Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej
Podstawy prawne działania
Rada Miejska
Burmistrz Miasta i Gminy
Jednostki Pomocnicze
Jednostki Organizacyjne
Koźmińskie Usługi Komunalne
Urząd Miasta i Gminy
Podstawowe dane
Regulamin organizacyjny
Przewodnik po usługach: karty informacyjne, formularze
Kontrole w Urzędzie
RAPORT O STANIE GMINY
Inspektor ochrony danych
Ogłoszenia, informacje, konkursy
Wykaz tablic informacyjnych
Środki komunikowania się
Prawo lokalne
Statut Gminy
Programy, plany wieloletnie
Uchwały Rady Miejskiej
Zarządzenia Burmistrza
Akty Prawa Miejscowego
Finanse i gospodarka
Budżet Gminy
Podatki i opłaty lokalne
Interpretacje podatkowe
Kontrole podatkowe
Oferty przetargowe
Oferty inwestycyjne
Mienie komunalne
Odpady komunalne
Oświadczenia majątkowe
Obowiązek i zakres oświadczeń
Treść złożonych oświadczeń
Inne
Informacje nieudostępnione
Wykaz rejestrów i ewidencji
Informacje o realizacji spraw
Stan wody
Referendum ogólnokrajowe
PETYCJE
Kontrola przedsiębiorców
Wybory
Wybory samorządowe 2010
Wybory prezydenckie 2015
Wybory parlamentarne 2015
Wybory Samorządowe 2014
Wybory Samorządowe 2018
Wybory do PE 2019
 
Informacja o terminie i porządku obrad VI sesji

16 marca 2010 r., godz. 14.00 w siedzibie Rady Miejskiej, ul.Przyjemskich 9 odbędzie się VI sesja Rady Miejskiej w Koźminie Wlkp.

1. Otwarcie.

2. Przyjęcie protokołu z V sesji.

3. Interpelacje radnych.

4. Przyjęcie uchwał w sprawie:

a) zmiany budżetu Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski na rok 2011,

b) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski na lata 2011-2031,

c) udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Krotoszyńskiego,

d) wprowadzenia zmian do Wieloletniego Planu Inwestycyjnego dla gminy Koźmin Wielkopolski na lata 2009-2013,

e) wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy na 2012r. środków stanowiących fundusz sołecki,

f) zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków,

g) wyrażenia zgody na połączenie lokali mieszkalnych.

5. Odpowiedzi na interpelacje radnych.

6. Wolne głosy i wnioski.

7. Zakończenie obrad VI sesji.


Data dodania dokumentu: 2011-04-19
Dodał(a): Agnieszka Flejsierowicz