Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej
Podstawy prawne działania
Rada Miejska
Burmistrz Miasta i Gminy
Jednostki Pomocnicze
Jednostki Organizacyjne
Koźmińskie Usługi Komunalne
Urząd Miasta i Gminy
Podstawowe dane
Regulamin organizacyjny
Przewodnik po usługach: karty informacyjne, formularze
Kontrole w Urzędzie
Inspektor ochrony danych
Ogłoszenia, informacje, konkursy
Wykaz tablic informacyjnych
Środki komunikowania się
Prawo lokalne
Statut Gminy
Programy, plany wieloletnie
Uchwały Rady Miejskiej
Zarządzenia Burmistrza
Akty Prawa Miejscowego
Finanse i gospodarka
Budżet Gminy
Podatki i opłaty lokalne
Interpretacje podatkowe
Oferty przetargowe
Oferty inwestycyjne
Mienie komunalne
Odpady komunalne
Oświadczenia majątkowe
Obowiązek i zakres oświadczeń
Treść złożonych oświadczeń
Inne
Informacje nieudostępnione
Wykaz rejestrów i ewidencji
Informacje o realizacji spraw
Stan wody
Referendum ogólnokrajowe
PETYCJE
Kontrola przedsiębiorców
Wybory
Wybory samorządowe 2010
Wybory parlamentarne 2011
Wybory prezydenckie 2015
Wybory parlamentarne 2015
Wybory Samorządowe 2014
Wybory Samorządowe 2018
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014
 
Rejestr uchwał 2009 - XXIII sesja

Numer
i data sesji

Numer
uchwały

Temat

XXIII/09

24 marca

2009r.

 

XXIII/170/09

 

zmiany w budżecie Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski na rok 2009

 

XXIII/171/09

udzielenie pomocy finansowej dla Powiatu Krotoszyńskiego

XXIII/172/09

zatwierdzenie taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków

 

XXIII/173/09

 

ustalenie Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektóre inne składniki wynagrodzenia, nauczycielom zatrudnionym w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Koźmin Wlkp.

 

 

 

XXIII/174/09

 

zatwierdzenie Planów Odnowy Miejscowości na terenie gminy Koźmin Wielkopolski

 

 

XXIII/175/09

 

ustalenie wysokości diet dla sołtysów i przewodniczących zarządów osiedli

 

 

 


Data dodania dokumentu: 2009-06-03
Dodał(a): Agnieszka Flejsierowicz
Data ostatniej modyfikacji: 2009-06-03
Modyfikował(a): Agnieszka Flejsierowicz