Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej
Podstawy prawne działania
Rada Miejska
Burmistrz Miasta i Gminy
Jednostki Pomocnicze
Jednostki Organizacyjne
Koźmińskie Usługi Komunalne
Urząd Miasta i Gminy
Podstawowe dane
Regulamin organizacyjny
Przewodnik po usługach: karty informacyjne, formularze
Kontrole w Urzędzie
Inspektor ochrony danych
Ogłoszenia, informacje, konkursy
Wykaz tablic informacyjnych
Środki komunikowania się
Prawo lokalne
Statut Gminy
Programy, plany wieloletnie
Uchwały Rady Miejskiej
Zarządzenia Burmistrza
Akty Prawa Miejscowego
Finanse i gospodarka
Budżet Gminy
Podatki i opłaty lokalne
Interpretacje podatkowe
Kontrole podatkowe
Oferty przetargowe
Oferty inwestycyjne
Mienie komunalne
Odpady komunalne
Oświadczenia majątkowe
Obowiązek i zakres oświadczeń
Treść złożonych oświadczeń
Inne
Informacje nieudostępnione
Wykaz rejestrów i ewidencji
Informacje o realizacji spraw
Stan wody
Referendum ogólnokrajowe
PETYCJE
Kontrola przedsiębiorców
Wybory
Wybory samorządowe 2010
Wybory prezydenckie 2015
Wybory parlamentarne 2015
Wybory Samorządowe 2014
Wybory Samorządowe 2018
Wybory do PE 2019
 
2009 informacja o terminie i porządku obrad XXVI sesji Rady Miejskiej

Na podstawie art.20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz.1591 z późn.zm.) zwołuję XXVI sesję Rady Miejskiej w Koźminie Wlkp. na dzień 28 maja 2009r., godz. 1500 w siedzibie Rady Miejskiej, ul.Przyjemskich 9.

Porządek obrad:

1.      Otwarcie.

2.      Przyjęcie protokołu z XXV sesji.

3.      Interpelacje radnych.

4.      Przyjęcie uchwał w sprawie:

a)      zmian w budżecie Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski na rok 2009,

b)      wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy na 2010 rok środków stanowiących fundusz sołecki,

c)      nadania imienia Publicznemu Przedszkolu w Koźminie Wielkopolskim,

d)      nadania imienia Zespołowi Szkolno – Przedszkolnemu w Borzęciczkach,

e)      nadania odznaki „Zasłużony dla Ziemi Koźmińskiej” (dwa projekty uchwał),

f)        nabycia nieruchomości lokalowych,

g)      nabycia zabudowanej nieruchomości,

h)      zbycia nieruchomości.

5.      Odpowiedzi na interpelacje radnych.

6.      Wolne głosy i wnioski.

7.      Zakończenie obrad XXVI sesji.


Data dodania dokumentu: 2009-05-25
Dodał(a): Agnieszka Flejsierowicz
Data ostatniej modyfikacji: 2009-05-25
Modyfikował(a): Agnieszka Flejsierowicz