Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej
Podstawy prawne działania
Rada Miejska
Burmistrz Miasta i Gminy
Jednostki Pomocnicze
Jednostki Organizacyjne
Koźmińskie Usługi Komunalne
Urząd Miasta i Gminy
Podstawowe dane
Regulamin organizacyjny
Przewodnik po usługach: karty informacyjne, formularze
Kontrole w Urzędzie
RAPORT O STANIE GMINY
Inspektor ochrony danych
Ogłoszenia, informacje, konkursy
Wykaz tablic informacyjnych
Środki komunikowania się
Prawo lokalne
Statut Gminy
Programy, plany wieloletnie
Uchwały Rady Miejskiej
Zarządzenia Burmistrza
Akty Prawa Miejscowego
Finanse i gospodarka
Budżet Gminy
Podatki i opłaty lokalne
Interpretacje podatkowe
Kontrole podatkowe
Oferty przetargowe
Oferty inwestycyjne
Mienie komunalne
Odpady komunalne
Oświadczenia majątkowe
Obowiązek i zakres oświadczeń
Treść złożonych oświadczeń
Inne
Informacje nieudostępnione
Wykaz rejestrów i ewidencji
Informacje o realizacji spraw
Stan wody
Referendum ogólnokrajowe
PETYCJE
Kontrola przedsiębiorców
Wybory
Wybory samorządowe 2010
Wybory prezydenckie 2015
Wybory parlamentarne 2015
Wybory Samorządowe 2014
Wybory Samorządowe 2018
Wybory do PE 2019
 
Oświadczenia - Radni

RADNI W KADENCJI 2018 -2023 

Borowczyk Marcin -  [2018 - początek kadencji]               

Dykcik Wojciech - [2018 - początek kadencji]                  

Idkowiak Robert -  [2018 - początek kadencji]                 

Iwański Jacek - [2018 - początek kadencji]                         

Jankowiak Karol - [2018 - początek kadencji]                   

Jakubiak Piotr - [2018 - początek kadencji]                       

Jarosz Sławomir  -  [2018 - początek kadencji]                    

Kołaczkowski Dariusz - [2018 - początek kadencji]           

Konarczak-Bojanek Irena - [2018 - początek kadencji]      

Misiak Anna    -   [2018 - początek kadencji]                   

Nowacki Andrzej  -   [2018 - początek kadencji]               

Patryniak Sławomir  -    [2018 - początek kadencji]           

Wieczny Marek  -  [2018 - początek kadencji]                   

Zaradniak Justyn  - [2018 - początek kadencji]             

Zawodny Ryszard   -    [2018 - początek kadencji]           

 

Radni w kadencji 2014 - 2018

Leszek Chojnicki [2014 - początek kadencji] [2014] [korekta] [2015] [2016] [2017]

Wojciech Dykcik [2014 -początek kadencji
[2014] [korekta] [2015] [2016] [2017]

Hieronim Gabryelczyk [2014 -początek kadencji
[2014] [2015] [2016] [2017]

Wiesław Głuszek [2014 -początek kadencji
[2014] [korekta] [2015] [2016] [2017]

Adam Grzelak [2014 -początek kadencji
[2014] [korekta] [2015] [2016] [2017]

Tomasz Grzesiak [2014 -początek kadencji]
[2014] [2015] [2016] [2017]

Karol Jankowiak [2014 -początek kadencji] [2014] [2015] [2016] [2017]

Marek Krzyżanowski [2014 -początek kadencji] [2014] [korekta] [2015] [2016] [2017]

Elżbieta Kieliba [2014 -początek kadencji] [2014] [korekta] [2015] [2016] [2017]

Marcin Leśniak [2014 -początek kadencji
[2014] [korekta] [2015] [2016] [2017]

Andrzej Nowacki [2014 -początek kadencji] [2014 [korekta] [2015] [2016] [2017]

Bartłomiej Szymczak [2014 -początek kadencji] [2014] [2015] [2016] [2017]

Konrad Tomczak [2014 -początek kadencji
[2014] [2015] [2016] [2017]

Marek Witek [2017 - początek kadencji] [2017]

Justyn Zaradniak [2014 - poczatek kadencji] [2014] [2015] [2016] [2017] [2018]

Jacek Zawodny [2014 -początek kadencji
[2014] [2015] [2016] [2017 - wygaśnięcie mandatu radnego]

 

Radni w kadencji 2010 - 2014

Janusz Burdziąg  [2012] [2013] [2014 zakończenie kadencji]

Leszek Chojnicki  [2012] [2013] [2014 zakończenie kadencji

Wojciech Dykcik  [2012] [2013] [2014 zakończenie kadencji]

Hieronim Gabryelczyk  [2012] [2013] [2014 zakończenie kadencji]

Adam Grzelak  [2012] [2013] [2014 zakończenie kadencji]

Andrzej Hencel [2012] [2013] [2014 zakończenie kadencji]

Jacek Iwański  [2012] [2013] [2014 zakończenie kadencji]

Bogdan Jędrzejak  [2012] [2013] [2014 zakończenie kadencji]

Grzegorz Król  [2012] [2013] [2014 zakończenie kadencji]

Jarosław Maleszka  [2012] [2013] [2014 zakończenie kadencji]

Ryszard Perek [2012] [2013] [2014 zakończenie kadencji]

Henryk Staniewski  [2012] [2013] [2014 zakończenie kadencji]

Konrad Tomczak  [2012][2013] [2014 zakończenie kadencji]

Marek Wieczny [2012] [2013] [2014 zakończenie kadencji]

Justyn Zaradniak  [2012][2013] [2014 - zakończenie kadencji]

 

 


Data ostatniej modyfikacji: 2019-05-15
Modyfikował(a): Agnieszka Flejsierowicz