Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej
Podstawy prawne działania
Rada Miejska
Burmistrz Miasta i Gminy
Jednostki Pomocnicze
Jednostki Organizacyjne
Koźmińskie Usługi Komunalne
Urząd Miasta i Gminy
Podstawowe dane
Regulamin organizacyjny
Przewodnik po usługach: karty informacyjne, formularze
Kontrole w Urzędzie
RAPORT O STANIE GMINY
Inspektor ochrony danych
Ogłoszenia, informacje, konkursy
Wykaz tablic informacyjnych
Środki komunikowania się
Prawo lokalne
Statut Gminy
Programy, plany wieloletnie
Uchwały Rady Miejskiej
Zarządzenia Burmistrza
Akty Prawa Miejscowego
Finanse i gospodarka
Budżet Gminy
Podatki i opłaty lokalne
Interpretacje podatkowe
Kontrole podatkowe
Oferty przetargowe
Oferty inwestycyjne
Mienie komunalne
Odpady komunalne
Oświadczenia majątkowe
Obowiązek i zakres oświadczeń
Treść złożonych oświadczeń
Inne
Informacje nieudostępnione
Wykaz rejestrów i ewidencji
Informacje o realizacji spraw
Stan wody
Referendum ogólnokrajowe
PETYCJE
Kontrola przedsiębiorców
Deklaracja dostępności cyfrowej
Wybory
Wybory samorządowe 2010
Wybory prezydenckie 2015
Wybory parlamentarne 2015
Wybory Samorządowe 2014
Wybory Samorządowe 2018
Wybory do PE 2019
Wybory parlamentarne 2019
Prezydent 2020
 
Opłata targowa

Podstawę pobierania opłaty targowej stanowi art.15 ustawy z dnia 12.01.1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz.U. z 2002r. Nr 9 poz. 84 z późniejszymi zmianami). Opłata jest pobierana od osób fizycznych, prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej dokonujących sprzedaży na targowiskach.

Dzienna stawka opłaty targowej od osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych  niemających osobowości prawnej, dokonujących sprzedaży na terenie miasta  i gminy Koźmin Wielkopolski obowiązująca w roku 2012:

1) targowisko miejskie ul. Krotoszyńska:

a) od sprzedaży na stanowisku o powierzchni do 15 m² - 17,00zł

b) od sprzedaży na stanowisku o powierzchni od 15 do 30 m² - 28,00 zł

c) od sprzedaży z ręki kosza, wiadra, skrzynki, roweru, wózka ręcznego na powierzchni do 5 m2 - 9,00 zł

2) od sprzedaży w pozostałych miejscach na terenie miasta i gminy:

a) płodów rolnych z samochodu,  przyczepy, wozu - 17,00zł

b) płodów rolnych i pozostałych towarów sprzedawanych ze straganu - 28,00 zł

c) obnośnej z ręki, kosza, wiadra, skrzynki, roweru, wózka ręcznego - 9,00 zł

d) wieńców, kwiatów i zniczy w związku z dniem 1 listopada - 40,00 zł

e) innej niż wyżej wymienione - 14,00 złData ostatniej modyfikacji: 2012-01-05
Modyfikował(a): Agnieszka Flejsierowicz