Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej
Podstawy prawne działania
Rada Miejska
Burmistrz Miasta i Gminy
Jednostki Pomocnicze
Jednostki Organizacyjne
Koźmińskie Usługi Komunalne
Urząd Miasta i Gminy
Podstawowe dane
Regulamin organizacyjny
Przewodnik po usługach: karty informacyjne, formularze
Kontrole w Urzędzie
Inspektor ochrony danych
Ogłoszenia, informacje, konkursy
Wykaz tablic informacyjnych
Środki komunikowania się
Prawo lokalne
Statut Gminy
Programy, plany wieloletnie
Uchwały Rady Miejskiej
Zarządzenia Burmistrza
Akty Prawa Miejscowego
Finanse i gospodarka
Budżet Gminy
Podatki i opłaty lokalne
Interpretacje podatkowe
Kontrole podatkowe
Oferty przetargowe
Oferty inwestycyjne
Mienie komunalne
Odpady komunalne
Oświadczenia majątkowe
Obowiązek i zakres oświadczeń
Treść złożonych oświadczeń
Inne
Informacje nieudostępnione
Wykaz rejestrów i ewidencji
Informacje o realizacji spraw
Stan wody
Referendum ogólnokrajowe
PETYCJE
Kontrola przedsiębiorców
Wybory
Wybory samorządowe 2010
Wybory prezydenckie 2015
Wybory parlamentarne 2015
Wybory Samorządowe 2014
Wybory Samorządowe 2018
Wybory do PE 2019
 
Rejestr uchwał 2009 - XXXI sesja

Numer
i data sesji

Numer
uchwały

Temat

30 października

2009r

XXXI/215/09

 

zmiany w budżecie Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski na rok 2009

 

 

XXXI/216/09

 

zmiany uchwały w sprawie wspólnej realizacji i finansowania przedsięwzięcia inwestycyjnego „Przebudowa ulicy Jana Pawła II w Koźminie Wielkopolskim wraz z budową zatoki autobusowej – droga powiatowa nr 5176P”

 

 

XXXI/217/09

 

zmiany uchwały o pomocy finansowej dla Powiatu Krotoszyńskiego w 2009r

XXXI/218/09

 

określenie stawek podatku od nieruchomości

 

XXXI/219/09

 

określenie wysokości stawek podatku od środków transportowych

.

 

XXXI/220/09

 

opłaty targowej

 

XXXI/221/09

 

trybu i szczegółowych warunków zwolnienia od podatku rolnego gruntów gospodarstw rolnych, na których zaprzestano produkcji rolnej

 

XXXI/222/09

 

określenie górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

 

XXXI/223/09

 

wprowadzenie zmian do uchwały Nr XXXI/246/06 Rady Miejskiej w Koźminie Wlkp. z dnia 10 lutego 2006r. w sprawie uchwalenia „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta i gminy Koźmin Wlkp.”

 

 

XXXI/224/09

 

opinii i celowości modernizacji drogi dojazdowej do gruntów rolnych

 

XXXI/225/09

 

powołanie Społecznego Komitetu Odnowy Koźmińskiego Zamku

 


Data dodania dokumentu: 2009-11-05
Dodał(a): Agnieszka Flejsierowicz