Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej
Podstawy prawne działania
Rada Miejska
Burmistrz Miasta i Gminy
Jednostki Pomocnicze
Jednostki Organizacyjne
Koźmińskie Usługi Komunalne
Urząd Miasta i Gminy
Podstawowe dane
Regulamin organizacyjny
Przewodnik po usługach: karty informacyjne, formularze
Kontrole w Urzędzie
RAPORT O STANIE GMINY
Inspektor ochrony danych
Ogłoszenia, informacje, konkursy
Wykaz tablic informacyjnych
Środki komunikowania się
Prawo lokalne
Statut Gminy
Programy, plany wieloletnie
Uchwały Rady Miejskiej
Zarządzenia Burmistrza
Akty Prawa Miejscowego
Finanse i gospodarka
Budżet Gminy
Podatki i opłaty lokalne
Interpretacje podatkowe
Kontrole podatkowe
Oferty przetargowe
Oferty inwestycyjne
Mienie komunalne
Odpady komunalne
Oświadczenia majątkowe
Obowiązek i zakres oświadczeń
Treść złożonych oświadczeń
Inne
Informacje nieudostępnione
Wykaz rejestrów i ewidencji
Informacje o realizacji spraw
Stan wody
Referendum ogólnokrajowe
PETYCJE
Kontrola przedsiębiorców
Wybory
Wybory samorządowe 2010
Wybory prezydenckie 2015
Wybory parlamentarne 2015
Wybory Samorządowe 2014
Wybory Samorządowe 2018
Wybory do PE 2019
 
Informacja o terminie o porządku obrad V sesji

14 lutego 2011 r., o godz. 14.00 w siedzibie Rady Miejskiej przy ul.Przyjemskich 9 odbędzie się V sesja Rady Miejskiej w Koźminie Wlkp.

Porządek obrad:

1. Otwarcie.

2. Przyjęcie protokołu z IV sesji.

3. Sprawozdanie z przeprowadzonych przetargów.

4. Interpelacje radnych.

5. Przyjęcie uchwał w sprawie:

a) planów pracy komisji na rok 2011,

b) zmiany budżetu Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski na rok 2011,

c) Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski na lata 2011-2031,

d) zbycia nieruchomości,

e) wyznaczenia członka do Rady Społecznej przy SPZOZ w Krotoszynie.

6. Odpowiedzi na interpelacje radnych.

7. Wolne głosy i wnioski.

8. Zakończenie obrad V sesji.


Data dodania dokumentu: 2011-04-19
Dodał(a): Agnieszka Flejsierowicz