Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej
Podstawy prawne działania
Rada Miejska
Burmistrz Miasta i Gminy
Jednostki Pomocnicze
Jednostki Organizacyjne
Koźmińskie Usługi Komunalne
Urząd Miasta i Gminy
Podstawowe dane
Regulamin organizacyjny
Przewodnik po usługach: karty informacyjne, formularze
Kontrole w Urzędzie
RAPORT O STANIE GMINY
Inspektor ochrony danych
Ogłoszenia, informacje, konkursy
Wykaz tablic informacyjnych
Środki komunikowania się
Prawo lokalne
Statut Gminy
Programy, plany wieloletnie
Uchwały Rady Miejskiej
Zarządzenia Burmistrza
Akty Prawa Miejscowego
Finanse i gospodarka
Budżet Gminy
Podatki i opłaty lokalne
Interpretacje podatkowe
Kontrole podatkowe
Oferty przetargowe
Oferty inwestycyjne
Mienie komunalne
Odpady komunalne
Oświadczenia majątkowe
Obowiązek i zakres oświadczeń
Treść złożonych oświadczeń
Inne
Informacje nieudostępnione
Wykaz rejestrów i ewidencji
Informacje o realizacji spraw
Stan wody
Referendum ogólnokrajowe
PETYCJE
Kontrola przedsiębiorców
Deklaracja dostępności cyfrowej
Wybory
Wybory samorządowe 2010
Wybory prezydenckie 2015
Wybory parlamentarne 2015
Wybory Samorządowe 2014
Wybory Samorządowe 2018
Wybory do PE 2019
Wybory parlamentarne 2019
Prezydent 2020
 
2008 zapytanie2 do przetargu budowa hali przy SP w Borzeciczkach

Zapytanie:

1)      Z kosztorysu ofertowego wynika, że cały humus ściągnięty z obszaru działania ma zostać zgodnie z poz. koszt. nr 4 wywieziony na odległość 5 km. Zwykle pozostawia się na terenie budowy pewną część humusu, który później w czasie porządkowania terenu po przeprowadzonych pracach bedzie służył jako materiał do odtworzenia terenów "zielonych". Proszę zatem o odpowiedź, czy cały humus ma zostać wywieziony z terenu budowy ( jak w poz. koszt. nr 4 ), czy też pewna jego ilość ( jaka? ) pozostanie na budowie do prac końcowych opisanych wyżej?

2)      W kosztorysie ofertowym - poz. nr 40 i 41 - zakłada się wywóz na odległość 5 km tej części ziemi z wykopów, która nie będzie użyta przy zasypywniu wykopów. Proszę o dpowiedź, czy masy materiału ziemnego mające zostać wywiezione z terenu budowy ( wynikające z pozycji nr 4-5 oraz 40-41 ) będą wywożone na wskazane przez inwestora miejsce bez koniecznośći ponoszenia opłaty za składowanie bądź utylizację, czy też koszty wynikające ze składowania i utylizacji powinny być przez oferentów - w związku z ich ponoszeniem - osobno kalkulowane?

3)      Z dotychczasowych doświadczeń związanych z różnymi obiektami, które do tej pory były realizowane z moim udziałem wynika, że powierzchni ścian z betonu komórkowego nie ma potrzeby ocieplać. Tymczasem z kosztorysu ofertowgo - poz. koszt. nr 47 - wynika, że ściany wznoszone z betonu komórkowego ( poz. koszt. nr 46 ) mają być potem ocieplane styropianem o gr. 10 cm. Na ogół prace ociepleniowe są częścią robót elewacyjnych, które wykonuje się dopiero po zadzaszeniu i montażu stolarki okiennej. Proszę o odpowiedź czy nie zaszła tu pomyłka dotycząca zarówno sensowności samego ocieplania, jak i włączenia tych prac do obecnego etapu realizacji?

 

Odpowiedź:

1.       Zakładamy, że cały humus będzie wywieziony z terenu budowy co należy ująć w poz. nr 4 kosztorysu ofertowego. Ewentualne zmiany już na etapie budowy będą aneksowane umowami.

2.       Masy materiału ziemnego wywożone z terenu budowy będą składowane na miejscu wskazanym przez inwestora bez konieczności ponoszenia opłat za składowanie oraz utylizację.

3.       W poz. 47 kosztorysu ofertowego nie zaszła żadna pomyłka, ściany z betonu komórkowego mają być ocieplone styropianem o gr. 10 cm już na tym etapie realizacji.

 

 

 

 

 

 

 


Data dodania dokumentu: 2008-09-18
Dodał(a): Agnieszka Flejsierowicz