Otwarcie.

2. Przyjęcie uchwał w sprawie:

a) przystąpienia Gminy Koźmin Wielkopolski do konkursu „Pięknieje Wielkopolska Wieś” w ramach programu „Wielkopolska Odnowa Wsi”,

b) zmiany budżetu Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. na rok 2011,

c) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski na lata 2011-2031.

3. Zamknięcie obrad.


Data dodania dokumentu: 2011-04-19
Dodał(a): Agnieszka Flejsierowicz