Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej
Podstawy prawne działania
Rada Miejska
Burmistrz Miasta i Gminy
Jednostki Pomocnicze
Jednostki Organizacyjne
Koźmińskie Usługi Komunalne
Urząd Miasta i Gminy
Podstawowe dane
Regulamin organizacyjny
Przewodnik po usługach: karty informacyjne, formularze
Kontrole w Urzędzie
RAPORT O STANIE GMINY
Inspektor ochrony danych
Ogłoszenia, informacje, konkursy
Wykaz tablic informacyjnych
Środki komunikowania się
Prawo lokalne
Statut Gminy
Programy, plany wieloletnie
Uchwały Rady Miejskiej
Zarządzenia Burmistrza
Akty Prawa Miejscowego
Finanse i gospodarka
Budżet Gminy
Podatki i opłaty lokalne
Interpretacje podatkowe
Kontrole podatkowe
Oferty przetargowe
Oferty inwestycyjne
Mienie komunalne
Odpady komunalne
Oświadczenia majątkowe
Obowiązek i zakres oświadczeń
Treść złożonych oświadczeń
Inne
Informacje nieudostępnione
Wykaz rejestrów i ewidencji
Informacje o realizacji spraw
Stan wody
Referendum ogólnokrajowe
PETYCJE
Kontrola przedsiębiorców
Wybory
Wybory samorządowe 2010
Wybory prezydenckie 2015
Wybory parlamentarne 2015
Wybory Samorządowe 2014
Wybory Samorządowe 2018
Wybory do PE 2019
 
Ogłoszenie o wydaniu decyzji środowiskowych - 2009

Burmistrz Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. informuje, że w dniu 18.09.2009r. została wydana decyzja o uwarunkowaniach środowiskowych dla inwestycji polegającej na budowie elektrowni wiatrowej o mocy całkowitej do 0,6MW zlokalizowanej na dz. nr 179/2 w obrębie wsi Kaniew gm.Koźmin Wlkp.


 

Burmistrz Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. informuje, że w dniu 17.09.2009r. została wydana decyzja o uwarunkowaniach środowiskowych dla inwestycji polegającej na budowie zakładu stolarskiego w m.Gałązki dz. nr 259

 


Burmistrz Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. informuje, że w dniu 22.09.2009r. została wydana decyzja o uwarunkowaniach środowiskowych dla inwestycji polegającej na przebudowie drogi gminnej Wrotków – Gałązki.

 

W/w decyzje są do wglądu w siedzibie UMiG Koźmin Wlkp., pokój nr 5.

 

 


Data dodania dokumentu: 2009-09-23
Dodał(a): Agnieszka Flejsierowicz