Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej
Podstawy prawne działania
Rada Miejska
Burmistrz Miasta i Gminy
Jednostki Pomocnicze
Jednostki Organizacyjne
Koźmińskie Usługi Komunalne
Urząd Miasta i Gminy
Podstawowe dane
Regulamin organizacyjny
Przewodnik po usługach: karty informacyjne, formularze
Kontrole w Urzędzie
RAPORT O STANIE GMINY
Inspektor ochrony danych
Ogłoszenia, informacje, konkursy
Wykaz tablic informacyjnych
Środki komunikowania się
Prawo lokalne
Statut Gminy
Programy, plany wieloletnie
Uchwały Rady Miejskiej
Zarządzenia Burmistrza
Akty Prawa Miejscowego
Finanse i gospodarka
Budżet Gminy
Podatki i opłaty lokalne
Interpretacje podatkowe
Kontrole podatkowe
Oferty przetargowe
Oferty inwestycyjne
Mienie komunalne
Odpady komunalne
Oświadczenia majątkowe
Obowiązek i zakres oświadczeń
Treść złożonych oświadczeń
Inne
Informacje nieudostępnione
Wykaz rejestrów i ewidencji
Informacje o realizacji spraw
Stan wody
Referendum ogólnokrajowe
PETYCJE
Kontrola przedsiębiorców
Deklaracja dostępności cyfrowej
Powszechny Spis Rolny 2020
Wybory
Wybory samorządowe 2010
Wybory prezydenckie 2015
Wybory parlamentarne 2015
Wybory Samorządowe 2014
Wybory Samorządowe 2018
Wybory do PE 2019
Wybory parlamentarne 2019
Wybory prezydenckie 2020
 
Nabór na stanowisko d/s księgowości podatkowej

Burmistrz Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski

ogłasza nabór na stanowisko do spraw księgowości podatkowej

w Urzędzie Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski

Wymagania niezbędne:    

 1. Obywatelstwo polskie.

 2. Wykształcenie co najmniej średnie ekonomiczne lub administracyjne.

 3. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.

 4. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wskazanym wyżej stanowisku.

 5. Kandydat nie był prawomocnie skazany za przestępstwo umyślne.

 6. Kandydat cieszy się nieposzlakowaną opinią.

 

Wymagania dodatkowe:

 1. Znajomość problematyki samorządowej, ordynacji podatkowej,  ustawy o podatkach i opłatach lokalnych,  przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

 1. Umiejętność korzystania z aplikacji biurowych pakietu MS Office oraz programów do obsługi poczty elektronicznej i Internetu.

 1. Umiejętność logicznego myślenia i wiązania faktów, dociekliwość.

 2. Zdolność pracy w warunkach okresowego spiętrzenia zadań.

 3. Umiejętność pracy w zespole.

 4. Preferowane wykształcenie wyższe ekonomiczne.

 5. Mile widziany staż pracy w księgowości gminnej administracji samorządowej.

 Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

1)       Prowadzenie czynności w zakresie egzekucji administracyjnej zaległości podatkowych, wystawianie upomnień i tytułów egzekucyjnych, przekazywanie ich właściwym urzędom skarbowym.

2)       Zabezpieczenie zaległości podatkowych przez sporządzenie hipoteki na nieruchomościach celem zapobieżenia ich przedawnieniu.

3)       Prowadzenie rachunkowości zobowiązań pieniężnych, podatków i opłat lokalnych oraz sprawozdawczość w tym zakresie.

4)       Wypisywanie dowodów wpłat do kasy na podatki, opłaty i inne należności.

Wymagane dokumenty:

     -   wypełniony kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie z jedną fotografią,

-         świadectwo ukończenia szkoły średniej lub dyplom ukończenia  uczelni,

-         oświadczenie kandydata, że nie był prawomocnie skazany za przestępstwo umyślne,

-         oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych,

Dokumenty należy przesłać lub złożyć w Urzędzie Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski ul. Stary Rynek 11, biuro nr 13 do 4 września 2008r. do godz. 1200 /liczy się data wpływu do Urzędu Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski/ w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Nabór na stanowisko do spraw księgowości podatkowej”.

Koźmin Wielkopolski, dnia 18 sierpnia 2008r.

 

 

 

 

 


Data dodania dokumentu: 2008-08-18
Dodał(a): Agnieszka Flejsierowicz
Data ostatniej modyfikacji: 2008-08-18
Modyfikował(a): Agnieszka Flejsierowicz