Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej
Podstawy prawne działania
Rada Miejska
Burmistrz Miasta i Gminy
Jednostki Pomocnicze
Jednostki Organizacyjne
Koźmińskie Usługi Komunalne
Urząd Miasta i Gminy
Podstawowe dane
Regulamin organizacyjny
Przewodnik po usługach: karty informacyjne, formularze
Kontrole w Urzędzie
RAPORT O STANIE GMINY
Inspektor ochrony danych
Ogłoszenia, informacje, konkursy
Wykaz tablic informacyjnych
Środki komunikowania się
Prawo lokalne
Statut Gminy
Programy, plany wieloletnie
Uchwały Rady Miejskiej
Zarządzenia Burmistrza
Akty Prawa Miejscowego
Finanse i gospodarka
Budżet Gminy
Podatki i opłaty lokalne
Interpretacje podatkowe
Kontrole podatkowe
Oferty przetargowe
Oferty inwestycyjne
Mienie komunalne
Odpady komunalne
Oświadczenia majątkowe
Obowiązek i zakres oświadczeń
Treść złożonych oświadczeń
Inne
Informacje nieudostępnione
Wykaz rejestrów i ewidencji
Informacje o realizacji spraw
Stan wody
Referendum ogólnokrajowe
PETYCJE
Kontrola przedsiębiorców
Wybory
Wybory samorządowe 2010
Wybory prezydenckie 2015
Wybory parlamentarne 2015
Wybory Samorządowe 2014
Wybory Samorządowe 2018
Wybory do PE 2019
Wybory parlamentarne 2019
Prezydent 2020
 
2008 zapytanie do przetargu budowa hali przy SP w Borzeciczkach

Zapytanie:

 

1. W jakiej formie załączyć kosztorys do oferty, w formie uproszczonej czy szczegółowej?

2. Jaki charakter ma wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy, ryczałtowy czy ilościowy – kosztorysem powykonawczym?

3. Czy Zamawiający przewiduje płatności częściowe fakturą przejściową?

4. Czy Zamawiający dopuszcza możliwość wniesienia wadium w formie gwarancji ubezpieczeniowych?

5. W przedmiarze w poz.58 występują ścianki działowe GK z płyt gipsowo – kartonowych, na etapie budowy w stanie surowym otwartym ze względów technologicznych nie powinno się stosować materiałów budowlanych chłonących wilgoć. Proszę o wykreślenie w/w poz.
z przedmiaru na tym etapie realizacji, gdyż wykonawca nie poniesie odpowiedzialności za zniszczenie materiału, które są do przewidzenia.

6. W przedmiarze – ściany przyziemia hala – poz. 46 opisuje ściany do 4,5 m, wg obmiaru
i rys. wysokości ściany 6,12 m – proszę o podanie właściwej poz. oraz podanie poz. opisującej rusztowanie.

7. W przedmiarze brak zabezpieczenia przed zawilgoceniem zastosowanego ocieplenia ścian przyziemia zarówno hali jak i zaplecza – proszę o wyjaśnienie.

 

Odpowiedź:

 

1. Do oferty należy załączyć kosztorys w formie szczegółowej

2. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy będzie miało charakter ilościowy zgodnie z przedstawionym kosztorysem ofertowym.

3. Zamawiający dopuszcza możliwość płatności częściowej fakturą przejściową.

4. Tak (zgodnie z art. 45 ust.6 PZP)

5. Należy w przedmiarze usunąć poz. 58 dotyczącą montażu ścianek działowych z płyt G – K

6. W poz. 46 przedmiaru należy zastosować nową pozycje przedmiaru: NNRNKB 202 0188a – 09 (… ściany o wysokości ponad 4,5 m). Dodatkowo zastosować pozycję dla rusztowania wg KNR 2 – 02 1612 – 02; ilość 450 m2.

7. Do poziomu gruntu należy zabezpieczyć powierzchnie pionowe styropianu membraną izolacyjną polietylenową o gr. min 0,55 mm (np. gutta beta lub równoważna). Pozycja wg KNR – W 2 – 02 0615 – 04 (analogia); ilość 55.43 m2.

 


Data dodania dokumentu: 2008-09-12
Dodał(a): Agnieszka Flejsierowicz