Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej
Podstawy prawne działania
Rada Miejska
Burmistrz Miasta i Gminy
Jednostki Pomocnicze
Jednostki Organizacyjne
Koźmińskie Usługi Komunalne
Urząd Miasta i Gminy
Podstawowe dane
Regulamin organizacyjny
Przewodnik po usługach: karty informacyjne, formularze
Kontrole w Urzędzie
RAPORT O STANIE GMINY
Inspektor ochrony danych
Ogłoszenia, informacje, konkursy
Wykaz tablic informacyjnych
Środki komunikowania się
Prawo lokalne
Statut Gminy
Programy, plany wieloletnie
Uchwały Rady Miejskiej
Zarządzenia Burmistrza
Akty Prawa Miejscowego
Finanse i gospodarka
Budżet Gminy
Podatki i opłaty lokalne
Interpretacje podatkowe
Kontrole podatkowe
Oferty przetargowe
Oferty inwestycyjne
Mienie komunalne
Odpady komunalne
Oświadczenia majątkowe
Obowiązek i zakres oświadczeń
Treść złożonych oświadczeń
Inne
Informacje nieudostępnione
Wykaz rejestrów i ewidencji
Informacje o realizacji spraw
Stan wody
Referendum ogólnokrajowe
PETYCJE
Kontrola przedsiębiorców
Deklaracja dostępności cyfrowej
Wybory
Wybory samorządowe 2010
Wybory prezydenckie 2015
Wybory parlamentarne 2015
Wybory Samorządowe 2014
Wybory Samorządowe 2018
Wybory do PE 2019
Wybory parlamentarne 2019
Wybory prezydenckie 2020
 
Informacja o terminie i porządku obrad VI sesji

16 marca 2010 r., godz. 14.00 w siedzibie Rady Miejskiej, ul.Przyjemskich 9 odbędzie się VI sesja Rady Miejskiej w Koźminie Wlkp.

1. Otwarcie.

2. Przyjęcie protokołu z V sesji.

3. Interpelacje radnych.

4. Przyjęcie uchwał w sprawie:

a) zmiany budżetu Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski na rok 2011,

b) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski na lata 2011-2031,

c) udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Krotoszyńskiego,

d) wprowadzenia zmian do Wieloletniego Planu Inwestycyjnego dla gminy Koźmin Wielkopolski na lata 2009-2013,

e) wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy na 2012r. środków stanowiących fundusz sołecki,

f) zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków,

g) wyrażenia zgody na połączenie lokali mieszkalnych.

5. Odpowiedzi na interpelacje radnych.

6. Wolne głosy i wnioski.

7. Zakończenie obrad VI sesji.


Data dodania dokumentu: 2011-04-19
Dodał(a): Agnieszka Flejsierowicz