Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej
Podstawy prawne działania
Rada Miejska
Burmistrz Miasta i Gminy
Jednostki Pomocnicze
Jednostki Organizacyjne
Koźmińskie Usługi Komunalne
Urząd Miasta i Gminy
Podstawowe dane
Regulamin organizacyjny
Przewodnik po usługach: karty informacyjne, formularze
Kontrole w Urzędzie
RAPORT O STANIE GMINY
Inspektor ochrony danych
Ogłoszenia, informacje, konkursy
Wykaz tablic informacyjnych
Środki komunikowania się
Prawo lokalne
Statut Gminy
Programy, plany wieloletnie
Uchwały Rady Miejskiej
Zarządzenia Burmistrza
Akty Prawa Miejscowego
Finanse i gospodarka
Budżet Gminy
Podatki i opłaty lokalne
Interpretacje podatkowe
Kontrole podatkowe
Oferty przetargowe
Oferty inwestycyjne
Mienie komunalne
Odpady komunalne
Oświadczenia majątkowe
Obowiązek i zakres oświadczeń
Treść złożonych oświadczeń
Inne
Informacje nieudostępnione
Wykaz rejestrów i ewidencji
Informacje o realizacji spraw
Stan wody
Referendum ogólnokrajowe
PETYCJE
Kontrola przedsiębiorców
Wybory
Wybory samorządowe 2010
Wybory prezydenckie 2015
Wybory parlamentarne 2015
Wybory Samorządowe 2014
Wybory Samorządowe 2018
Wybory do PE 2019
 
ogłoszenie o wydaniu decyzji środowiskowych - 2006

Ogłoszenia o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia 2006r.  

Burmistrz Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. informuje, że w dniu 22.11.2006r. została wydana decyzja o uwarunkowaniach środowiskowych dla inwestycji polegającej na budowie bezodpływowego, zakrytego zbiornika na płynne odchody zwierzęce i płyty gnojowej dla obsady zwierząt 60,84 DJP, na dz. Nr 216 w m. Borzęcice 36, gm. Koźmin Wlkp.  woj. wielkopolskie, zgodnie ze złożonym wnioskiem przez inwestora.
W/w decyzja jest do wglądu w siedzibie UMiG Koźmin Wlkp., pokój nr 5.


Burmistrz Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. informuje, że w dniu 22.11.2006r. została wydana decyzja o uwarunkowaniach środowiskowych dla inwestycji polegającej na budowie bezodpływowego, zakrytego zbiornika na płynne odchody zwierzęce i płyty gnojowej dla obsady zwierząt 62 DJP, na dz. nr 314 i 315 w m. Borzęcice 67, gm. Koźmin Wlkp.  woj. wielkopolskie., zgodnie ze złożonym wnioskiem przez inwestora.
W/w decyzja jest do wglądu w siedzibie UMiG Koźmin Wlkp., pokój nr 5.


Burmistrz Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. informuje, że w dniu 21.11.2006r. została wydana decyzja o uwarunkowaniach środowiskowych dla inwestycji polegającej na budowie budynku napraw maszyn i urządzeń rolniczych – ślusarstwo mechaniczne z częścią mieszkalną w miejscowości Nowa Obra. gm. Koźmin Wlkp. woj. wielkopolskie, zgodnie ze złożonym wnioskiem przez inwestora.
W/w decyzja jest do wglądu w siedzibie UMiG Koźmin Wlkp., pokój nr 5.


Burmistrz Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. informuje, że w dniu 7. 09. 2006 r. została wydana decyzja o uwarunkowaniach środowiskowych dla inwestycji polegającej na budowie budynku produkcyjno-magazynowego branży ślusarskiej na działce nr 1360/2 oraz 1355/47 w m. Koźmin Wlkp. ul. Borecka 33a, zgodnie ze złożonym wnioskiem przez inwestora.
W/ w decyzja jest do wglądu w siedzibie Urzędu. Pok. Nr 5.


Burmistrz Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. informuje, że w dniu 31. 07. 2006 r. została wydana decyzja o uwarunkowaniach środowiskowych dla inwestycji polegającej na modernizacji istniejącej stacji bazowej telefonii komórkowej nr 6184 zlokalizowanej w Koźminie Wlkp.  ul. Wierzbowa, arkusz mapy 16, nr ew. działki 723/ 37 zgodnie z wnioskiem złożonym przez Polską Telefonię Komórkową „Centertel” Warszawa.
W/ w decyzja jest do wglądu w siedzibie Urzędu. Pok. Nr 5.Burmistrz Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. informuje, że w dniu 13. 07. 2006 r. została wydana decyzja o uwarunkowaniach środowiskowych dla inwestycji polegającej na budowie hali z przeznaczeniem na warsztat ślusarski z zapleczem socjalno- biurowym w m. Sapieżyn 19, dz. Nr 12/ 6 woj. Wielkopolskie,  zgodnie ze złożonym wnioskiem przez Inwestora.
W/ w decyzja jest do wglądu w siedzibie Urzędu. Pok. Nr 5.


 
Burmistrz Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. informuje, że w dniu 12. 07. 2006 r. została wydana decyzja o uwarunkowaniach środowiskowych dla inwestycji polegającej na budowie kurnika (dla kur reprodukcyjnych mięsnych) 12,5 tys. sztuk (50 DJP) całkowita obsada na fermie 100 DJP – w miejscowości Borzęciczki dz. nr 28/1, zgodnie ze złożonym wnioskiem przez Inwestora.
W/ w decyzja jest do wglądu w siedzibie Urzędu. Pok. Nr 5.Burmistrz Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. informuje, że w dniu 10. 05. 2006 r. została wydana decyzja o uwarunkowaniach środowiskowych dla inwestycji polegającej na budowie hurtowni tłuszczy spożywczych pochodzenia zwierzęcego wraz z pomieszczeniami socjalno- biurowymi i magazynowi oraz chłodni na przechowywanie tłuszczy w m. Nowa Obra na dz. nr 472/ 7 gm. Koźmin Wlkp, zgodnie ze złożonym wnioskiem przez Inwestora.
W/ w decyzja jest do wglądu w siedzibie Urzędu. Pok. Nr 5.Burmistrz Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. informuje, że w dniu 10. 05. 2006 r. została wydana decyzja o uwarunkowaniach środowiskowych dla inwestycji polegającej na budowie budynku magazynowo – produkcyjno – handlowego przetwórstwa tworzyw sztucznych w m. Koźmin Wlkp. ul. Cieszyńskiego na dz. nr 214,  zgodnie ze złożonym wnioskiem przez Inwestora.
W/ w decyzja jest do wglądu w siedzibie Urzędu. Pok. Nr 5.

 
Burmistrz Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. informuje, że w dniu 10. 05. 2006 r. została wydana decyzja o uwarunkowaniach środowiskowych dla inwestycji polegającej zmianie budynku gospodarczego na działalność produkcyjno- handlową; produkcja środków czystości z półproduktów w m. Koźmin Wlkp.  ul. Cieszyńskiego na dz. nr 214,  zgodnie ze złożonym wnioskiem przez Inwestora.
W/ w decyzja jest do wglądu w siedzibie Urzędu. Pok. Nr 5.Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Starostwa Powiatowego w Krotoszynie informuje, że do Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Poznaniu został przesłany do zaopiniowania projekt Pozwolenia Zintegrowanego dla firmy: „ Rzeźnia MRÓZ ” sp z o.o. Borzęciczki 29a, 63-720 Koźmin Wlkp.
Treść projektu decyzji [kliknij tutaj]Burmistrz Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. informuje, że w dniu 21. 06. 2006 r. została wydana decyzja o uwarunkowaniach środowiskowych dla inwestycji polegającej budowie czterech kurników oraz zmianie sposobu użytkowania dwóch kurników ze względu na wielkość produkcji w miejscowości Orla działka nr 264, gm Koźmin Wlkp., zgodnie ze złożonym wnioskiem przez Inwestora.
W/ w decyzja jest do wglądu w siedzibie Urzędu. Pok. Nr 5.


 Burmistrz Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. informuje, że w dniu 9.03.2006r. została wydana decyzja o uwarunkowaniach środowiskowych dla inwestycji polegającej na remoncie stacji gazowej wysokiego ciśnienia w miejscowości Koźmin Wlkp., zgodnie ze złożonym wnioskiem przez Inwestora.
W/w decyzja jest do wglądu w siedzibie Urzędu ul. Stary Rynek 11, pok. Nr 5.Data dodania dokumentu: 2008-06-26
Dodał(a): Agnieszka Flejsierowicz