Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej
Podstawy prawne działania
Rada Miejska
Burmistrz Miasta i Gminy
Jednostki Pomocnicze
Jednostki Organizacyjne
Koźmińskie Usługi Komunalne
Urząd Miasta i Gminy
Podstawowe dane
Regulamin organizacyjny
Przewodnik po usługach: karty informacyjne, formularze
Kontrole w Urzędzie
RAPORT O STANIE GMINY
Inspektor ochrony danych
Ogłoszenia, informacje, konkursy
Wykaz tablic informacyjnych
Środki komunikowania się
Prawo lokalne
Statut Gminy
Programy, plany wieloletnie
Uchwały Rady Miejskiej
Zarządzenia Burmistrza
Akty Prawa Miejscowego
Finanse i gospodarka
Budżet Gminy
Podatki i opłaty lokalne
Interpretacje podatkowe
Kontrole podatkowe
Oferty przetargowe
Oferty inwestycyjne
Mienie komunalne
Odpady komunalne
Oświadczenia majątkowe
Obowiązek i zakres oświadczeń
Treść złożonych oświadczeń
Inne
Informacje nieudostępnione
Wykaz rejestrów i ewidencji
Informacje o realizacji spraw
Stan wody
Referendum ogólnokrajowe
PETYCJE
Kontrola przedsiębiorców
Wybory
Wybory samorządowe 2010
Wybory prezydenckie 2015
Wybory parlamentarne 2015
Wybory Samorządowe 2014
Wybory Samorządowe 2018
Wybory do PE 2019
Wybory parlamentarne 2019
Prezydent 2020
 
2008 zapytanie1 do przetargu budowa hali przy SP w Borzeciczkach

Zapytanie:

  1. Czy wykonanie podestów oraz ramp podjazdowych prze wejściach do hali i łącznika znajdujących się na rysunku NR 1/K oraz 2/K przewidziane jest w zakresie prac objętych przetargiem, czy też wykonanie tych elementów przewiduje się w ramach kolejnych etapów prac, które nie są objęte obecnym przetargiem?

  2. Chciałbym zwrócić uwagę na niewłaściwy – moim zdaniem – przelicznik długości nadproży na sztukę. Dotyczy to pozycji nr 66 – 71 kosztorysu ofertowego.

Łączna długość nadproży według zestawienia, które znajduje się na rysunku NR 2/K   nie odpowiada ilości przedstawionej w kosztorysie. Np. dla poz. 66 podana jest ilość 8  szt. nadproży 225/36, 5 co daje łączną długość równą: 8 x 2,25 m = 18 m, a w kosztorysie jest wraz z narzutami 8,8 m. Czy zatem w kosztorysie w zakresie poz.      Nr 66 – 71 powinny zostać zastosowane przeliczniki odpowiadające długości   poszczególnych asortymentów nadproży?

Odpowiedź:

1)      Wykonanie podestów i ramp podjazdowych dla osób niepełnosprawnych do hali i łącznika, znajdują się na rysunkach nr 1/K i 2/K nie wchodzi w zakres prac objętych tym przetargiem. Prace te będą objęte kolejnym postępowaniem przetargowym.

 

2)      Nadproża należy wycenić w sztukach dla takiej ilości i typów jak podano na rysunkach konstrukcyjnych, a także w pozycjach materiałowych ( od poz. 66 do poz. 71 ). Błąd nastąpił w pozycjach materiałowych, gdzie zastosowano zły przelicznik nakładu dla "M". Dla poz. "M" przelicznik nakładu  powinien wynosić 1.02 szt./szt. Dotyczy to poz. nr 66, 67, 68 i 69. W poz. 70 i 71 zastosowano poprawny przelicznik nakładu dla "M" 1.02 szt./szt. Ogólnie wiadomo, że należy zamontować takie ilości i konkretne typu nadproży jak podano na rysunkach. Czy będziemy je przeliczać na m. czy też szt. to jest sprawa drugorzędna.

 

 

 

 


Data dodania dokumentu: 2008-09-17
Dodał(a): Agnieszka Flejsierowicz
Data ostatniej modyfikacji: 2008-09-17
Modyfikował(a): Agnieszka Flejsierowicz