Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej
Podstawy prawne działania
Rada Miejska
Burmistrz Miasta i Gminy
Jednostki Pomocnicze
Jednostki Organizacyjne
Koźmińskie Usługi Komunalne
Urząd Miasta i Gminy
Podstawowe dane
Regulamin organizacyjny
Przewodnik po usługach: karty informacyjne, formularze
Kontrole w Urzędzie
Inspektor ochrony danych
Ogłoszenia, informacje, konkursy
Wykaz tablic informacyjnych
Środki komunikowania się
Prawo lokalne
Statut Gminy
Programy, plany wieloletnie
Uchwały Rady Miejskiej
Zarządzenia Burmistrza
Akty Prawa Miejscowego
Finanse i gospodarka
Budżet Gminy
Podatki i opłaty lokalne
Interpretacje podatkowe
Kontrole podatkowe
Oferty przetargowe
Oferty inwestycyjne
Mienie komunalne
Odpady komunalne
Oświadczenia majątkowe
Obowiązek i zakres oświadczeń
Treść złożonych oświadczeń
Inne
Informacje nieudostępnione
Wykaz rejestrów i ewidencji
Informacje o realizacji spraw
Stan wody
Referendum ogólnokrajowe
PETYCJE
Kontrola przedsiębiorców
Wybory
Wybory samorządowe 2010
Wybory prezydenckie 2015
Wybory parlamentarne 2015
Wybory Samorządowe 2014
Wybory Samorządowe 2018
Wybory do PE 2019
 
2008 - wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Położenie: Wrotków 52, Lokal Nr 1

Nr działki: 209/31

Pow. dz. w m² (% udział): 1478 (26,00%)

Pow. w m² lokalu/pom., (przynależ.): 89,63, (35,72)

Nr KW: 23754

Wartość lokalu w zł (brutto): 24.860

Wartość gruntu w zł (brutto): 5.740

Koszty dodatkowe: 1.000 zł

Przeznaczenie w planie: brak p.z.p., zabudowa mieszkalna

Położenie: Wrotków 52, Lokal Nr 2

Nr działki: 209/31

Pow. dz. w m² (% udział): 1478 (32,50%)

Pow. w m² lokalu/pom., (przynależ.): 78,35 (78,40)

Nr KW: 23754

Wartość lokalu w zł (brutto): 21.730

Wartość gruntu w zł (brutto): 7.170

Koszty dodatkowe: 1.000 zł

Przeznaczenie w planie: brak p.z.p., zabudowa mieszkalna

Sprzedaż lokali nastąpi wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu. Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu w/w nieruchomości w myśl art. 34 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 21.08.1997r. o gospodarce nieruchomościami /t.j. Dz.U. z 2004r. Nr 261 poz. 2603 / mogą składać wnioski o nabycie w terminie do dnia 07.07.2008r.

Położenie: Koźmin Wlkp

Nr działki: 1248/6

Pow. Działki m²: 220

Nr KW: 9562

Wartość nieruchomości w zł brutto: 4.020

Inne koszty: 1.000

Przeznaczenie gruntu: brak p.z.p. sąsiednie nieruchomości zabudowa mieszkaniowa


Położenie: Koźmin Wlkp

Nr działki: 1248/7

Pow. Działki m²:127

Nr KW: 9562

Wartość nieruchomości w zł brutto: 2.320

Inne koszty: 1.000

Przeznaczenie gruntu: brak p.z.p. sąsiednie nieruchomości zabudowa mieszkaniowa


Położenie: Koźmin Wlkp

Nr działki: 1248/8

Pow. Działki m²:123

Nr KW: 9562

Wartość nieruchomości w zł brutto: 2.250

Inne koszty: 1.000

Przeznaczenie gruntu: brak p.z.p. sąsiednie nieruchomości zabudowa mieszkaniowa


Położenie: Koźmin Wlkp

Nr działki: 1244/1

Pow. Działki m²:137

Nr KW: 2706

Wartość nieruchomości w zł brutto: 2.500

Inne koszty: 1.600

Przeznaczenie gruntu: brak p.z.p. sąsiednie nieruchomości zabudowa mieszkaniowa


Położenie: Wrotków

Nr działki: 209/30

Pow. Działki m²:1399

Nr KW: 23754:

Wartość nieruchomości w zł brutto: 9.503,80

Inne koszty: 800,

Przeznaczenie gruntu: brak p.z.p. sąsiednie nieruchomości zabudowa mieszkaniowa

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu w/w nieruchomości w myśl art. 34 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 21.08.1997r. o gospodarce nieruchomościami /t.j. Dz.U. z 2004r. Nr 261 poz. 2603 / mogą składać wnioski o nabycie w terminie do dnia 07.07.2008

 

 

 

 



Data dodania dokumentu: 2008-05-29
Dodał(a): Agnieszka Flejsierowicz
Data ostatniej modyfikacji: 2008-05-29
Modyfikował(a): Agnieszka Flejsierowicz