Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej
Podstawy prawne działania
Rada Miejska
Burmistrz Miasta i Gminy
Jednostki Pomocnicze
Jednostki Organizacyjne
Koźmińskie Usługi Komunalne
Urząd Miasta i Gminy
Podstawowe dane
Regulamin organizacyjny
Przewodnik po usługach: karty informacyjne, formularze
Kontrole w Urzędzie
Inspektor ochrony danych
Ogłoszenia, informacje, konkursy
Wykaz tablic informacyjnych
Środki komunikowania się
Prawo lokalne
Statut Gminy
Programy, plany wieloletnie
Uchwały Rady Miejskiej
Zarządzenia Burmistrza
Akty Prawa Miejscowego
Finanse i gospodarka
Budżet Gminy
Podatki i opłaty lokalne
Interpretacje podatkowe
Kontrole podatkowe
Oferty przetargowe
Oferty inwestycyjne
Mienie komunalne
Odpady komunalne
Oświadczenia majątkowe
Obowiązek i zakres oświadczeń
Treść złożonych oświadczeń
Inne
Informacje nieudostępnione
Wykaz rejestrów i ewidencji
Informacje o realizacji spraw
Stan wody
Referendum ogólnokrajowe
PETYCJE
Kontrola przedsiębiorców
Wybory
Wybory samorządowe 2010
Wybory prezydenckie 2015
Wybory parlamentarne 2015
Wybory Samorządowe 2014
Wybory Samorządowe 2018
Wybory do PE 2019
 
Aktualne oferty przetargowe

Przetargi ogłaszane przez Gminę Koźmin Wielkopolski

Ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości w Starej Obrze [kliknij]

Ustny przetarg nieograniczony na dzierżawę na okres 5 lat gruntu ornego Orla – Orlinka [kliknij]

Przetarg nieograniczony na budowę budynku gospodarczego z pomieszczeniami socjalnymi w m. Orla [kliknij]

Przetarg nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości w Starej Obrze [kliknij]

 
Plan postępowań o udzielenie zamówień w roku 2019 [kliknij]
Plan postępowań o udzielenie zamówień w roku 2018 [kliknij]
Plan postępowań o udzielenie zamówień w roku 2017 [kliknij]

 

PRZETAG OGŁOSZONY PRZEZ ZAKŁAD AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ W KOŹMINIE WIELKOPOLSKIM 

Postępowanie na usługi społeczne prowadzone w trybie art 138o Ustawy Prawa Zamówień Publicznych w zakresie aktywizacji uczestników projektu "Krok naprzód - zwiększenie szans osób w niepełnosprawnościami z terenu powiatu krotoszyńskiego na lokalnym rynku pracy"

Zamawiający dokonał poprawek omyłek pisarskich , które nie maja wpływu na warunki udziału w postępowaniu oraz ocenę ofert. Poprawione załączniki zamieszczono również na stronie internetowej zamawiającego http://www.zaz7.kozmin.pl/ w zakładce przetargi. Jednocześnie termin składania ofert zostaje wydłużony  do 1 kwietnia do godz. 14:00.

 

SISW I  [kliknij] [ wersja poprawiona]

SISW II [kliknij] [wersja poprawiona]

SISW III [kliknij] [wersja poprawiona]

SISW IV [kliknij]

 

 

 


Data dodania dokumentu: 2009-12-01
Dodał(a): Agnieszka Flejsierowicz
Data ostatniej modyfikacji: 2019-04-12
Modyfikował(a): Agnieszka Flejsierowicz