Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej
Podstawy prawne działania
Rada Miejska
Burmistrz Miasta i Gminy
Jednostki Pomocnicze
Jednostki Organizacyjne
Koźmińskie Usługi Komunalne
Urząd Miasta i Gminy
Podstawowe dane
Regulamin organizacyjny
Przewodnik po usługach: karty informacyjne, formularze
Kontrole w Urzędzie
Inspektor ochrony danych
Ogłoszenia, informacje, konkursy
Wykaz tablic informacyjnych
Środki komunikowania się
Prawo lokalne
Statut Gminy
Programy, plany wieloletnie
Uchwały Rady Miejskiej
Zarządzenia Burmistrza
Akty Prawa Miejscowego
Finanse i gospodarka
Budżet Gminy
Podatki i opłaty lokalne
Interpretacje podatkowe
Oferty przetargowe
Oferty inwestycyjne
Mienie komunalne
Odpady komunalne
Oświadczenia majątkowe
Obowiązek i zakres oświadczeń
Treść złożonych oświadczeń
Inne
Informacje nieudostępnione
Wykaz rejestrów i ewidencji
Informacje o realizacji spraw
Stan wody
Referendum ogólnokrajowe
PETYCJE
Kontrola przedsiębiorców
Wybory
Wybory samorządowe 2010
Wybory parlamentarne 2011
Wybory prezydenckie 2015
Wybory parlamentarne 2015
Wybory Samorządowe 2014
Wybory Samorządowe 2018
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014
 
Zagospodarowanie przestrzenne

Plany zagospodarowania przestrzennego w gminie Koźmin Wielkopolski i Studium Gminy 

www.kozminwielkopolski.geoportalgminy.pl

Rok 2018 - [kliknij]

Rok 2017 - [kliknij]

Rok 2016 - [kliknij]

Rok 2015 - [kliknij]

Rok 2014 - [kliknij]

Rok  2013 - [kliknij]

Rok  2011 - [kliknij]

Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Koźmin Wlkp. [kliknij]

Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części gminy Koźmin Wlkp. w rejonie wsi Staniew z przeznaczeniem na elektrownie wiatrowe [kliknij]

Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek o nr ewid. 383, 384, 387/2 i 2499 położonych przy ul. Mikołaja Kopernika w Koźminie Wlkp.” [kliknij]

Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Koźminie Wlkp.w rejonie ulic Łącznej, Poznańskiej, MIkołaja Kopernika i toru kolejowego [kliknij]

Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zespołu elektrowni wiatrowych w rejonie wsi Obra Nowa, Wałków, Borzęcice, Sapieżyn, Orla, Cegielnia [kliknij]

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY KOŹMIN WIELKOPOLSKI - Diagnoza stanu istniejącego i funkcjonowania gminy

-Tekst [kliknij]

-Rysunek [kliknij]

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY KOŹMIN WIELKOPOLSKI
Kierunki rozwoju przestrzennego miasta i gminy Koźmin Wielkopolski [kliknij]

- Tekst [kliknij]

- Rysunek [kliknij]

Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Koźmin Wlkp. [kliknij]

Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie wsi Biały Dwór [kliknij]

Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia  zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Koźmin Wlkp. [kliknij]


Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Koźmin Wielkopolski [kliknij]

Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania w rejonie wsi Obra Nowa, Wałków, Borzęcice, Sapieżyn, Orla, Cegielnia z przeznaczeniem pod elektrownie wiatrowe [kliknij]

Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia  zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Koźmin Wlkp. [kliknij]

Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Koźmin Wielkopolski [kliknij]

Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego z przeznaczeniem gruntów pod elektrownie wiatrowe w rejonie miejscowości Biały Dwór [kliknij]

 

Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie wsi: Gałązki, Borzęciczki, Wrotków, Ludwinów, Serafinów, Skałów, Mokronos, Gościejew, Staniew z przeznaczeniem na lokalizację elektrowni wiatrowych [kliknij]

 

 

Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany

studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania

przestrzennego gminy Koźmin Wlkp [kliknij]

 


Data dodania dokumentu: 2010-02-17
Dodał(a): Agnieszka Flejsierowicz
Data ostatniej modyfikacji: 2018-03-12
Modyfikował(a): Agnieszka Flejsierowicz