Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej
Podstawy prawne działania
Rada Miejska
Burmistrz Miasta i Gminy
Jednostki Pomocnicze
Jednostki Organizacyjne
Koźmińskie Usługi Komunalne
Urząd Miasta i Gminy
Podstawowe dane
Regulamin organizacyjny
Przewodnik po usługach: karty informacyjne, formularze
Kontrole w Urzędzie
Inspektor ochrony danych
Ogłoszenia, informacje, konkursy
Wykaz tablic informacyjnych
Środki komunikowania się
Prawo lokalne
Statut Gminy
Programy, plany wieloletnie
Uchwały Rady Miejskiej
Zarządzenia Burmistrza
Akty Prawa Miejscowego
Finanse i gospodarka
Budżet Gminy
Podatki i opłaty lokalne
Interpretacje podatkowe
Kontrole podatkowe
Oferty przetargowe
Oferty inwestycyjne
Mienie komunalne
Odpady komunalne
Oświadczenia majątkowe
Obowiązek i zakres oświadczeń
Treść złożonych oświadczeń
Inne
Informacje nieudostępnione
Wykaz rejestrów i ewidencji
Informacje o realizacji spraw
Stan wody
Referendum ogólnokrajowe
PETYCJE
Kontrola przedsiębiorców
Wybory
Wybory samorządowe 2010
Wybory prezydenckie 2015
Wybory parlamentarne 2015
Wybory Samorządowe 2014
Wybory Samorządowe 2018
Wybory do PE 2019
 
Informacja o terminie i porządku obrad XIII sesji

28 marca 2008r., godz. 1400 w siedzibie Rady Miejskiej, ul.Przyjemskich 9 odbędzie się XIII sesja Rady Miejskiej.

 

Porządek obrad:

1.      Otwarcie.

2.      Przyjęcie protokołu z XII sesji.

3.      Interpelacje radnych.

4.      Przyjęcie uchwał w sprawie:

a)      zmian w budżecie Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski na rok 2008,

b)      wprowadzenia zmian do uchwały o opłacie targowej,

c)      zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków,

d)      gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na rok 2008,

e)      przyjęcia Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski na lata 2008-2020,

f)        zamiaru realizacji projektu inwestycyjnego pod nazwą „Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami w mieście i gminie Koźmin Wielkopolski” w oparciu o umowę o partnerstwie publiczno-prywatnym,

g)      wydzierżawienia nieruchomości gruntowej.

5.      Odpowiedzi na interpelacje radnych.

6.      Wolne głosy i wnioski.

7.      Zakończenie obrad XIII sesji.

 


Data dodania dokumentu: 2008-03-19
Dodał(a): Agnieszka Flejsierowicz