Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej
Podstawy prawne działania
Rada Miejska
Burmistrz Miasta i Gminy
Jednostki Pomocnicze
Jednostki Organizacyjne
Koźmińskie Usługi Komunalne
Urząd Miasta i Gminy
Podstawowe dane
Regulamin organizacyjny
Przewodnik po usługach: karty informacyjne, formularze
Kontrole w Urzędzie
RAPORT O STANIE GMINY
Inspektor ochrony danych
Ogłoszenia, informacje, konkursy
Wykaz tablic informacyjnych
Środki komunikowania się
Prawo lokalne
Statut Gminy
Programy, plany wieloletnie
Uchwały Rady Miejskiej
Zarządzenia Burmistrza
Akty Prawa Miejscowego
Finanse i gospodarka
Budżet Gminy
Podatki i opłaty lokalne
Interpretacje podatkowe
Kontrole podatkowe
Oferty przetargowe
Oferty inwestycyjne
Mienie komunalne
Odpady komunalne
Oświadczenia majątkowe
Obowiązek i zakres oświadczeń
Treść złożonych oświadczeń
Inne
Informacje nieudostępnione
Wykaz rejestrów i ewidencji
Informacje o realizacji spraw
Stan wody
Referendum ogólnokrajowe
PETYCJE
Kontrola przedsiębiorców
Wybory
Wybory samorządowe 2010
Wybory prezydenckie 2015
Wybory parlamentarne 2015
Wybory Samorządowe 2014
Wybory Samorządowe 2018
Wybory do PE 2019
 
ogłoszenie o wydaniu decyzji środowiskowych - 2007

Ogłoszenia o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia 2007r.

Burmistrz Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. informuje, że w dniu 20.12.2007r. została wydana decyzja o uwarunkowaniach środowiskowych dla inwestycji polegającej na wymianie istniejących siedmiu jednopłaszczowych zbiorników na dwa nowe dwupłaszczowe zbiorniki do magazynowania paliw o łącznej pojemności 60 m3 wraz z infrastrukturą techniczną na istniejącej stacji paliw w m. Obra Nowa nr dz. 502/1, 502/3, 502/4, 502/5, gm. Koźmin Wlkp.W/w decyzja jest do wglądu w siedzibie UMiG Koźmin Wlkp., pokój nr 5.

W/w decyzja jest do wglądu w siedzibie UMiG Koźmin Wlkp., pokój nr 5.


W/w decyzja jest do wglądu w siedzibie UMiG Koźmin Wlkp., pokój nr 5.


Burmistrz Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. informuje, że w dniu 04.05.2007r. została wydana decyzja o uwarunkowaniach środowiskowych dla inwestycji polegającej na budowie hali produkcyjnej, wiaty magazynowej wraz z malarnią i piaskarnią na terenie dz. nr 723/20, 723/32 przy ul. Wierzbowej 30 w m. Koźmin Wlkp. woj. wielkopolskie, zgodnie ze złożonym wnioskiem przez inwestora. W/w decyzja jest do wglądu w siedzibie UMiG Koźmin Wlkp., pokój nr 5.


Burmistrz Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. informuje, że w dniu 07.05.2007r. została wydana decyzja o uwarunkowaniach środowiskowych dla inwestycji polegającej na rozbudowie i modernizacji stacji paliw płynnych na działce nr 1186/2  przy  ul. Krotoszyńskiej 13, w m.Koźmin Wlkp. woj. wielkopolskie, zgodnie ze złożonym wnioskiem przez inwestora.W/w decyzja jest do wglądu w siedzibie UMiG Koźmin Wlkp., pokój nr 5.W/w decyzja jest do wglądu w siedzibie UMiG Koźmin Wlkp., pokój nr 5.


 

Burmistrz Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. informuje, że w dniu 03.04.2007r. została wydana decyzja o uwarunkowaniach środowiskowych dla inwestycji polegającej na instalacji systemu antenowego na istniejącej stacji bazowej telefonii komórkowej sieci Era na dz. nr 723/33, przy ul. Wierzbowej w m. Koźmin Wlkp. woj. wielkopolskie. , zgodnie ze złożonym wnioskiem przez inwestora.


Burmistrz Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. informuje, że w dniu 13.06.2007r. została wydana decyzja o uwarunkowaniach środowiskowych dla inwestycji polegającej na budowie sieci kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej na dz. nr 2481/1, 745/1, 1674  w m. Koźmin Wlkp. ul. Z i Wł. Wyszyńskich. zgodnie ze złożonym wnioskiem przez inwestora.


Burmistrz Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. informuje, że w dniu 14.06.2007r. została wydana decyzja odmawiająca określenia środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na uruchomieniu stacji demontażu pojazdów wycofywanych z eksploatacji oraz działalności związanej ze zbieraniem i transportem odpadów w miejscowości Koźmin Wlkp. ul. Klasztorna 57. na dz. nr 606/1, 606/2, 606/3


Burmistrz Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. informuje, że w dniu 20.12.2007r. została wydana decyzja o uwarunkowaniach środowiskowych dla inwestycji polegającej na budowie obwodnicy miejscowości Koźmin Wlkp. w ciągu drogi krajowej nr 15.

W/w decyzja jest do wglądu w siedzibie UMiG Koźmin Wlkp., pokój nr 5.

 


Burmistrz Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. informuje, że w dniu 05.07.2007r. została wydana decyzja o uwarunkowaniach środowiskowych dla inwestycji polegającej na budowie kurnika o obsadzie kur 40 DJP na terenie istniejącej fermy o całkowitej obsadzie kur 120 DJP na działce nr 9/20 Czarny Sad 50, gm. Koźmin Wlkp., zgodnie ze złożonym wnioskiem przez inwestora. W/w decyzja jest do wglądu w siedzibie UMiG Koźmin Wlkp., pokój nr 5.


Data dodania dokumentu: 2008-06-26
Dodał(a): Agnieszka Flejsierowicz
Data ostatniej modyfikacji: 2008-06-26
Modyfikował(a): Agnieszka Flejsierowicz