Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej
Podstawy prawne działania
Rada Miejska
Burmistrz Miasta i Gminy
Jednostki Pomocnicze
Jednostki Organizacyjne
Koźmińskie Usługi Komunalne
Urząd Miasta i Gminy
Podstawowe dane
Regulamin organizacyjny
Przewodnik po usługach: karty informacyjne, formularze
Kontrole w Urzędzie
RAPORT O STANIE GMINY
Inspektor ochrony danych
Ogłoszenia, informacje, konkursy
Wykaz tablic informacyjnych
Środki komunikowania się
Prawo lokalne
Statut Gminy
Programy, plany wieloletnie
Uchwały Rady Miejskiej
Zarządzenia Burmistrza
Akty Prawa Miejscowego
Finanse i gospodarka
Budżet Gminy
Podatki i opłaty lokalne
Interpretacje podatkowe
Kontrole podatkowe
Oferty przetargowe
Oferty inwestycyjne
Mienie komunalne
Odpady komunalne
Oświadczenia majątkowe
Obowiązek i zakres oświadczeń
Treść złożonych oświadczeń
Inne
Informacje nieudostępnione
Wykaz rejestrów i ewidencji
Informacje o realizacji spraw
Stan wody
Referendum ogólnokrajowe
PETYCJE
Kontrola przedsiębiorców
Deklaracja dostępności cyfrowej
Wybory
Wybory samorządowe 2010
Wybory prezydenckie 2015
Wybory parlamentarne 2015
Wybory Samorządowe 2014
Wybory Samorządowe 2018
Wybory do PE 2019
Wybory parlamentarne 2019
Prezydent 2020
 
ogłoszenie o wydaniu decyzji środowiskowych - 2007

Ogłoszenia o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia 2007r.

Burmistrz Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. informuje, że w dniu 20.12.2007r. została wydana decyzja o uwarunkowaniach środowiskowych dla inwestycji polegającej na wymianie istniejących siedmiu jednopłaszczowych zbiorników na dwa nowe dwupłaszczowe zbiorniki do magazynowania paliw o łącznej pojemności 60 m3 wraz z infrastrukturą techniczną na istniejącej stacji paliw w m. Obra Nowa nr dz. 502/1, 502/3, 502/4, 502/5, gm. Koźmin Wlkp.W/w decyzja jest do wglądu w siedzibie UMiG Koźmin Wlkp., pokój nr 5.

W/w decyzja jest do wglądu w siedzibie UMiG Koźmin Wlkp., pokój nr 5.


W/w decyzja jest do wglądu w siedzibie UMiG Koźmin Wlkp., pokój nr 5.


Burmistrz Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. informuje, że w dniu 04.05.2007r. została wydana decyzja o uwarunkowaniach środowiskowych dla inwestycji polegającej na budowie hali produkcyjnej, wiaty magazynowej wraz z malarnią i piaskarnią na terenie dz. nr 723/20, 723/32 przy ul. Wierzbowej 30 w m. Koźmin Wlkp. woj. wielkopolskie, zgodnie ze złożonym wnioskiem przez inwestora. W/w decyzja jest do wglądu w siedzibie UMiG Koźmin Wlkp., pokój nr 5.


Burmistrz Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. informuje, że w dniu 07.05.2007r. została wydana decyzja o uwarunkowaniach środowiskowych dla inwestycji polegającej na rozbudowie i modernizacji stacji paliw płynnych na działce nr 1186/2  przy  ul. Krotoszyńskiej 13, w m.Koźmin Wlkp. woj. wielkopolskie, zgodnie ze złożonym wnioskiem przez inwestora.W/w decyzja jest do wglądu w siedzibie UMiG Koźmin Wlkp., pokój nr 5.W/w decyzja jest do wglądu w siedzibie UMiG Koźmin Wlkp., pokój nr 5.


 

Burmistrz Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. informuje, że w dniu 03.04.2007r. została wydana decyzja o uwarunkowaniach środowiskowych dla inwestycji polegającej na instalacji systemu antenowego na istniejącej stacji bazowej telefonii komórkowej sieci Era na dz. nr 723/33, przy ul. Wierzbowej w m. Koźmin Wlkp. woj. wielkopolskie. , zgodnie ze złożonym wnioskiem przez inwestora.


Burmistrz Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. informuje, że w dniu 13.06.2007r. została wydana decyzja o uwarunkowaniach środowiskowych dla inwestycji polegającej na budowie sieci kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej na dz. nr 2481/1, 745/1, 1674  w m. Koźmin Wlkp. ul. Z i Wł. Wyszyńskich. zgodnie ze złożonym wnioskiem przez inwestora.


Burmistrz Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. informuje, że w dniu 14.06.2007r. została wydana decyzja odmawiająca określenia środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na uruchomieniu stacji demontażu pojazdów wycofywanych z eksploatacji oraz działalności związanej ze zbieraniem i transportem odpadów w miejscowości Koźmin Wlkp. ul. Klasztorna 57. na dz. nr 606/1, 606/2, 606/3


Burmistrz Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. informuje, że w dniu 20.12.2007r. została wydana decyzja o uwarunkowaniach środowiskowych dla inwestycji polegającej na budowie obwodnicy miejscowości Koźmin Wlkp. w ciągu drogi krajowej nr 15.

W/w decyzja jest do wglądu w siedzibie UMiG Koźmin Wlkp., pokój nr 5.

 


Burmistrz Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. informuje, że w dniu 05.07.2007r. została wydana decyzja o uwarunkowaniach środowiskowych dla inwestycji polegającej na budowie kurnika o obsadzie kur 40 DJP na terenie istniejącej fermy o całkowitej obsadzie kur 120 DJP na działce nr 9/20 Czarny Sad 50, gm. Koźmin Wlkp., zgodnie ze złożonym wnioskiem przez inwestora. W/w decyzja jest do wglądu w siedzibie UMiG Koźmin Wlkp., pokój nr 5.


Data dodania dokumentu: 2008-06-26
Dodał(a): Agnieszka Flejsierowicz
Data ostatniej modyfikacji: 2008-06-26
Modyfikował(a): Agnieszka Flejsierowicz