Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej
Podstawy prawne działania
Rada Miejska
Burmistrz Miasta i Gminy
Jednostki Pomocnicze
Jednostki Organizacyjne
Koźmińskie Usługi Komunalne
Urząd Miasta i Gminy
Podstawowe dane
Regulamin organizacyjny
Przewodnik po usługach: karty informacyjne, formularze
Kontrole w Urzędzie
RAPORT O STANIE GMINY
Inspektor ochrony danych
Ogłoszenia, informacje, konkursy
Wykaz tablic informacyjnych
Środki komunikowania się
Prawo lokalne
Statut Gminy
Programy, plany wieloletnie
Uchwały Rady Miejskiej
Zarządzenia Burmistrza
Akty Prawa Miejscowego
Finanse i gospodarka
Budżet Gminy
Podatki i opłaty lokalne
Interpretacje podatkowe
Kontrole podatkowe
Oferty przetargowe
Oferty inwestycyjne
Mienie komunalne
Odpady komunalne
Oświadczenia majątkowe
Obowiązek i zakres oświadczeń
Treść złożonych oświadczeń
Inne
Informacje nieudostępnione
Wykaz rejestrów i ewidencji
Informacje o realizacji spraw
Stan wody
Referendum ogólnokrajowe
PETYCJE
Kontrola przedsiębiorców
Deklaracja dostępności cyfrowej
Wybory
Wybory samorządowe 2010
Wybory prezydenckie 2015
Wybory parlamentarne 2015
Wybory Samorządowe 2014
Wybory Samorządowe 2018
Wybory do PE 2019
Wybory parlamentarne 2019
Prezydent 2020
 
II ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości we Wrotkowie

Burmistrz Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. ogłasza II ustny  przetarg nieograniczony na sprzedaż niżej wymienionej niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność miasta i gminy Koźmin Wlkp. położonej w miejscowości Wrotków zapisanej w Księdze wieczystej Sądu Rejonowego w Krotoszynie Nr 23754:działka nr 209/33 o powierzchni  1009 m²  w ewidencji gruntów B Rola kl.  IIIa.  Brak planu zagospodarowania przestrzennego. Sąsiednia nieruchomość zabudowa mieszkalna.  Na powyższą działkę została wydana decyzja o warunkach zabudowy.

Cena wywoławcza nieruchomości        21.740,00 zł brutto

Przetarg odbędzie się dnia 25 listopada 2008r. w Urzędzie Miasta i Gminy Stary Rynek 11 pok. nr 25 o godz. 10°°

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie w kasie Urzędu MiG wadium w wysokości  2.600,- zł najpóźniej do dnia 21 listopada 2008r do godziny 15.00.

Wadium wpłacone przez osoby, które wygrają przetarg  zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. W przypadku odstąpienia przez osobę, która wygra przetarg od zawarcia umowy notarialnej wpłacone przez nią wadium ulega przepadkowi.

Informacje można uzyskać w Urzędzie Miasta i Gminy, pokój nr 8, tel.  (062) 7219351 w godzinach pracy Urzędu.


Data dodania dokumentu: 2008-10-21
Dodał(a): Agnieszka Flejsierowicz
Data ostatniej modyfikacji: 2008-10-21
Modyfikował(a): Agnieszka Flejsierowicz