Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej
Podstawy prawne działania
Rada Miejska
Burmistrz Miasta i Gminy
Jednostki Pomocnicze
Jednostki Organizacyjne
Koźmińskie Usługi Komunalne
Urząd Miasta i Gminy
Podstawowe dane
Regulamin organizacyjny
Przewodnik po usługach: karty informacyjne, formularze
Kontrole w Urzędzie
RAPORT O STANIE GMINY
Inspektor ochrony danych
Ogłoszenia, informacje, konkursy
Wykaz tablic informacyjnych
Środki komunikowania się
Prawo lokalne
Statut Gminy
Programy, plany wieloletnie
Uchwały Rady Miejskiej
Zarządzenia Burmistrza
Akty Prawa Miejscowego
Finanse i gospodarka
Budżet Gminy
Podatki i opłaty lokalne
Interpretacje podatkowe
Kontrole podatkowe
Oferty przetargowe
Oferty inwestycyjne
Mienie komunalne
Odpady komunalne
Oświadczenia majątkowe
Obowiązek i zakres oświadczeń
Treść złożonych oświadczeń
Inne
Informacje nieudostępnione
Wykaz rejestrów i ewidencji
Informacje o realizacji spraw
Stan wody
Referendum ogólnokrajowe
PETYCJE
Kontrola przedsiębiorców
Deklaracja dostępności cyfrowej
Wybory
Wybory samorządowe 2010
Wybory prezydenckie 2015
Wybory parlamentarne 2015
Wybory Samorządowe 2014
Wybory Samorządowe 2018
Wybory do PE 2019
Wybory parlamentarne 2019
Prezydent 2020
 
Rejestr uchwał - Sesja XI
 

Numer
i data sesji

Numer uchwały

Temat

Sesja XI

30 grudnia

2003r.

XI/100/2003


XI/101/2003XI/102/2003


XI/103/2003

XI/104/2003

zmian w budżecie miasta i gminy Koźmin
Wielkopolski na rok 2003

obniżenia wysokości wskaźnika
procentowego ograniczającego wysokość
dodatku mieszkaniowego

utworzenia i przyjęcia Statutu Związku Gmin
Zlewni Górnej Baryczy

wprowadzenia zmian do Uchwały
Nr X/91/2003 Rady Miejskiej w Koźminie
Wielkopolskim z dnia 12 grudnia 2003r.
o określeniu rocznych stawek podatku
od środków transportowych

zatwierdzenia Planu Finansowego Gminnego
Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej na 2004r.