Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej
Podstawy prawne działania
Rada Miejska
Burmistrz Miasta i Gminy
Jednostki Pomocnicze
Jednostki Organizacyjne
Koźmińskie Usługi Komunalne
Urząd Miasta i Gminy
Podstawowe dane
Regulamin organizacyjny
Przewodnik po usługach: karty informacyjne, formularze
Kontrole w Urzędzie
RAPORT O STANIE GMINY
Inspektor ochrony danych
Ogłoszenia, informacje, konkursy
Wykaz tablic informacyjnych
Środki komunikowania się
Prawo lokalne
Statut Gminy
Programy, plany wieloletnie
Uchwały Rady Miejskiej
Zarządzenia Burmistrza
Akty Prawa Miejscowego
Finanse i gospodarka
Budżet Gminy
Podatki i opłaty lokalne
Interpretacje podatkowe
Kontrole podatkowe
Oferty przetargowe
Oferty inwestycyjne
Mienie komunalne
Odpady komunalne
Oświadczenia majątkowe
Obowiązek i zakres oświadczeń
Treść złożonych oświadczeń
Inne
Informacje nieudostępnione
Wykaz rejestrów i ewidencji
Informacje o realizacji spraw
Stan wody
Referendum ogólnokrajowe
PETYCJE
Kontrola przedsiębiorców
Deklaracja dostępności cyfrowej
Wybory
Wybory samorządowe 2010
Wybory prezydenckie 2015
Wybory parlamentarne 2015
Wybory Samorządowe 2014
Wybory Samorządowe 2018
Wybory do PE 2019
Wybory parlamentarne 2019
Prezydent 2020
 
Badanie zadowolenia klientów Urzędu Miasta i Gminy

W związku z wdrażaniem systemu zarządzania jakością w koźmińskim Urzędzie wprowadzony zostanie system monitorowania satysfakcji klienta z usług Urzędu Miasta i Gminy. Będzie się on opierał na okresowym ankietowaniu klientów Urzędu. Pierwsze badanie przeprowadzone zostanie już w październiku. Każda z osób załatwiających swą sprawę w Urzędzie poproszona zostanie o wypełnienie anonimowej ankiety, zawierającej 6 pytań.

W dwóch pierwszych poprosimy o wskazanie rodzaju załatwianej sprawy oraz efektu - czy daną sprawę udało się załatwić. Pytania trzecie i czwarte dotyczyć będą oceny kompetencji pracownika załatwiającego sprawę (znajomość prawa, zrozumienie sprawy) oraz jego uprzejmości w trakcie rozmowy. Odpowiedzi na oba pytania będą polegać na wskazaniu oceny od 1 (niskie kompetencje, nieuprzejmy) do 6 (wysokie kompetencje, uprzejmy).

W piątym pytaniu zwrócimy się o ewentualne informacje, uwagi dotyczące pracy Urzędu. Ostatnie pytanie ankiety służyć będzie ogólnej ocenie pracy Urzędu w ciągu ostatniego roku na bazie kontaktów.

Urna do ankiet umieszczona będzie w Punkcie Informacyjnym Urzędu. Materiał zebrany dzięki wypełnionym przez Państwa ankietom poddany będzie analizom i służyć będzie podjęciu działań zmierzających do dalszego usprawnienia obsługi w Urzędzie. Osobom, które zgodzą się wypełnić ankietę, z góry dziękujemy.