Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej
Podstawy prawne działania
Rada Miejska
Burmistrz Miasta i Gminy
Jednostki Pomocnicze
Jednostki Organizacyjne
Koźmińskie Usługi Komunalne
Urząd Miasta i Gminy
Podstawowe dane
Regulamin organizacyjny
Przewodnik po usługach: karty informacyjne, formularze
Kontrole w Urzędzie
RAPORT O STANIE GMINY
Inspektor ochrony danych
Ogłoszenia, informacje, konkursy
Wykaz tablic informacyjnych
Środki komunikowania się
Prawo lokalne
Statut Gminy
Programy, plany wieloletnie
Uchwały Rady Miejskiej
Zarządzenia Burmistrza
Akty Prawa Miejscowego
Finanse i gospodarka
Budżet Gminy
Podatki i opłaty lokalne
Interpretacje podatkowe
Kontrole podatkowe
Oferty przetargowe
Oferty inwestycyjne
Mienie komunalne
Odpady komunalne
Oświadczenia majątkowe
Obowiązek i zakres oświadczeń
Treść złożonych oświadczeń
Inne
Informacje nieudostępnione
Wykaz rejestrów i ewidencji
Informacje o realizacji spraw
Stan wody
Referendum ogólnokrajowe
PETYCJE
Kontrola przedsiębiorców
Deklaracja dostępności cyfrowej
Wybory
Wybory samorządowe 2010
Wybory prezydenckie 2015
Wybory parlamentarne 2015
Wybory Samorządowe 2014
Wybory Samorządowe 2018
Wybory do PE 2019
Wybory parlamentarne 2019
Prezydent 2020
 
Podatek od środków transportowych

Rodzaje środków transportowych podlegających opodatkowaniu określa szczegółowo ustawa z dnia 12.01.1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz.U. z 2002r. Nr 9 poz. 84 z późn.zm.). W przypadku zaistnienia okoliczności mającej wpływ na powstanie lub wygaśnięcie obowiązku podatkowego właściciel środka transportowego ma obowiązek poinformować - w ciągu 14 dni - Urząd Miasta i Gminy oraz wypełnić deklarację na podatek od środków transportowych.
Terminy płatności :
Podatek płatny jest w 2 ratach:

  • do 15 lutego,
  • do 15 września.

Podatek należy wpłaca w kasie lub na indywidualne  konto bankowe  w Urzędzie.

Stawki podatku od środków transportowych na rok 2012:

1. od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej  3,5 t do 5,5 t włącznie:  699,00 zł.    

2. od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu powyżej 5,5 t do 9 t włącznie:  826,00 zł.

3. od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu powyżej 9 t do mniej niż  12 t:  954,00 .

4. od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż   12 t (czyli od 12 t włącznie), stawki podatku określone są w załączniku Nr 1  do niniejszej uchwały.

5. od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą  lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 t do 8 t włącznie: 699,00 zł.

6. od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie  z  naczepą lub przyczepą, o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów powyżej 8 t i poniżej  12 t:  997,00 zł.

7. od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego o używania łącznie z naczepą lub przyczepą, o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 t stawki podatku określone są w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

8. od przyczep lub naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 t do mniej niż 12 t, z wyjątkiem związanych wyłącznie  z działalnością rolniczą, prowadzoną przez podatnika podatku rolnego:  266,00 zł.        

9. od przyczep lub naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 t, z wyjątkiem związanych wyłącznie  z działalnością  rolniczą, prowadzoną przez podatnika podatku rolnego, stawki podatku określone są w załączniku Nr 3  do niniejszej uchwały.

10.  od autobusów do mniej niż 30 miejsc do siedzenia:  486,00 zł. 

11. od autobusów o liczbie miejsc równej lub wyższej niż 30 miejsc do siedzenia: 1 031,00 .    

STAWKI PODATKOWE DLA POJAZDÓW OKREŚLONE  W § 1 UST. 9 UCHWAŁY (PRZYCZEPY I NACZEPY) [kliknij]

STAWKI PODATKOWE DLA POJAZDÓW OKREŚLONE W § 1 UST. 7 UCHWAŁY (CIĄGNIKI SIODŁOWE I BALASTOWE) [kliknij]

 

STAWKI PODATKOWE DLA POJAZDÓW OKREŚLONE W § 1 UST. 4 UCHWAŁY (SAMOCHODY CIĘŻAROWE)

 

 

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita (tony)

Stawka podatku (w złotych)

nie mniej niż

mniej niż

oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

inne systemy zawieszenia osi jezdnych

Dwie osie

12

13

1011,00

1011,00

13

14

1082,00

1082,00

14

15

1142,00

1142,00

15

 

1142,00

1687,00

Trzy osie

12

17

1680,00

1680,00

17

19

1680,00

1680,00

19

21

1822,00

1822,00

21

23

1966,00

1966,00

23

25

2203,00

2203,00

25

 

2421,00

2421,00

Cztery osie i więcej

12

25

2634,00

2634,00

25

27

2848,00

2848,00

27

29

2978,00

2978,00

29

31

2978,00

2978,00

31

 

2978,00

2978,00


Data ostatniej modyfikacji: 2012-01-05
Modyfikował(a): Agnieszka Flejsierowicz