Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej
Podstawy prawne działania
Rada Miejska
Burmistrz Miasta i Gminy
Jednostki Pomocnicze
Jednostki Organizacyjne
Koźmińskie Usługi Komunalne
Urząd Miasta i Gminy
Podstawowe dane
Regulamin organizacyjny
Przewodnik po usługach: karty informacyjne, formularze
Kontrole w Urzędzie
RAPORT O STANIE GMINY
Inspektor ochrony danych
Ogłoszenia, informacje, konkursy
Wykaz tablic informacyjnych
Środki komunikowania się
Prawo lokalne
Statut Gminy
Programy, plany wieloletnie
Uchwały Rady Miejskiej
Zarządzenia Burmistrza
Akty Prawa Miejscowego
Finanse i gospodarka
Budżet Gminy
Podatki i opłaty lokalne
Interpretacje podatkowe
Kontrole podatkowe
Oferty przetargowe
Oferty inwestycyjne
Mienie komunalne
Odpady komunalne
Oświadczenia majątkowe
Obowiązek i zakres oświadczeń
Treść złożonych oświadczeń
Inne
Informacje nieudostępnione
Wykaz rejestrów i ewidencji
Informacje o realizacji spraw
Stan wody
Referendum ogólnokrajowe
PETYCJE
Kontrola przedsiębiorców
Wybory
Wybory samorządowe 2010
Wybory prezydenckie 2015
Wybory parlamentarne 2015
Wybory Samorządowe 2014
Wybory Samorządowe 2018
Wybory do PE 2019
 
Informacja o terminie i porządku obrad XI sesji

28 grudnia 2007r., godz. 1400 w siedzibie Rady Miejskiej, ul.Przyjemskich 9 odbędzie się XI sesja Rady Miejskiej w Koźminie Wlkp.

 

Porządek obrad:

1. Otwarcie.

2. Przyjęcie protokołu z X sesji.

3. Sprawozdanie z przeprowadzonych przetargów.

4. Interpelacje radnych.

5. Przyjęcie uchwał w sprawie:

a) zmian w budżecie Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski na rok 2007,

b) ustalenia wykazu wydatków w budżecie Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2007,

c) uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski na rok 2008:

 odczytanie projektu uchwały wraz z uzasadnieniem,

odczytanie opinii komisji wraz z wnioskami,

odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej,

odczytanie stanowiska Burmistrza w sprawie opinii RIO i wniosków budżetowych komisji,

dyskusja,

głosowanie nad projektem uchwały budżetowej.

d) określenia zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata,

e) zbycia nieruchomości gruntowej (2 projekty uchwał).

6. Odpowiedzi na interpelacje radnych.

7. Wolne głosy i wnioski.

8. Zakończenie obrad XI sesji.

 


Data dodania dokumentu: 2007-12-21
Dodał(a): Agnieszka Flejsierowicz