Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej
Podstawy prawne działania
Rada Miejska
Burmistrz Miasta i Gminy
Jednostki Pomocnicze
Jednostki Organizacyjne
Koźmińskie Usługi Komunalne
Urząd Miasta i Gminy
Podstawowe dane
Regulamin organizacyjny
Przewodnik po usługach: karty informacyjne, formularze
Kontrole w Urzędzie
RAPORT O STANIE GMINY
Inspektor ochrony danych
Ogłoszenia, informacje, konkursy
Wykaz tablic informacyjnych
Środki komunikowania się
Prawo lokalne
Statut Gminy
Programy, plany wieloletnie
Uchwały Rady Miejskiej
Zarządzenia Burmistrza
Akty Prawa Miejscowego
Finanse i gospodarka
Budżet Gminy
Podatki i opłaty lokalne
Interpretacje podatkowe
Kontrole podatkowe
Oferty przetargowe
Oferty inwestycyjne
Mienie komunalne
Odpady komunalne
Oświadczenia majątkowe
Obowiązek i zakres oświadczeń
Treść złożonych oświadczeń
Inne
Informacje nieudostępnione
Wykaz rejestrów i ewidencji
Informacje o realizacji spraw
Stan wody
Referendum ogólnokrajowe
PETYCJE
Kontrola przedsiębiorców
Deklaracja dostępności cyfrowej
Powszechny Spis Rolny 2020
Wybory
Wybory samorządowe 2010
Wybory prezydenckie 2015
Wybory parlamentarne 2015
Wybory Samorządowe 2014
Wybory Samorządowe 2018
Wybory do PE 2019
Wybory parlamentarne 2019
Wybory prezydenckie 2020
 
2008 - wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Położenie: Wrotków 52, Lokal Nr 1

Nr działki: 209/31

Pow. dz. w m² (% udział): 1478 (26,00%)

Pow. w m² lokalu/pom., (przynależ.): 89,63, (35,72)

Nr KW: 23754

Wartość lokalu w zł (brutto): 24.860

Wartość gruntu w zł (brutto): 5.740

Koszty dodatkowe: 1.000 zł

Przeznaczenie w planie: brak p.z.p., zabudowa mieszkalna

Położenie: Wrotków 52, Lokal Nr 2

Nr działki: 209/31

Pow. dz. w m² (% udział): 1478 (32,50%)

Pow. w m² lokalu/pom., (przynależ.): 78,35 (78,40)

Nr KW: 23754

Wartość lokalu w zł (brutto): 21.730

Wartość gruntu w zł (brutto): 7.170

Koszty dodatkowe: 1.000 zł

Przeznaczenie w planie: brak p.z.p., zabudowa mieszkalna

Sprzedaż lokali nastąpi wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu. Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu w/w nieruchomości w myśl art. 34 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 21.08.1997r. o gospodarce nieruchomościami /t.j. Dz.U. z 2004r. Nr 261 poz. 2603 / mogą składać wnioski o nabycie w terminie do dnia 07.07.2008r.

Położenie: Koźmin Wlkp

Nr działki: 1248/6

Pow. Działki m²: 220

Nr KW: 9562

Wartość nieruchomości w zł brutto: 4.020

Inne koszty: 1.000

Przeznaczenie gruntu: brak p.z.p. sąsiednie nieruchomości zabudowa mieszkaniowa


Położenie: Koźmin Wlkp

Nr działki: 1248/7

Pow. Działki m²:127

Nr KW: 9562

Wartość nieruchomości w zł brutto: 2.320

Inne koszty: 1.000

Przeznaczenie gruntu: brak p.z.p. sąsiednie nieruchomości zabudowa mieszkaniowa


Położenie: Koźmin Wlkp

Nr działki: 1248/8

Pow. Działki m²:123

Nr KW: 9562

Wartość nieruchomości w zł brutto: 2.250

Inne koszty: 1.000

Przeznaczenie gruntu: brak p.z.p. sąsiednie nieruchomości zabudowa mieszkaniowa


Położenie: Koźmin Wlkp

Nr działki: 1244/1

Pow. Działki m²:137

Nr KW: 2706

Wartość nieruchomości w zł brutto: 2.500

Inne koszty: 1.600

Przeznaczenie gruntu: brak p.z.p. sąsiednie nieruchomości zabudowa mieszkaniowa


Położenie: Wrotków

Nr działki: 209/30

Pow. Działki m²:1399

Nr KW: 23754:

Wartość nieruchomości w zł brutto: 9.503,80

Inne koszty: 800,

Przeznaczenie gruntu: brak p.z.p. sąsiednie nieruchomości zabudowa mieszkaniowa

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu w/w nieruchomości w myśl art. 34 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 21.08.1997r. o gospodarce nieruchomościami /t.j. Dz.U. z 2004r. Nr 261 poz. 2603 / mogą składać wnioski o nabycie w terminie do dnia 07.07.2008

 

 

 

 Data dodania dokumentu: 2008-05-29
Dodał(a): Agnieszka Flejsierowicz
Data ostatniej modyfikacji: 2008-05-29
Modyfikował(a): Agnieszka Flejsierowicz