Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej
Podstawy prawne działania
Rada Miejska
Burmistrz Miasta i Gminy
Jednostki Pomocnicze
Jednostki Organizacyjne
Koźmińskie Usługi Komunalne
Urząd Miasta i Gminy
Podstawowe dane
Regulamin organizacyjny
Przewodnik po usługach: karty informacyjne, formularze
Kontrole w Urzędzie
RAPORT O STANIE GMINY
Inspektor ochrony danych
Ogłoszenia, informacje, konkursy
Wykaz tablic informacyjnych
Środki komunikowania się
Prawo lokalne
Statut Gminy
Programy, plany wieloletnie
Uchwały Rady Miejskiej
Zarządzenia Burmistrza
Akty Prawa Miejscowego
Finanse i gospodarka
Budżet Gminy
Podatki i opłaty lokalne
Interpretacje podatkowe
Kontrole podatkowe
Oferty przetargowe
Oferty inwestycyjne
Mienie komunalne
Odpady komunalne
Oświadczenia majątkowe
Obowiązek i zakres oświadczeń
Treść złożonych oświadczeń
Inne
Informacje nieudostępnione
Wykaz rejestrów i ewidencji
Informacje o realizacji spraw
Stan wody
Referendum ogólnokrajowe
PETYCJE
Kontrola przedsiębiorców
Deklaracja dostępności cyfrowej
Wybory
Wybory samorządowe 2010
Wybory prezydenckie 2015
Wybory parlamentarne 2015
Wybory Samorządowe 2014
Wybory Samorządowe 2018
Wybory do PE 2019
Wybory parlamentarne 2019
Wybory prezydenckie 2020
 
2009przetarg działki orla

Ogłoszenie przetargu nieograniczonego

 

Burmistrz Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. ogłasza ustny  przetarg nieograniczony na sprzedaż niżej wymienionych niezabudowanych nieruchomości   stanowiących własność miasta i gminy Koźmin Wlkp. położonych w miejscowości Orla zapisanych w Księdze wieczystej Sądu Rejonowego w Krotoszynie Nr 23548 :

 

1. działka nr 323/7 o powierzchni  1067 m²  w ewidencji gruntów Rola kl. II.                        W obowiązującym planie zagospodarowania przestrzennego tereny zabudowy mieszkaniowej Mj.

Cena wywoławcza nieruchomości  28.377,20 zł brutto

 

2. działka nr 323/6 o powierzchni  1085 m²  w ewidencji gruntów Rola kl. II.                       W obowiązującym planie zagospodarowania przestrzennego tereny zabudowy mieszkaniowej Mj.

 

Cena wywoławcza nieruchomości  25.546,80 zł brutto

 

3. działka nr 323/5 o powierzchni  1039 m²  w ewidencji gruntów Rola kl. II.                       W obowiązującym planie zagospodarowania przestrzennego tereny zabudowy mieszkaniowej Mj.

 

Cena wywoławcza nieruchomości  24.461,00 zł brutto

 

Wykazane do sprzedaży działki wolne są od obciążeń i zobowiązań.

 

Przetargi odbędą się dnia 06 listopada 2009r. w Urzędzie Miasta i Gminy Stary Rynek 11 pok. nr 25:

na nieruchomość z punktu 1 o godz. 10°°

na nieruchomość z punktu 2 o godz. 10³°

na nieruchomość z punktu 3 o godz. 11°°

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie w kasie Urzędu MiG wadium w wysokości :

na nieruchomość z punktu 1 kwota 2.800,- zł

na nieruchomość z punktu 2 kwota 2.500,- zł

na nieruchomość z punktu 3 kwota 2.400,- zł

najpóźniej do dnia 03 listopada 2009r do godziny 15.00.

Wadium wpłacone przez osobę, która wygra przetarg  zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. W przypadku odstąpienia przez osobę, która wygra przetarg od zawarcia umowy notarialnej wpłacone przez nią wadium ulega przepadkowi.

Informacje można uzyskać w Urzędzie Miasta i Gminy, pokój nr 8, tel.  (062) 7219351 w godzinach pracy Urzędu.

 

Koźmin Wlkp. dnia  28.09.2008r.

 


Data dodania dokumentu: 2009-09-29
Dodał(a): Agnieszka Flejsierowicz