Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej
Podstawy prawne działania
Rada Miejska
Burmistrz Miasta i Gminy
Jednostki Pomocnicze
Jednostki Organizacyjne
Koźmińskie Usługi Komunalne
Urząd Miasta i Gminy
Podstawowe dane
Regulamin organizacyjny
Przewodnik po usługach: karty informacyjne, formularze
Kontrole w Urzędzie
Inspektor ochrony danych
Ogłoszenia, informacje, konkursy
Wykaz tablic informacyjnych
Środki komunikowania się
Prawo lokalne
Statut Gminy
Programy, plany wieloletnie
Uchwały Rady Miejskiej
Zarządzenia Burmistrza
Akty Prawa Miejscowego
Finanse i gospodarka
Budżet Gminy
Podatki i opłaty lokalne
Interpretacje podatkowe
Kontrole podatkowe
Oferty przetargowe
Oferty inwestycyjne
Mienie komunalne
Odpady komunalne
Oświadczenia majątkowe
Obowiązek i zakres oświadczeń
Treść złożonych oświadczeń
Inne
Informacje nieudostępnione
Wykaz rejestrów i ewidencji
Informacje o realizacji spraw
Stan wody
Referendum ogólnokrajowe
PETYCJE
Kontrola przedsiębiorców
Wybory
Wybory samorządowe 2010
Wybory prezydenckie 2015
Wybory parlamentarne 2015
Wybory Samorządowe 2014
Wybory Samorządowe 2018
Wybory do PE 2019
 
Rejestr uchwał 2010 r. - XXXIV sesja

Numer
i data sesji

Numer
uchwały

Temat

XXXIV/10

16 lutego

2010r.

 

 

XXXIV/238/10

 

 

emisja obligacji komunalnych

XXXIV/239/10

 

gminny program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na rok 2010

 

 

XXXIV/240/10

 

zatwierdzenie Planów Odnowy Miejscowości na terenie gminy Koźmin Wielkopolski

 

 

XXXIV/241/10

 

uchwalenie Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Koźmin Wielkopolski

 

 

XXXIV/242/10

 

przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części gminy Koźmin Wlkp. z przeznaczeniem pod elektrownie wiatrowe

 

 

XXXIV/243/10

 

nabycie zabudowanej nieruchomości

 

XXXIV/244/10

 

zbycie nieruchomości

 

XXXIV/245/1

 

wyrażenie zgody na zniesienie współwłasności

 


Data dodania dokumentu: 2010-02-25
Dodał(a): Agnieszka Flejsierowicz