Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej
Podstawy prawne działania
Rada Miejska
Burmistrz Miasta i Gminy
Jednostki Pomocnicze
Jednostki Organizacyjne
Koźmińskie Usługi Komunalne
Urząd Miasta i Gminy
Podstawowe dane
Regulamin organizacyjny
Przewodnik po usługach: karty informacyjne, formularze
Kontrole w Urzędzie
RAPORT O STANIE GMINY
Inspektor ochrony danych
Ogłoszenia, informacje, konkursy
Wykaz tablic informacyjnych
Środki komunikowania się
Prawo lokalne
Statut Gminy
Programy, plany wieloletnie
Uchwały Rady Miejskiej
Zarządzenia Burmistrza
Akty Prawa Miejscowego
Finanse i gospodarka
Budżet Gminy
Podatki i opłaty lokalne
Interpretacje podatkowe
Kontrole podatkowe
Oferty przetargowe
Oferty inwestycyjne
Mienie komunalne
Odpady komunalne
Oświadczenia majątkowe
Obowiązek i zakres oświadczeń
Treść złożonych oświadczeń
Inne
Informacje nieudostępnione
Wykaz rejestrów i ewidencji
Informacje o realizacji spraw
Stan wody
Referendum ogólnokrajowe
PETYCJE
Kontrola przedsiębiorców
Deklaracja dostępności cyfrowej
Wybory
Wybory samorządowe 2010
Wybory prezydenckie 2015
Wybory parlamentarne 2015
Wybory Samorządowe 2014
Wybory Samorządowe 2018
Wybory do PE 2019
Wybory parlamentarne 2019
Prezydent 2020
 
Podatek rolny

Przedmiot opodatkowania, zasady ustalania podatku, zwolnienia i ulgi podatkowe określa szczegółowo ustawa z 15.11.1984r. o podatku rolnym (tekst jednolity Dz.U. z 1993r. Nr 94, poz. 431 z późn.zm.).

Podstawę opodatkowania stanowi:

  • dla gruntów gospodarstw rolnych - liczba hektarów przeliczeniowych gruntu ustalana na podstawie powierzchni, rodzajów i klas użytków rolnych wynikających z ewidencji gruntów i budynków oraz zaliczenia do okręgu podatkowego,
  • dla pozostałych gruntów - liczba hektarów wynikająca z ewidencji gruntów i budynków.

Terminy płatności:
Podatek jest płatny w 4 ratach:

  • do 15 marca,
  • do 15 maja,
  • do 15 września
  • do 15 listopada
    Podatek należy wpłacać na konto bankowe Urzędu 72 1020 2267 0000 4402 0004 2374.

Stawka podatku rolnego na rok 2012  będzie naliczana od średniej ceny skupu żyta, wynoszącej 56,00 zł za kwintal.  


Data ostatniej modyfikacji: 2012-01-05
Modyfikował(a): Agnieszka Flejsierowicz