Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej
Podstawy prawne działania
Rada Miejska
Burmistrz Miasta i Gminy
Jednostki Pomocnicze
Jednostki Organizacyjne
Koźmińskie Usługi Komunalne
Urząd Miasta i Gminy
Podstawowe dane
Regulamin organizacyjny
Przewodnik po usługach: karty informacyjne, formularze
Kontrole w Urzędzie
RAPORT O STANIE GMINY
Inspektor ochrony danych
Ogłoszenia, informacje, konkursy
Wykaz tablic informacyjnych
Środki komunikowania się
Prawo lokalne
Statut Gminy
Programy, plany wieloletnie
Uchwały Rady Miejskiej
Zarządzenia Burmistrza
Akty Prawa Miejscowego
Finanse i gospodarka
Budżet Gminy
Podatki i opłaty lokalne
Interpretacje podatkowe
Kontrole podatkowe
Oferty przetargowe
Oferty inwestycyjne
Mienie komunalne
Odpady komunalne
Oświadczenia majątkowe
Obowiązek i zakres oświadczeń
Treść złożonych oświadczeń
Inne
Informacje nieudostępnione
Wykaz rejestrów i ewidencji
Informacje o realizacji spraw
Stan wody
Referendum ogólnokrajowe
PETYCJE
Kontrola przedsiębiorców
Deklaracja dostępności cyfrowej
Wybory
Wybory samorządowe 2010
Wybory prezydenckie 2015
Wybory parlamentarne 2015
Wybory Samorządowe 2014
Wybory Samorządowe 2018
Wybory do PE 2019
Wybory parlamentarne 2019
Prezydent 2020
 
Rejestr uchwał - Sesja IX
 

Numer
i data sesji

Numer uchwały

Temat

Sesja IX
28 października
2003r.


IX/76/2003


IX/77/2003


IX/78/2003

IX/79/2003


IX/80/2003IX/81/2003IX/82/2003


IX/83/2003


IX/84/2003

IX/85/2003

IX/86/2003


IX/87/2003

wyboru ławników do Sądu Rejonowego w
Krotoszynie

zmian w budżecie miasta i gminy Koźmin
Wielkopolski na rok 2003

określania szczegółowych zasad i trybu umarzania wierzytelności, odraczania lub rozkładania na raty spłat należności pieniężnych
do których nie stosuje się przepisów ustawy –
Ordynacja podatkowa

ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty
adiacenckiej

zasad i trybu przeprowadzania konsultacji w
sprawie zmiany granic jednostek pomocniczych
miasta Koźmin Wielkopolski

zasad wynajmowania lokali mieszkalnych
wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu
gminy

ważniejszych zamierzeń inwestycyjnych w
zakresie dróg do 2007r.

opinii o celowości modernizacji dróg
dojazdowych do pól

przekazania tytułu „Echo Koźmina”

przekazania nieruchomości grunt. (Serafinów)

zmiany uchwały o przyznaniu dodatku specjalnego

przystąpienia do sporządzenia planu
miejscowego zagospodarowania przestrzennego
miasta i gminy Koźmin Wlkp.