Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej
Podstawy prawne działania
Rada Miejska
Burmistrz Miasta i Gminy
Jednostki Pomocnicze
Jednostki Organizacyjne
Koźmińskie Usługi Komunalne
Urząd Miasta i Gminy
Podstawowe dane
Regulamin organizacyjny
Przewodnik po usługach: karty informacyjne, formularze
Kontrole w Urzędzie
Inspektor ochrony danych
Ogłoszenia, informacje, konkursy
Wykaz tablic informacyjnych
Środki komunikowania się
Prawo lokalne
Statut Gminy
Programy, plany wieloletnie
Uchwały Rady Miejskiej
Zarządzenia Burmistrza
Akty Prawa Miejscowego
Finanse i gospodarka
Budżet Gminy
Podatki i opłaty lokalne
Interpretacje podatkowe
Oferty przetargowe
Oferty inwestycyjne
Mienie komunalne
Odpady komunalne
Oświadczenia majątkowe
Obowiązek i zakres oświadczeń
Treść złożonych oświadczeń
Inne
Informacje nieudostępnione
Wykaz rejestrów i ewidencji
Informacje o realizacji spraw
Stan wody
Referendum ogólnokrajowe
PETYCJE
Kontrola przedsiębiorców
Wybory
Wybory samorządowe 2010
Wybory parlamentarne 2011
Wybory prezydenckie 2015
Wybory parlamentarne 2015
Wybory Samorządowe 2014
Wybory Samorządowe 2018
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014
 
Aktualne oferty przetargowe

Przetargi ogłaszane przez Gminę Koźmin Wielkopolski:

Ustny  przetarg nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości w miejscowości Stara Obra [kliknij]

Przetarg nieograniczony na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych w roku 2019 [kliknij]

Przetarg nieograniczony na przebudowę drogi gminnej Kaniew - Skałów (I etap) 2 termin  [kliknij]

Przetarg nieograniczony na przebudowę ulicy Modlibowskiego (dawniej 25 Stycznia) w Koźminie Wielkopolskim [kliknij]

Przetarg nieograniczony na kompleksową dostawę gazu ziemnego wysokometanowego [kliknij]

Przetarg nieograniczony na przebudowę ulicy Chłapowskiego w Koźminie Wielkopolskim (I i II etap) [kliknij]

Przetarg nieograniczony na przebudowę drogi gminnej Kaniew - Skałów (I etap) [kliknij]

Przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości w Starej Obrze [kliknij]

Przetarg nieograniczony na przebudowę ulicy Chłapowskiego w Koźminie Wielkopolskim (I etap) [kliknij]

Przetarg nieograniczony na modernizację świetlicy wiejskiej w Cegielni – zwiększenie efektywności energetycznej budynku(2 termin) [kliknij]

 
Przetarg ogłoszony przez Zakład Aktywności Zawodowej:

W związku z zmianą w załączniku nr 1 informujemy, iż termin składania ofert został wydłużony do dnia 07.12.2018 r. 

W związku z zmianą ilości  godzin w jednym ze szkoleń informujemy, iż termin składania ofert został wydłużony do dnia 28.11.2018 r.

Przetarg na usługi społeczne w zakresie aktywizacji uczestników projektu "Krok naprzód - zwiększenie szans osób w niepełnosprawnościami z terenu powiatu krotoszyńskiego na lokalnym rynku pracy"

Ogłoszenie [kliknij]

Zał Nr 1 [kliknij]

Zał Nr 2 [kliknij]

Zał Nr 3 [kliknij]

Zał Nr 4 [kliknij]

Zał Nr 5 [kliknij]

Zał Nr 6 [kliknij]

Zał Nr 7 [kliknij]

Zał Nr 8 [kliknij]

Zał Nr 9 [kliknij]

Zał Nr 10 [kliknij]

 

Plan postępowań o udzielenie zamówień w roku 2018 [kliknij]

Plan postępowań o udzielenie zamówień w roku 2017 [kliknij]

 

 


Data dodania dokumentu: 2009-12-01
Dodał(a): Agnieszka Flejsierowicz
Data ostatniej modyfikacji: 2018-12-05
Modyfikował(a): Agnieszka Flejsierowicz