Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej
Podstawy prawne działania
Rada Miejska
Burmistrz Miasta i Gminy
Jednostki Pomocnicze
Jednostki Organizacyjne
Koźmińskie Usługi Komunalne
Urząd Miasta i Gminy
Podstawowe dane
Regulamin organizacyjny
Przewodnik po usługach: karty informacyjne, formularze
Kontrole w Urzędzie
RAPORT O STANIE GMINY
Inspektor ochrony danych
Ogłoszenia, informacje, konkursy
Wykaz tablic informacyjnych
Środki komunikowania się
Prawo lokalne
Statut Gminy
Programy, plany wieloletnie
Uchwały Rady Miejskiej
Zarządzenia Burmistrza
Akty Prawa Miejscowego
Finanse i gospodarka
Budżet Gminy
Podatki i opłaty lokalne
Interpretacje podatkowe
Kontrole podatkowe
Oferty przetargowe
Oferty inwestycyjne
Mienie komunalne
Odpady komunalne
Oświadczenia majątkowe
Obowiązek i zakres oświadczeń
Treść złożonych oświadczeń
Inne
Informacje nieudostępnione
Wykaz rejestrów i ewidencji
Informacje o realizacji spraw
Stan wody
Referendum ogólnokrajowe
PETYCJE
Kontrola przedsiębiorców
Deklaracja dostępności cyfrowej
Wybory
Wybory samorządowe 2010
Wybory prezydenckie 2015
Wybory parlamentarne 2015
Wybory Samorządowe 2014
Wybory Samorządowe 2018
Wybory do PE 2019
Wybory parlamentarne 2019
Prezydent 2020
 
Komisja Budżetu, Rolnictwa i Spraw Gospodarczych

Komisja działa w zakresie:

 • budżetu, w tym podatków i opłat lokalnych,

 • infrastruktury komunalnej miasta i gminy,

 • zaopatrzenia w nośniki energii,

 • okalnego transportu zbiorowego,

 • komunalnego budownictwa mieszkaniowego

 • targowisk,

 • utrzymania gminnych obiektów i urządzeń użyteczności

 • publicznej oraz obiektów administracyjnych,

 • spraw rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich

 • ładu przestrzennego i gospodarki terenami,

 • gminnych dróg, ulic, mostów i placów.

 

Skład Komisji:

Andrzej Nowacki (przewodniczący)
Robert Idkowiak
Piotr Jakubiak
Sławomir Patryniak
Dariusz Kołaczkowski
Ryszard Zawodny
Anna Misiak

 

 

 


Data ostatniej modyfikacji: 2019-01-18
Modyfikował(a): Agnieszka Flejsierowicz