Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej
Podstawy prawne działania
Rada Miejska
Burmistrz Miasta i Gminy
Jednostki Pomocnicze
Jednostki Organizacyjne
Koźmińskie Usługi Komunalne
Urząd Miasta i Gminy
Podstawowe dane
Regulamin organizacyjny
Przewodnik po usługach: karty informacyjne, formularze
Kontrole w Urzędzie
Inspektor ochrony danych
Ogłoszenia, informacje, konkursy
Wykaz tablic informacyjnych
Środki komunikowania się
Prawo lokalne
Statut Gminy
Programy, plany wieloletnie
Uchwały Rady Miejskiej
Zarządzenia Burmistrza
Akty Prawa Miejscowego
Finanse i gospodarka
Budżet Gminy
Podatki i opłaty lokalne
Interpretacje podatkowe
Oferty przetargowe
Oferty inwestycyjne
Mienie komunalne
Odpady komunalne
Oświadczenia majątkowe
Obowiązek i zakres oświadczeń
Treść złożonych oświadczeń
Inne
Informacje nieudostępnione
Wykaz rejestrów i ewidencji
Informacje o realizacji spraw
Stan wody
Referendum ogólnokrajowe
PETYCJE
Kontrola przedsiębiorców
Wybory
Wybory samorządowe 2010
Wybory parlamentarne 2011
Wybory prezydenckie 2015
Wybory parlamentarne 2015
Wybory Samorządowe 2014
Wybory Samorządowe 2018
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014
 
Rejestr uchwał 2009 r. - XXXIII sesja

Numer
i data sesji

Numer
uchwały

Temat

XXXIII/09

29 grudnia

2009r

 

XXXIII/232/09

 

zmiany w budżecie Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. na 2009r.

 

XXXIII/233/09

 

ustalenie wydatków w budżecie Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2009

 

XXXIII/234/09

 

uchwalenie „Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla miasta i gminy Koźmin Wielkopolski”

 

 

XXXIII/235/09

 

przystąpienie do opracowania Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Koźmin Wielkopolski przystąpienia do opracowania Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Koźmin Wielkopolski

 


Data dodania dokumentu: 2010-02-23
Dodał(a): Agnieszka Flejsierowicz