Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej
Podstawy prawne działania
Rada Miejska
Burmistrz Miasta i Gminy
Jednostki Pomocnicze
Jednostki Organizacyjne
Koźmińskie Usługi Komunalne
Urząd Miasta i Gminy
Podstawowe dane
Regulamin organizacyjny
Przewodnik po usługach: karty informacyjne, formularze
Kontrole w Urzędzie
RAPORT O STANIE GMINY
Inspektor ochrony danych
Ogłoszenia, informacje, konkursy
Wykaz tablic informacyjnych
Środki komunikowania się
Prawo lokalne
Statut Gminy
Programy, plany wieloletnie
Uchwały Rady Miejskiej
Zarządzenia Burmistrza
Akty Prawa Miejscowego
Finanse i gospodarka
Budżet Gminy
Podatki i opłaty lokalne
Interpretacje podatkowe
Kontrole podatkowe
Oferty przetargowe
Oferty inwestycyjne
Mienie komunalne
Odpady komunalne
Oświadczenia majątkowe
Obowiązek i zakres oświadczeń
Treść złożonych oświadczeń
Inne
Informacje nieudostępnione
Wykaz rejestrów i ewidencji
Informacje o realizacji spraw
Stan wody
Referendum ogólnokrajowe
PETYCJE
Kontrola przedsiębiorców
Deklaracja dostępności cyfrowej
Wybory
Wybory samorządowe 2010
Wybory prezydenckie 2015
Wybory parlamentarne 2015
Wybory Samorządowe 2014
Wybory Samorządowe 2018
Wybory do PE 2019
Wybory parlamentarne 2019
Prezydent 2020
 
Ogłoszenie o wydaniu decyzji środowiskowych - 2009

Burmistrz Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. informuje, że w dniu 18.09.2009r. została wydana decyzja o uwarunkowaniach środowiskowych dla inwestycji polegającej na budowie elektrowni wiatrowej o mocy całkowitej do 0,6MW zlokalizowanej na dz. nr 179/2 w obrębie wsi Kaniew gm.Koźmin Wlkp.


 

Burmistrz Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. informuje, że w dniu 17.09.2009r. została wydana decyzja o uwarunkowaniach środowiskowych dla inwestycji polegającej na budowie zakładu stolarskiego w m.Gałązki dz. nr 259

 


Burmistrz Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. informuje, że w dniu 22.09.2009r. została wydana decyzja o uwarunkowaniach środowiskowych dla inwestycji polegającej na przebudowie drogi gminnej Wrotków – Gałązki.

 

W/w decyzje są do wglądu w siedzibie UMiG Koźmin Wlkp., pokój nr 5.

 

 


Data dodania dokumentu: 2009-09-23
Dodał(a): Agnieszka Flejsierowicz