Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej
Podstawy prawne działania
Rada Miejska
Burmistrz Miasta i Gminy
Jednostki Pomocnicze
Jednostki Organizacyjne
Koźmińskie Usługi Komunalne
Urząd Miasta i Gminy
Podstawowe dane
Regulamin organizacyjny
Przewodnik po usługach: karty informacyjne, formularze
Kontrole w Urzędzie
RAPORT O STANIE GMINY
Inspektor ochrony danych
Ogłoszenia, informacje, konkursy
Wykaz tablic informacyjnych
Środki komunikowania się
Prawo lokalne
Statut Gminy
Programy, plany wieloletnie
Uchwały Rady Miejskiej
Zarządzenia Burmistrza
Akty Prawa Miejscowego
Finanse i gospodarka
Budżet Gminy
Podatki i opłaty lokalne
Interpretacje podatkowe
Kontrole podatkowe
Oferty przetargowe
Oferty inwestycyjne
Mienie komunalne
Odpady komunalne
Oświadczenia majątkowe
Obowiązek i zakres oświadczeń
Treść złożonych oświadczeń
Inne
Informacje nieudostępnione
Wykaz rejestrów i ewidencji
Informacje o realizacji spraw
Stan wody
Referendum ogólnokrajowe
PETYCJE
Kontrola przedsiębiorców
Deklaracja dostępności cyfrowej
Wybory
Wybory samorządowe 2010
Wybory prezydenckie 2015
Wybory parlamentarne 2015
Wybory Samorządowe 2014
Wybory Samorządowe 2018
Wybory do PE 2019
Wybory parlamentarne 2019
Prezydent 2020
 
Przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości w Goścoejewie i Wrotkowie

Burmistrz Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. ogłasza:

 II ustny  przetarg nieograniczony na sprzedaż niżej wymienionych niezabudowanych nieruchomości   stanowiących własność miasta i gminy Koźmin Wlkp. położonych                w miejscowości Gościejew zapisanych w Księdze wieczystej Sądu Rejonowego                     w Krotoszynie Nr 24289 :

 

1. działka nr 218/3 o powierzchni  1000 m²  w ewidencji gruntów Rola kl. IVb.  Brak planu zagospodarowania przestrzennego.  Na powyższą nieruchomość została wydana decyzja         o warunkach zabudowy na budowę budynku mieszkalnego.

Cena wywoławcza nieruchomości  16.982,00 zł brutto

 

 

2. działka nr 218/5 o powierzchni  1000 m²  w ewidencji gruntów Rola kl. IVb. Brak planu zagospodarowania przestrzennego. .  Na powyższą nieruchomość została wydana decyzja       o warunkach zabudowy na budowę budynku mieszkalnego.

Cena wywoławcza nieruchomości  16.982,00 zł brutto

Pierwszy bezskuteczny przetarg na sprzedaż powyższych działek przeprowadzono 09 stycznia 2009r.

 

oraz

3.  III ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż działki Nr 209/33 o powierzchni 1009 m² położonej w Wrotkowie w ewidencji gruntów B Rola kl. IIIa. Brak planu zagospodarowania przestrzennego. Na powyższą działkę została wydana decyzja o warunkach zabudowy na budowę budynku mieszkalnego.

Cena wywoławcza nieruchomości  21.740,00 zł brutto

Na sprzedaż powyższej działki odbyły się dwa bezskuteczne przetargi. Pierwszy 25 września 2008r., drugi 25 listopada 2008r.

 

Przetargi odbędą się dnia 17 kwietnia 2009r. w Urzędzie Miasta i Gminy Stary Rynek 11 pok. nr 25:

na nieruchomość z punktu 1 o godz. 10°°

na nieruchomość z punktu 2 o godz. 10³°

na nieruchomość z punktu 3 o godz. 11°°

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie w kasie Urzędu MiG wadium              w wysokości :

na nieruchomość z punktu 1 kwota 1.700,- zł

na nieruchomość z punktu 2 kwota 1.700,- zł

na nieruchomość z punktu 3 kwota 2.200,- zł

najpóźniej do dnia 14 kwietnia 2009r do godziny 15.00.

Wadium wpłacone przez osobę, która wygra przetarg  zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. W przypadku odstąpienia przez osobę, która wygra przetarg od zawarcia umowy notarialnej wpłacone przez nią wadium ulega przepadkowi.

Informacje można uzyskać w Urzędzie Miasta i Gminy, pokój nr 8, tel.  (062) 7219351         w godzinach pracy Urzędu.

 

Koźmin Wlkp. dnia 10.03.2009r.


Data dodania dokumentu: 2009-03-11
Dodał(a): Agnieszka Flejsierowicz