Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej
Podstawy prawne działania
Rada Miejska
Burmistrz Miasta i Gminy
Jednostki Pomocnicze
Jednostki Organizacyjne
Koźmińskie Usługi Komunalne
Urząd Miasta i Gminy
Podstawowe dane
Regulamin organizacyjny
Przewodnik po usługach: karty informacyjne, formularze
Kontrole w Urzędzie
RAPORT O STANIE GMINY
Inspektor ochrony danych
Ogłoszenia, informacje, konkursy
Wykaz tablic informacyjnych
Środki komunikowania się
Prawo lokalne
Statut Gminy
Programy, plany wieloletnie
Uchwały Rady Miejskiej
Zarządzenia Burmistrza
Akty Prawa Miejscowego
Finanse i gospodarka
Budżet Gminy
Podatki i opłaty lokalne
Interpretacje podatkowe
Kontrole podatkowe
Oferty przetargowe
Oferty inwestycyjne
Mienie komunalne
Odpady komunalne
Oświadczenia majątkowe
Obowiązek i zakres oświadczeń
Treść złożonych oświadczeń
Inne
Informacje nieudostępnione
Wykaz rejestrów i ewidencji
Informacje o realizacji spraw
Stan wody
Referendum ogólnokrajowe
PETYCJE
Kontrola przedsiębiorców
Deklaracja dostępności cyfrowej
Wybory
Wybory samorządowe 2010
Wybory prezydenckie 2015
Wybory parlamentarne 2015
Wybory Samorządowe 2014
Wybory Samorządowe 2018
Wybory do PE 2019
Wybory parlamentarne 2019
Prezydent 2020
 
ogłoszenie o wydaniu decyzji środowiskowych - 2006

Ogłoszenia o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia 2006r.  

Burmistrz Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. informuje, że w dniu 22.11.2006r. została wydana decyzja o uwarunkowaniach środowiskowych dla inwestycji polegającej na budowie bezodpływowego, zakrytego zbiornika na płynne odchody zwierzęce i płyty gnojowej dla obsady zwierząt 60,84 DJP, na dz. Nr 216 w m. Borzęcice 36, gm. Koźmin Wlkp.  woj. wielkopolskie, zgodnie ze złożonym wnioskiem przez inwestora.
W/w decyzja jest do wglądu w siedzibie UMiG Koźmin Wlkp., pokój nr 5.


Burmistrz Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. informuje, że w dniu 22.11.2006r. została wydana decyzja o uwarunkowaniach środowiskowych dla inwestycji polegającej na budowie bezodpływowego, zakrytego zbiornika na płynne odchody zwierzęce i płyty gnojowej dla obsady zwierząt 62 DJP, na dz. nr 314 i 315 w m. Borzęcice 67, gm. Koźmin Wlkp.  woj. wielkopolskie., zgodnie ze złożonym wnioskiem przez inwestora.
W/w decyzja jest do wglądu w siedzibie UMiG Koźmin Wlkp., pokój nr 5.


Burmistrz Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. informuje, że w dniu 21.11.2006r. została wydana decyzja o uwarunkowaniach środowiskowych dla inwestycji polegającej na budowie budynku napraw maszyn i urządzeń rolniczych – ślusarstwo mechaniczne z częścią mieszkalną w miejscowości Nowa Obra. gm. Koźmin Wlkp. woj. wielkopolskie, zgodnie ze złożonym wnioskiem przez inwestora.
W/w decyzja jest do wglądu w siedzibie UMiG Koźmin Wlkp., pokój nr 5.


Burmistrz Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. informuje, że w dniu 7. 09. 2006 r. została wydana decyzja o uwarunkowaniach środowiskowych dla inwestycji polegającej na budowie budynku produkcyjno-magazynowego branży ślusarskiej na działce nr 1360/2 oraz 1355/47 w m. Koźmin Wlkp. ul. Borecka 33a, zgodnie ze złożonym wnioskiem przez inwestora.
W/ w decyzja jest do wglądu w siedzibie Urzędu. Pok. Nr 5.


Burmistrz Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. informuje, że w dniu 31. 07. 2006 r. została wydana decyzja o uwarunkowaniach środowiskowych dla inwestycji polegającej na modernizacji istniejącej stacji bazowej telefonii komórkowej nr 6184 zlokalizowanej w Koźminie Wlkp.  ul. Wierzbowa, arkusz mapy 16, nr ew. działki 723/ 37 zgodnie z wnioskiem złożonym przez Polską Telefonię Komórkową „Centertel” Warszawa.
W/ w decyzja jest do wglądu w siedzibie Urzędu. Pok. Nr 5.Burmistrz Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. informuje, że w dniu 13. 07. 2006 r. została wydana decyzja o uwarunkowaniach środowiskowych dla inwestycji polegającej na budowie hali z przeznaczeniem na warsztat ślusarski z zapleczem socjalno- biurowym w m. Sapieżyn 19, dz. Nr 12/ 6 woj. Wielkopolskie,  zgodnie ze złożonym wnioskiem przez Inwestora.
W/ w decyzja jest do wglądu w siedzibie Urzędu. Pok. Nr 5.


 
Burmistrz Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. informuje, że w dniu 12. 07. 2006 r. została wydana decyzja o uwarunkowaniach środowiskowych dla inwestycji polegającej na budowie kurnika (dla kur reprodukcyjnych mięsnych) 12,5 tys. sztuk (50 DJP) całkowita obsada na fermie 100 DJP – w miejscowości Borzęciczki dz. nr 28/1, zgodnie ze złożonym wnioskiem przez Inwestora.
W/ w decyzja jest do wglądu w siedzibie Urzędu. Pok. Nr 5.Burmistrz Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. informuje, że w dniu 10. 05. 2006 r. została wydana decyzja o uwarunkowaniach środowiskowych dla inwestycji polegającej na budowie hurtowni tłuszczy spożywczych pochodzenia zwierzęcego wraz z pomieszczeniami socjalno- biurowymi i magazynowi oraz chłodni na przechowywanie tłuszczy w m. Nowa Obra na dz. nr 472/ 7 gm. Koźmin Wlkp, zgodnie ze złożonym wnioskiem przez Inwestora.
W/ w decyzja jest do wglądu w siedzibie Urzędu. Pok. Nr 5.Burmistrz Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. informuje, że w dniu 10. 05. 2006 r. została wydana decyzja o uwarunkowaniach środowiskowych dla inwestycji polegającej na budowie budynku magazynowo – produkcyjno – handlowego przetwórstwa tworzyw sztucznych w m. Koźmin Wlkp. ul. Cieszyńskiego na dz. nr 214,  zgodnie ze złożonym wnioskiem przez Inwestora.
W/ w decyzja jest do wglądu w siedzibie Urzędu. Pok. Nr 5.

 
Burmistrz Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. informuje, że w dniu 10. 05. 2006 r. została wydana decyzja o uwarunkowaniach środowiskowych dla inwestycji polegającej zmianie budynku gospodarczego na działalność produkcyjno- handlową; produkcja środków czystości z półproduktów w m. Koźmin Wlkp.  ul. Cieszyńskiego na dz. nr 214,  zgodnie ze złożonym wnioskiem przez Inwestora.
W/ w decyzja jest do wglądu w siedzibie Urzędu. Pok. Nr 5.Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Starostwa Powiatowego w Krotoszynie informuje, że do Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Poznaniu został przesłany do zaopiniowania projekt Pozwolenia Zintegrowanego dla firmy: „ Rzeźnia MRÓZ ” sp z o.o. Borzęciczki 29a, 63-720 Koźmin Wlkp.
Treść projektu decyzji [kliknij tutaj]Burmistrz Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. informuje, że w dniu 21. 06. 2006 r. została wydana decyzja o uwarunkowaniach środowiskowych dla inwestycji polegającej budowie czterech kurników oraz zmianie sposobu użytkowania dwóch kurników ze względu na wielkość produkcji w miejscowości Orla działka nr 264, gm Koźmin Wlkp., zgodnie ze złożonym wnioskiem przez Inwestora.
W/ w decyzja jest do wglądu w siedzibie Urzędu. Pok. Nr 5.


 Burmistrz Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. informuje, że w dniu 9.03.2006r. została wydana decyzja o uwarunkowaniach środowiskowych dla inwestycji polegającej na remoncie stacji gazowej wysokiego ciśnienia w miejscowości Koźmin Wlkp., zgodnie ze złożonym wnioskiem przez Inwestora.
W/w decyzja jest do wglądu w siedzibie Urzędu ul. Stary Rynek 11, pok. Nr 5.Data dodania dokumentu: 2008-06-26
Dodał(a): Agnieszka Flejsierowicz