Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej
Podstawy prawne działania
Rada Miejska
Burmistrz Miasta i Gminy
Jednostki Pomocnicze
Jednostki Organizacyjne
Koźmińskie Usługi Komunalne
Urząd Miasta i Gminy
Podstawowe dane
Regulamin organizacyjny
Przewodnik po usługach: karty informacyjne, formularze
Kontrole w Urzędzie
RAPORT O STANIE GMINY
Inspektor ochrony danych
Ogłoszenia, informacje, konkursy
Wykaz tablic informacyjnych
Środki komunikowania się
Prawo lokalne
Statut Gminy
Programy, plany wieloletnie
Uchwały Rady Miejskiej
Zarządzenia Burmistrza
Akty Prawa Miejscowego
Finanse i gospodarka
Budżet Gminy
Podatki i opłaty lokalne
Interpretacje podatkowe
Kontrole podatkowe
Oferty przetargowe
Oferty inwestycyjne
Mienie komunalne
Odpady komunalne
Oświadczenia majątkowe
Obowiązek i zakres oświadczeń
Treść złożonych oświadczeń
Inne
Informacje nieudostępnione
Wykaz rejestrów i ewidencji
Informacje o realizacji spraw
Stan wody
Referendum ogólnokrajowe
PETYCJE
Kontrola przedsiębiorców
Deklaracja dostępności cyfrowej
Wybory
Wybory samorządowe 2010
Wybory prezydenckie 2015
Wybory parlamentarne 2015
Wybory Samorządowe 2014
Wybory Samorządowe 2018
Wybory do PE 2019
Wybory parlamentarne 2019
Prezydent 2020
 
Rejestr uchwał 2008 - XX sesja

Numer
i data sesji

Numer
uchwały

Temat

XX

9 grudnia  

2008r.

XX/142/08

zmiany w budżecie Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski na rok 2008

XX/143/08

 

zmiana gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na rok 2008

 

XX/144/08

obniżenie średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego

XX/145/08

 

obniżenie średniej ceny sprzedaży drewna do celów wymiaru podatku leśnego

 

XX/146/08

określenie wysokości stawek podatku od nieruchomości

XX/147/08

opłata targowa

XX/148/08

określenie wysokości stawek podatku od środków transportowych

XX/149/08

określenie wysokości stawek czynszu za najem lokali użytkowych i dzierżawę gruntów komunalnych na terenie miasta i gminy Koźmin Wlkp

XX/150/08

wysokość opłat za usługi komunalne na terenie miasta i gminy Koźmin Wielkopolski

XX/151/08

przyjęcie zmian w Statucie Związku Gmin Zlewni Górnej Baryczy

XX/152/08

ustalenie Regulaminu na rok 2009 określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektóre inne składniki wynagrodzenia, nauczycielom zatrudnionym w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Koźmin Wielkopolski

XX/153/08

zmiany Regulaminu przyznawania nagród dla nauczycieli

XX/154/08

zbycie nieruchomości

 

 


Data dodania dokumentu: 2009-01-06
Dodał(a): Agnieszka Flejsierowicz