Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej
Podstawy prawne działania
Rada Miejska
Burmistrz Miasta i Gminy
Jednostki Pomocnicze
Jednostki Organizacyjne
Koźmińskie Usługi Komunalne
Urząd Miasta i Gminy
Podstawowe dane
Regulamin organizacyjny
Przewodnik po usługach: karty informacyjne, formularze
Kontrole w Urzędzie
RAPORT O STANIE GMINY
Inspektor ochrony danych
Ogłoszenia, informacje, konkursy
Wykaz tablic informacyjnych
Środki komunikowania się
Prawo lokalne
Statut Gminy
Programy, plany wieloletnie
Uchwały Rady Miejskiej
Zarządzenia Burmistrza
Akty Prawa Miejscowego
Finanse i gospodarka
Budżet Gminy
Podatki i opłaty lokalne
Interpretacje podatkowe
Kontrole podatkowe
Oferty przetargowe
Oferty inwestycyjne
Mienie komunalne
Odpady komunalne
Oświadczenia majątkowe
Obowiązek i zakres oświadczeń
Treść złożonych oświadczeń
Inne
Informacje nieudostępnione
Wykaz rejestrów i ewidencji
Informacje o realizacji spraw
Stan wody
Referendum ogólnokrajowe
PETYCJE
Kontrola przedsiębiorców
Wybory
Wybory samorządowe 2010
Wybory prezydenckie 2015
Wybory parlamentarne 2015
Wybory Samorządowe 2014
Wybory Samorządowe 2018
Wybory do PE 2019
Wybory parlamentarne 2019
 
Rejestr uchwał - Sesja VIII

 

Numer i data sesji

Numer uchwały

Temat

Sesja VIII

12 września

2003r.

VIII/67/2003


VIII/68/2003


VIII/69/2003


VIII/70/2003


VIII/71/2003


VIII/72/2003

VIII/73/2003

VIII/74/2003


VIII/75/2003

zmian w budżecie miasta i gminy Koźmin
Wielkopolski na rok 2003

zmiany uchwały budżetowej miasta i gminy Koźmin Wielkopolski

uzupełnienia składu osobowego stałej komisji Rady Miejskiej

powołania Zespołu Opiniującego kandydatów na
ławników do Sądu Rejonowego w Krotoszynie

wydzierżawienia nieruchomości lokalowej (Koźmin
Wlkp., ul.Borecka)

sprzedaży nieruchomości lokalowych (Orla)

zbycia nieruchomości gruntowej (Gościejew)

zbycia nieruchomości gruntowej (Koźmin Wlkp.,
ul.Szkolna, Murna))

wydzierżawienia zbiorników wodnych