Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej
Podstawy prawne działania
Rada Miejska
Burmistrz Miasta i Gminy
Jednostki Pomocnicze
Jednostki Organizacyjne
Koźmińskie Usługi Komunalne
Urząd Miasta i Gminy
Podstawowe dane
Regulamin organizacyjny
Przewodnik po usługach: karty informacyjne, formularze
Kontrole w Urzędzie
RAPORT O STANIE GMINY
Inspektor ochrony danych
Ogłoszenia, informacje, konkursy
Wykaz tablic informacyjnych
Środki komunikowania się
Prawo lokalne
Statut Gminy
Programy, plany wieloletnie
Uchwały Rady Miejskiej
Zarządzenia Burmistrza
Akty Prawa Miejscowego
Finanse i gospodarka
Budżet Gminy
Podatki i opłaty lokalne
Interpretacje podatkowe
Kontrole podatkowe
Oferty przetargowe
Oferty inwestycyjne
Mienie komunalne
Odpady komunalne
Oświadczenia majątkowe
Obowiązek i zakres oświadczeń
Treść złożonych oświadczeń
Inne
Informacje nieudostępnione
Wykaz rejestrów i ewidencji
Informacje o realizacji spraw
Stan wody
Referendum ogólnokrajowe
PETYCJE
Kontrola przedsiębiorców
Deklaracja dostępności cyfrowej
Wybory
Wybory samorządowe 2010
Wybory prezydenckie 2015
Wybory parlamentarne 2015
Wybory Samorządowe 2014
Wybory Samorządowe 2018
Wybory do PE 2019
Wybory parlamentarne 2019
Prezydent 2020
 
Atuty gospodarcze miasta i gminy Koźmin Wlkp.

  • rozwinięta infrastruktura techniczna (sieć wodociągowa z nowoczesną Stacją Uzdatniania Wody, sieć telefonii cyfrowej, stacje przekaźnikowe trzech operatorów telefonii komórkowych, sieć gazowa, ogólnospławna sieć kanalizacyjna, ekologiczne wysypisko odpadów, dobrze funkcjonujący system segregacji odpadów u źródeł, nowoczesna oczyszczalnia ścieków)
  • możliwość dobrej lokalizacji firmy przy drodze krajowej lub linii kolejowej,
  • gotowość władz samorządowych do wspierania i ułatwiania realizacji każdej inwestycji,
  • oczekiwanie społeczności na pojawienie się znaczącego inwestora, a zatem społeczna aprobata i dobra atmosfera do inwestowania,
  • duże zapotrzebowanie na pracę i stosunkowo niska średnia płaca w rejonie,
  • rozwinięte otoczenie biznesu (banki, przedstawicielstwa instytucji ubezpieczeniowych),
  • duże możliwości organizowania szkoleń zawodowych w oparciu o szeroką bazę oświatową,
  • rozwinięta współpraca z kilkoma miastami Europy Zachodniej,
  • dobre połączenie drogowe z dwoma stolicami regionów: Poznaniem i Wrocławiem.