Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej
Podstawy prawne działania
Rada Miejska
Burmistrz Miasta i Gminy
Jednostki Pomocnicze
Jednostki Organizacyjne
Koźmińskie Usługi Komunalne
Urząd Miasta i Gminy
Podstawowe dane
Regulamin organizacyjny
Przewodnik po usługach: karty informacyjne, formularze
Kontrole w Urzędzie
RAPORT O STANIE GMINY
Inspektor ochrony danych
Ogłoszenia, informacje, konkursy
Wykaz tablic informacyjnych
Środki komunikowania się
Prawo lokalne
Statut Gminy
Programy, plany wieloletnie
Uchwały Rady Miejskiej
Zarządzenia Burmistrza
Akty Prawa Miejscowego
Finanse i gospodarka
Budżet Gminy
Podatki i opłaty lokalne
Interpretacje podatkowe
Kontrole podatkowe
Oferty przetargowe
Oferty inwestycyjne
Mienie komunalne
Odpady komunalne
Oświadczenia majątkowe
Obowiązek i zakres oświadczeń
Treść złożonych oświadczeń
Inne
Informacje nieudostępnione
Wykaz rejestrów i ewidencji
Informacje o realizacji spraw
Stan wody
Referendum ogólnokrajowe
PETYCJE
Kontrola przedsiębiorców
Deklaracja dostępności cyfrowej
Powszechny Spis Rolny 2020
Wybory
Wybory samorządowe 2010
Wybory prezydenckie 2015
Wybory parlamentarne 2015
Wybory Samorządowe 2014
Wybory Samorządowe 2018
Wybory do PE 2019
Wybory parlamentarne 2019
Wybory prezydenckie 2020
 
Oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko

Rok 2018

1. Zawiadomienie nr GK 6220.5.2018 z dnia 20.04.2018r. [kliknij]

2. Zawiadomienie nr GK 6220.6.2018 z dnia 23.04.2018r. [kliknij]

3. Zawiadomienie nr GK 6220.13.2018 z dnia 01.08.2018r. [kliknij]

4. Zawiadomienie nr GK 6220.17.2018 z dnia 05.09.2018r. [kliknij]

5. Zawiadomienie nr GK 6220.22.2018 z dnia 22.10.2018r [kliknij]

6. Zawiadomienie nr GK 6220.23.2018 z dnia 29.10.2018r [kliknij]

7. Zawiadomienie nr GK 6220.24.2018 z dnia 02.11.2018r [kliknij]

 

Rok 2017

1.Zawiadomienie nr GK 6220.2.2017 z dnia 20.09.2017r. [kliknij]

Rok 2016

 

1.Zawiadomienie nr GK 6220.1.2016 z dnia 27.01.2016r. [kliknij]

2. Zawiadomienie nr GK 6220.6.2016 z dnia 03.06.2016r. [kliknij]

 

Rok 2015

1.Zawiadomienie nr GK 6220.7.2015z dnia 08.04.2015r. [kliknij]

2. Zawiadomienie nr GK 6220.14.2015 z dnia 28.07.2015r. [kliknij]

Rok 2014
1. Zawiadomienie nr GK 6220.17.2013 z dnia 14.01.2014r. [kliknij]

2.Zawiadomienie nr GK 6220.13.2014 z dnia 09.07.2014r. [kliknij]

Rok 2013

1. Zawiadomienie nr GK 6220.8.2011 z dnia 09.01.2013r. [kliknij]

2.Zawiadomienie nr GK 6220.4.2013 z dnia 01.03.2013r. [kliknij]

3.Zawiadomienie nr GK 6220.12.2012 z dnia 19.04.2013r. [kliknij]

4. Zawiadomienie nr GK 6220.8.2012 z dnia 16.05.2013r. [kliknij]

5. Zawiadomienie nr GK 6220.2.2013 z dnia 16.05.2013r. [kliknij]

6.Zawiadomienie nr GK 6220.12.2012 z dnia 24.05.2013r. [kliknij]

7.Zawiadomienie nr GK 7625.14.2010/2013 z dnia 05.07.2013r. [kliknij]

8.Zawiadomienie nr GK 6220.12.2013 z dnia 09.09.2013r.[kliknij]

Rok 2012

1. Rozbudowa fermy drobiu do docelowej obsady 703,68DJP w m. Orla [kliknij]

2.Budowa fermy wiatrowej (11 elektrowni) [kliknij]

3. Budowa fermy wiatrowej (29 elektrowni) [kliknij]

4.Budowa 3 obiektów inwentarskich do chowu indyków o łącznej obsadzie 1774DJP w m.Orla [kliknij]

Rok 2011

1. Budowa biogazowni rolniczej w Wyrębinie [kliknij

2. Budowa fermy drobiu o docelowej obsadzie 2661,12 DJP [kliknij]

3. Zwiększenie wielkości obsady fermy norek z 59DJP na 205 DJP w m.Dębówiec [kliknij]

4. Budowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów w m.Wałków [kliknij]


Data dodania dokumentu: 2011-01-31
Dodał(a): Agnieszka Flejsierowicz
Data ostatniej modyfikacji: 2018-11-02
Modyfikował(a): Agnieszka Flejsierowicz