Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej
Podstawy prawne działania
Rada Miejska
Burmistrz Miasta i Gminy
Jednostki Pomocnicze
Jednostki Organizacyjne
Koźmińskie Usługi Komunalne
Urząd Miasta i Gminy
Podstawowe dane
Regulamin organizacyjny
Przewodnik po usługach: karty informacyjne, formularze
Kontrole w Urzędzie
RAPORT O STANIE GMINY
Inspektor ochrony danych
Ogłoszenia, informacje, konkursy
Wykaz tablic informacyjnych
Środki komunikowania się
Prawo lokalne
Statut Gminy
Programy, plany wieloletnie
Uchwały Rady Miejskiej
Zarządzenia Burmistrza
Akty Prawa Miejscowego
Finanse i gospodarka
Budżet Gminy
Podatki i opłaty lokalne
Interpretacje podatkowe
Kontrole podatkowe
Oferty przetargowe
Oferty inwestycyjne
Mienie komunalne
Odpady komunalne
Oświadczenia majątkowe
Obowiązek i zakres oświadczeń
Treść złożonych oświadczeń
Inne
Informacje nieudostępnione
Wykaz rejestrów i ewidencji
Informacje o realizacji spraw
Stan wody
Referendum ogólnokrajowe
PETYCJE
Kontrola przedsiębiorców
Wybory
Wybory samorządowe 2010
Wybory prezydenckie 2015
Wybory parlamentarne 2015
Wybory Samorządowe 2014
Wybory Samorządowe 2018
Wybory do PE 2019
 
Informacja o terminie i porzadku obrad XII sesji

 27 lutego 2008r., godz. 14.00. w sali narad przy  ul.Przyjemskich 9 odbędzie się XII sesja Rady Miejskiej.

Porządek obrad:

1.      Otwarcie.

2.      Przyjęcie protokołu z XI sesji.

3.      Sprawozdanie z przeprowadzonych przetargów.

4.      Interpelacje radnych.

5.      Sprawozdanie Przewodniczących Komisji Stałych Rady Miejskiej z działalności Komisji w 2007r. oraz przyjęcie planów pracy Komisji na rok 2008.

6.      Przyjęcie uchwał w sprawie:

a)      zmian w budżecie Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski na rok 2008,

b)      zwiększenia udziałów w Samorządowym Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o.,

c)      wprowadzenia zmian do opłaty targowej,

d)      ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych utworzonych przez Radę Miejską,

e)      spełnienia przez Burmistrza Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski przesłanek warunkujących nabycie prawa do dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2007r.,

f)       zatwierdzenia Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski na lata 2008-2032

g)      zasad korzystania ze stołówek szkolnych zorganizowanych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Koźmin Wlkp.,

h)      zbycia nieruchomości gruntowej.

7.      Odpowiedzi na interpelacje radnych.

8.      Wolne głosy i wnioski.

9.      Zakończenie obrad XII sesji.

 

 

 


Data dodania dokumentu: 2008-02-21
Dodał(a): Agnieszka Flejsierowicz
Data ostatniej modyfikacji: 2008-02-21
Modyfikował(a): Agnieszka Flejsierowicz