Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej
Podstawy prawne działania
Rada Miejska
Burmistrz Miasta i Gminy
Jednostki Pomocnicze
Jednostki Organizacyjne
Koźmińskie Usługi Komunalne
Urząd Miasta i Gminy
Podstawowe dane
Regulamin organizacyjny
Przewodnik po usługach: karty informacyjne, formularze
Kontrole w Urzędzie
RAPORT O STANIE GMINY
Inspektor ochrony danych
Ogłoszenia, informacje, konkursy
Wykaz tablic informacyjnych
Środki komunikowania się
Prawo lokalne
Statut Gminy
Programy, plany wieloletnie
Uchwały Rady Miejskiej
Zarządzenia Burmistrza
Akty Prawa Miejscowego
Finanse i gospodarka
Budżet Gminy
Podatki i opłaty lokalne
Interpretacje podatkowe
Kontrole podatkowe
Oferty przetargowe
Oferty inwestycyjne
Mienie komunalne
Odpady komunalne
Oświadczenia majątkowe
Obowiązek i zakres oświadczeń
Treść złożonych oświadczeń
Inne
Informacje nieudostępnione
Wykaz rejestrów i ewidencji
Informacje o realizacji spraw
Stan wody
Referendum ogólnokrajowe
PETYCJE
Kontrola przedsiębiorców
Wybory
Wybory samorządowe 2010
Wybory prezydenckie 2015
Wybory parlamentarne 2015
Wybory Samorządowe 2014
Wybory Samorządowe 2018
Wybory do PE 2019
 
Informacja z inauguracyjnej sesji Rady Miejskiej
 

Pierwsza sesja Rady Miejskiej IV kadencji odbyła się 19 listopada 2002r.

Rozpoczęło ją złożenie ślubowania przez radnych. Następnie dokonano wyboru przewodniczącego i wiceprzewodniczącego. Przewodniczącym został ponownie Justyn Zaradniak, natomiast wiceprzewodniczącym - Michał Pietrowski, który pełnił już tę funkcję podczas kadencji 1994-98. Obaj byli jedynymi kandydatami na te stanowiska.

Podczas sesji uroczyste ślubowanie złożył również nowy Burmistrz Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. - Maciej Bratborski. Z kolei ustępujący Burmistrz - Bolesław Kasprzak przedstawił sprawozdanie o stanie gminy.