Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej
Podstawy prawne działania
Rada Miejska
Burmistrz Miasta i Gminy
Jednostki Pomocnicze
Jednostki Organizacyjne
Koźmińskie Usługi Komunalne
Urząd Miasta i Gminy
Podstawowe dane
Regulamin organizacyjny
Przewodnik po usługach: karty informacyjne, formularze
Kontrole w Urzędzie
RAPORT O STANIE GMINY
Inspektor ochrony danych
Ogłoszenia, informacje, konkursy
Wykaz tablic informacyjnych
Środki komunikowania się
Prawo lokalne
Statut Gminy
Programy, plany wieloletnie
Uchwały Rady Miejskiej
Zarządzenia Burmistrza
Akty Prawa Miejscowego
Finanse i gospodarka
Budżet Gminy
Podatki i opłaty lokalne
Interpretacje podatkowe
Kontrole podatkowe
Oferty przetargowe
Oferty inwestycyjne
Mienie komunalne
Odpady komunalne
Oświadczenia majątkowe
Obowiązek i zakres oświadczeń
Treść złożonych oświadczeń
Inne
Informacje nieudostępnione
Wykaz rejestrów i ewidencji
Informacje o realizacji spraw
Stan wody
Referendum ogólnokrajowe
PETYCJE
Kontrola przedsiębiorców
Deklaracja dostępności cyfrowej
Powszechny Spis Rolny 2020
Wybory
Wybory samorządowe 2010
Wybory prezydenckie 2015
Wybory parlamentarne 2015
Wybory Samorządowe 2014
Wybory Samorządowe 2018
Wybory do PE 2019
Wybory parlamentarne 2019
Wybory prezydenckie 2020
 
Referat Podatków i Księgowość
 

Referat Podatków i Księgowość (symbol PiK)

Kierownik Referatu: Andrzej Serek (Skarbnik Gminy) – tel. (62) 7219-339


W skład Referatu Podatków i Księgowości wchodzą:

1)    4 stanowiska ds. księgowości,
2)    kasjer,
3)    3 stanowiska ds. księgowości wymiarowej,
4)    stanowisko ds. księgowości podatkowej.

 Do zadań Referatu Podatków i Księgowości należy w szczególności:
1)    realizacja budżetu, prowadzenie analiz dochodów i wydatków,
2)    prowadzenie obsługi kasowej i księgowej budżetu gminy i gospodarki pozabudżetowej,
3)    prowadzenie ewidencji składników mienia Gminy i udziałów oraz zmian w tym zakresie,
4)    współpraca z Regionalną Izbą Obrachunkową, Urzędem Skarbowym,  Bankiem  wykonującym obsługę kasową i bankami finansującymi.
5)    rozliczanie podatku dochodowego od osób fizycznych pracujących w Urzędzie MiG,
6)    prowadzenie ewidencji druków ścisłego zarachowania i depozytów,
7)    przedstawianie uchwał dot. budżetu Regionalnej Izbie Obrachunkowej,
8)    prowadzenie ewidencji analitycznej kont rozrachunkowych,
9)    prowadzenie ewidencji i rozliczanie podatku VAT,
10)    kontrolowanie wykorzystania dotacji,
11)    kontrolowanie stosowania przepisów ustawy prawo zamówień publicznych,
12)    wymiaru, poboru podatków i opłat lokalnych oraz prowadzenia kontroli w tym zakresie,
13)    prowadzenie czynności w zakresie egzekucji administracyjnej zaległości podatkowych,
14)    opracowywania wymaganej sprawozdawczości oraz analiz,
15)    zabezpieczanie zaległości podatkowych przez sporządzanie hipoteki,
16)    weryfikacja wykazu indywidualnych gospodarstw i działek rolnych,
17)    sprawdzanie i potwierdzanie poprawności zgłoszenia identyfikacyjnego  i aktualizacyjnego wypełnionego przez podatników podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości,
18)    kontroli wykonania obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia obowiązkowego przez rolników,
19)    zwrotu podatku akcyzowego zawartego w oleju napędowym wykorzystywanego do produkcji rolnej.


Data ostatniej modyfikacji: 2013-04-29
Modyfikował(a): Agnieszka Flejsierowicz