Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej
Podstawy prawne działania
Rada Miejska
Burmistrz Miasta i Gminy
Jednostki Pomocnicze
Jednostki Organizacyjne
Koźmińskie Usługi Komunalne
Urząd Miasta i Gminy
Podstawowe dane
Regulamin organizacyjny
Przewodnik po usługach: karty informacyjne, formularze
Kontrole w Urzędzie
RAPORT O STANIE GMINY
Inspektor ochrony danych
Ogłoszenia, informacje, konkursy
Wykaz tablic informacyjnych
Środki komunikowania się
Prawo lokalne
Statut Gminy
Programy, plany wieloletnie
Uchwały Rady Miejskiej
Zarządzenia Burmistrza
Akty Prawa Miejscowego
Finanse i gospodarka
Budżet Gminy
Podatki i opłaty lokalne
Interpretacje podatkowe
Kontrole podatkowe
Oferty przetargowe
Oferty inwestycyjne
Mienie komunalne
Odpady komunalne
Oświadczenia majątkowe
Obowiązek i zakres oświadczeń
Treść złożonych oświadczeń
Inne
Informacje nieudostępnione
Wykaz rejestrów i ewidencji
Informacje o realizacji spraw
Stan wody
Referendum ogólnokrajowe
PETYCJE
Kontrola przedsiębiorców
Deklaracja dostępności cyfrowej
Wybory
Wybory samorządowe 2010
Wybory prezydenckie 2015
Wybory parlamentarne 2015
Wybory Samorządowe 2014
Wybory Samorządowe 2018
Wybory do PE 2019
Wybory parlamentarne 2019
Prezydent 2020
 
Rejestr uchwał 2009 - XXVI sesja

Numer
i data sesji

Numer
uchwały

Temat

XXVI/09

28 maja

2009r.

XXVI/183/09

 

zmiany w budżecie Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski na rok 2009

.

 

XXVI/184/09

 

wyrażenie zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy na 2010 rok środków stanowiących fundusz sołecki

 

XXVI/185/09

 

nadanie imienia Publicznemu Przedszkolu w Koźminie Wielkopolskim

 

 

XXVI/186/09

 

nadanie imienia Zespołowi Szkolno – Przedszkolnemu w Borząciczkach

 

XXVI/187/09

 

 

nadanie odznaki „Zasłużony dla Ziemi Koźmińskiej”

XXVI/188/09

 

nadanie odznaki „Zasłużony dla Ziemi Koźmińskiej”

 

 

XXVI/189/09

 

nabycie nieruchomości lokalowych

 

XXVI/190/09

nabycia zabudowanej nieruchomości

 

XXVI/191/09

zbycie nieruchomości

 


Data dodania dokumentu: 2009-06-05
Dodał(a): Agnieszka Flejsierowicz