Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej
Podstawy prawne działania
Rada Miejska
Burmistrz Miasta i Gminy
Jednostki Pomocnicze
Jednostki Organizacyjne
Koźmińskie Usługi Komunalne
Urząd Miasta i Gminy
Podstawowe dane
Regulamin organizacyjny
Przewodnik po usługach: karty informacyjne, formularze
Kontrole w Urzędzie
RAPORT O STANIE GMINY
Inspektor ochrony danych
Ogłoszenia, informacje, konkursy
Wykaz tablic informacyjnych
Środki komunikowania się
Prawo lokalne
Statut Gminy
Programy, plany wieloletnie
Uchwały Rady Miejskiej
Zarządzenia Burmistrza
Akty Prawa Miejscowego
Finanse i gospodarka
Budżet Gminy
Podatki i opłaty lokalne
Interpretacje podatkowe
Kontrole podatkowe
Oferty przetargowe
Oferty inwestycyjne
Mienie komunalne
Odpady komunalne
Oświadczenia majątkowe
Obowiązek i zakres oświadczeń
Treść złożonych oświadczeń
Inne
Informacje nieudostępnione
Wykaz rejestrów i ewidencji
Informacje o realizacji spraw
Stan wody
Referendum ogólnokrajowe
PETYCJE
Kontrola przedsiębiorców
Deklaracja dostępności cyfrowej
Wybory
Wybory samorządowe 2010
Wybory prezydenckie 2015
Wybory parlamentarne 2015
Wybory Samorządowe 2014
Wybory Samorządowe 2018
Wybory do PE 2019
Wybory parlamentarne 2019
Prezydent 2020
 
Polityka Jakości Urzędu Miasta i Gminy

Misją Urzędu Miasta i Gminy w Koźminie Wielkopolskim jest skuteczne realizowanie zadań w zakresie określonym ustawą o samorządzie gminnym i aktami prawnymi, zmierzające do zaspokojenia potrzeb mieszkańców przy zapewnieniu najwyższej jakości świadczonych usług m.in. poprzez:

  • sprawną, profesjonalną i przyjazną obsługę klientów;

  • terminowe, bez zbędnej zwłoki bezstronne rozpatrywanie spraw zgodnie z prawem i ustalonymi procedurami;

  • zapewnienie sprawnego systemu informacji;

  • wdrożenie i stałe doskonalenie systemu zarządzania jakością według normy PN-EN ISO 9001:2001;

  • stałe podnoszenie kwalifikacji i umiejętności pracowników Urzędu Miasta i Gminy;

  • udział Kierownictwa Urzędu w budowie systemu zarządzania jakością;

  • pełne zaangażowanie wszystkich pracowników Urzędu w doskonalenie jakości świadczonych usług.

Rozumiejąc służebną rolę wobec mieszkańców miasta i gminy deklaruję podejmowanie działań doskonalących pracę Urzędu.


Maciej Bratborski
Burmistrz Miasta i Gminy


Koźmin Wielkopolski 2003-12-08