Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej
Podstawy prawne działania
Rada Miejska
Burmistrz Miasta i Gminy
Jednostki Pomocnicze
Jednostki Organizacyjne
Koźmińskie Usługi Komunalne
Urząd Miasta i Gminy
Podstawowe dane
Regulamin organizacyjny
Przewodnik po usługach: karty informacyjne, formularze
Kontrole w Urzędzie
RAPORT O STANIE GMINY
Inspektor ochrony danych
Ogłoszenia, informacje, konkursy
Wykaz tablic informacyjnych
Środki komunikowania się
Prawo lokalne
Statut Gminy
Programy, plany wieloletnie
Uchwały Rady Miejskiej
Zarządzenia Burmistrza
Akty Prawa Miejscowego
Finanse i gospodarka
Budżet Gminy
Podatki i opłaty lokalne
Interpretacje podatkowe
Kontrole podatkowe
Oferty przetargowe
Oferty inwestycyjne
Mienie komunalne
Odpady komunalne
Oświadczenia majątkowe
Obowiązek i zakres oświadczeń
Treść złożonych oświadczeń
Inne
Informacje nieudostępnione
Wykaz rejestrów i ewidencji
Informacje o realizacji spraw
Stan wody
Referendum ogólnokrajowe
PETYCJE
Kontrola przedsiębiorców
Deklaracja dostępności cyfrowej
Wybory
Wybory samorządowe 2010
Wybory prezydenckie 2015
Wybory parlamentarne 2015
Wybory Samorządowe 2014
Wybory Samorządowe 2018
Wybory do PE 2019
Wybory parlamentarne 2019
Prezydent 2020
 
Nabór na stanowisko d/s obsługi kasowej w UMiG Koźmin Wlkp.

Burmistrz Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski

ogłasza nabór na stanowisko do spraw obsługi kasowej

w Urzędzie Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski

 

Wymagania niezbędne:    

 1. Obywatelstwo polskie.

 2. Wykształcenie co najmniej średnie ekonomiczne lub administracyjne.

 3. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.

 4. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wskazanym wyżej stanowisku.

 5. Kandydat nie był prawomocnie skazany za przestępstwo umyślne.

 6. Kandydat cieszy się nieposzlakowaną opinią.

 

Wymagania dodatkowe:

 1. Znajomość problematyki samorządowej.

 2. Umiejętność korzystania z aplikacji biurowych pakietu MS Office oraz programów

do obsługi poczty elektronicznej i Internetu.

 1. Umiejętność pracy w warunkach okresowego spiętrzenia zadań.

 2. Umiejętność pracy w zespole.

 3. Znajomość przepisów dotyczących ochrony wartości pieniężnych, ustawy

o rachunkowości.

 

 Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

1.       Przestrzeganie obowiązujących przepisów w zakresie prowadzenia operacji kasowych.

2.       Przyjmowanie wpłat gotówkowych z tytułu wszelkich wpływów przez siebie ewidencjonowanych.

3.       Odprowadzanie przyjętych sum do banku w dniu pobrania, stosowanie do przepisów

o rachunkowości budżetowej.

4.       Dokonywanie operacji kasowych tylko na podstawie dowodów przychodowych                          i rozchodowych.

5.       Bieżące prowadzenie raportów kasowych.

6.       Podejmowanie gotówki z banku na określone potrzeby (wynagrodzenia, drobne wydatki              i dokonywanie wszelkiego rodzaju wypłat gotówkowych).

 

Wymagane dokumenty:

     -   wypełniony kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie z jedną             fotografią,

-         świadectwo ukończenia szkoły średniej lub dyplom ukończenia uczelni,

-         oświadczenie kandydata, że nie był prawomocnie skazany za przestępstwo umyślne,

-         oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni

praw publicznych,

 

Dokumenty należy przesłać lub złożyć w Urzędzie Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski ul. Stary Rynek 11, biuro nr 13 do 3 października 2008r. do godz. 1200 /liczy się data wpływu do Urzędu Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski/ w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Nabór na stanowisko do spraw obsługi kasowej”.

 

Koźmin Wielkopolski, dnia 17 września 2008r.

 


Data dodania dokumentu: 2008-09-17
Dodał(a): Agnieszka Flejsierowicz