Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej
Podstawy prawne działania
Rada Miejska
Burmistrz Miasta i Gminy
Jednostki Pomocnicze
Jednostki Organizacyjne
Koźmińskie Usługi Komunalne
Urząd Miasta i Gminy
Podstawowe dane
Regulamin organizacyjny
Przewodnik po usługach: karty informacyjne, formularze
Kontrole w Urzędzie
RAPORT O STANIE GMINY
Inspektor ochrony danych
Ogłoszenia, informacje, konkursy
Wykaz tablic informacyjnych
Środki komunikowania się
Prawo lokalne
Statut Gminy
Programy, plany wieloletnie
Uchwały Rady Miejskiej
Zarządzenia Burmistrza
Akty Prawa Miejscowego
Finanse i gospodarka
Budżet Gminy
Podatki i opłaty lokalne
Interpretacje podatkowe
Kontrole podatkowe
Oferty przetargowe
Oferty inwestycyjne
Mienie komunalne
Odpady komunalne
Oświadczenia majątkowe
Obowiązek i zakres oświadczeń
Treść złożonych oświadczeń
Inne
Informacje nieudostępnione
Wykaz rejestrów i ewidencji
Informacje o realizacji spraw
Stan wody
Referendum ogólnokrajowe
PETYCJE
Kontrola przedsiębiorców
Wybory
Wybory samorządowe 2010
Wybory prezydenckie 2015
Wybory parlamentarne 2015
Wybory Samorządowe 2014
Wybory Samorządowe 2018
Wybory do PE 2019
 
Informacja z IV sesji Rady Miejskiej


W dniu 27 stycznia odbyła się IV sesja Rady Miejskiej. Rada przyjęła uchwały w następujących sprawach:
- wyznaczenia członka Rady Społecznej przy SP ZOZ w Krotoszynie. Przedstawicielem miasta i gminy Koźmin Wlkp. w Radzie Społecznej wybrano radnego Janusza Burdziąga.
- ustalenia delegata Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. na Zgromadzenie Ogólne Związku Miast Polskich. Jako delegata wyznaczono Burmistrza Macieja Bratborskiego.
- przyjęcia Statutu Związku Gmin Zlewni Górnej Baryczy. Związek powstał z przekształcenia Porozumienia Międzygminnego, do którego od grudnia 1999r. należy miasto i gmina Koźmin Wlkp.
- nabycia nieruchomości zabudowanej zabytkowym wiatrakiem. Uchwała ma umożliwić wyremontowanie stojącego w Koźminie Wlkp. wiatraka i zachowanie tego zabytku jako trwałego elementu krajobrazu.

Rada Miejska dokonała również korekt w przyjętych w grudniu 2002r. uchwałach o określeniu rocznych stawek podatku od środków transportowych oraz w sprawie ustalenia opłaty administracyjnej. Korekty te nie zmieniają stawek podatku i opłaty administracyjnej.

Ponadto Rada Miejska uchyliła wcześniejsze uchwały:
- z dnia 25 kwietnia 2000r. w sprawie upoważnienia Zarządu Miasta i Gminy do podjęcia działań prawnych w celu odzyskania przez miasto i gminę Koźmin Wlkp. prawa własności urządzeń oświetlenia ulicznego ulic, placów i dróg znajdujących się na terenie miasta i gminy. Uchwała wynika z braku możliwości prawnych dalszych starań o odzyskanie urządzeń. Z uwagi na to gmina będzie obejmować kolejne udziały w spółce "Oświetlenie uliczne i drogowe" w zamian za wniesione aporty w postaci nowo wybudowanych urządzeń oświetlenia ulicznego.
- z dnia 25 kwietnia 2000r. w sprawie przejęcia na własność miasta i Gminy nieruchomości gruntowej przy zbiegu ulic Boreckiej i Przemysłowej z uwagi na niemożność jej pozyskania od Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa.
- z dnia 25 kwietnia 2000r. w sprawie przystąpienia do Związku Gmin leżących w dorzeczu Warty w związku z brakiem wypełniania przez Związek założonych działań w celu poprawy stanu środowiska naturalnego.
- z dnia 25 kwietnia 2002r. w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej (skweru przy zbiegu ulic Krotoszyńskiej i Kobylińskiej). W związku z brakiem poważnych propozycji kupna i zagospodarowania tego terenu postanowiono pozostawić go jako teren zieleni ogólnodostępny dla mieszkańców.