Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej
Podstawy prawne działania
Rada Miejska
Burmistrz Miasta i Gminy
Jednostki Pomocnicze
Jednostki Organizacyjne
Koźmińskie Usługi Komunalne
Urząd Miasta i Gminy
Podstawowe dane
Regulamin organizacyjny
Przewodnik po usługach: karty informacyjne, formularze
Kontrole w Urzędzie
RAPORT O STANIE GMINY
Inspektor ochrony danych
Ogłoszenia, informacje, konkursy
Wykaz tablic informacyjnych
Środki komunikowania się
Prawo lokalne
Statut Gminy
Programy, plany wieloletnie
Uchwały Rady Miejskiej
Zarządzenia Burmistrza
Akty Prawa Miejscowego
Finanse i gospodarka
Budżet Gminy
Podatki i opłaty lokalne
Interpretacje podatkowe
Kontrole podatkowe
Oferty przetargowe
Oferty inwestycyjne
Mienie komunalne
Odpady komunalne
Oświadczenia majątkowe
Obowiązek i zakres oświadczeń
Treść złożonych oświadczeń
Inne
Informacje nieudostępnione
Wykaz rejestrów i ewidencji
Informacje o realizacji spraw
Stan wody
Referendum ogólnokrajowe
PETYCJE
Kontrola przedsiębiorców
Deklaracja dostępności cyfrowej
Wybory
Wybory samorządowe 2010
Wybory prezydenckie 2015
Wybory parlamentarne 2015
Wybory Samorządowe 2014
Wybory Samorządowe 2018
Wybory do PE 2019
Wybory parlamentarne 2019
Prezydent 2020
 
2008 Wstępna informacja o planowanej inwestycji "Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami w MiG Koźmin Wlkp."

Zgodnie z Ustawą o Partnerstwie Publiczno-Prywatnym z dnia 28 lipca 2005 art.13

(Dz.U.Nr 169, poz. 1420)

Burmistrz Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. biorąc pod uwagę art.8 ust.1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, (Dz.U. z 2001r. Nr 112, poz.1198 z późn. zm.) przedstawia wstępną informację o planowanej inwestycji p.t.:

„BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ Z PRZYŁĄCZAMI W MIEŚCIE I GMINIE KOŹMIN WIELKOPOLSKI”

Planowana inwestycja wpisuje się w dokument regulujący całość zagadnień z zakresu ochrony środowiska naturalnego w Polsce Politykę ekologiczną państwa na lata 2003-2006 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2007-2010” oraz „Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko, stanowiący rozwinięcie Narodowej Strategii Spójności 2007-2013.

Celem jest konkurs na pozyskanie partnera i wybór udziałowca do spółki celowej z udziałem Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. na zaprojektowanie, współfinansowanie, budowę i eksploatację kanalizacji sanitarnej z przyłączami. 

Podstawą do niniejszego przedsięwzięcia jest:

1.Uchwała Nr XIII/103/08 Rady Miejskiej w Koźminie Wlkp. z dnia 28 marca 2008 r. w sprawie zamiaru realizacji projektu inwestycyjnego pod nazwą „Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami w mieście i gminie Koźmin Wlkp. w oparciu o umowę o partnerstwie publiczno – prywatnym”.

2.Analiza przedsięwzięcia w ramach ppp - budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami w Mieście i Gminie Koźmin Wielkopolski – wrzesień 2007

Wybór udziałowca nastąpi w drodze dwuetapowego konkursu prowadzonego w oparciu o Regulamin Konkursu.

Regulamin Konkursu oraz Dokumentacja Warunków Konkursu (DWK) dostępne będą w Urzędzie Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. po opracowaniu powyższego, propozycjach i społecznej debacie, co zostanie udostępnione również na stronie internetowej miasta: www.bip.kozminwlkp.pl

Wszelkie pytania prosimy kierować do Pana Jarosława Ratajczaka – Urząd Miasta i Gminy Koźmin Wlkp., 63 – 720 Koźmin Wlkp. w godz.od 9.00 do 15.00. Nr tel. 62/7216 158 e-mail: v-burmistrz@kozminwlkp.pl

Podmioty zainteresowane ww. inwestycją proszone są o zainteresowanie i zgłaszanie swoich pisemnych propozycji na adres UMiG Koźmin Wlkp.

 

 


Data dodania dokumentu: 2008-04-15
Dodał(a): Agnieszka Flejsierowicz
Data ostatniej modyfikacji: 2008-04-15
Modyfikował(a): Agnieszka Flejsierowicz