Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej
Podstawy prawne działania
Rada Miejska
Burmistrz Miasta i Gminy
Jednostki Pomocnicze
Jednostki Organizacyjne
Koźmińskie Usługi Komunalne
Urząd Miasta i Gminy
Podstawowe dane
Regulamin organizacyjny
Przewodnik po usługach: karty informacyjne, formularze
Kontrole w Urzędzie
RAPORT O STANIE GMINY
Inspektor ochrony danych
Ogłoszenia, informacje, konkursy
Wykaz tablic informacyjnych
Środki komunikowania się
Prawo lokalne
Statut Gminy
Programy, plany wieloletnie
Uchwały Rady Miejskiej
Zarządzenia Burmistrza
Akty Prawa Miejscowego
Finanse i gospodarka
Budżet Gminy
Podatki i opłaty lokalne
Interpretacje podatkowe
Kontrole podatkowe
Oferty przetargowe
Oferty inwestycyjne
Mienie komunalne
Odpady komunalne
Oświadczenia majątkowe
Obowiązek i zakres oświadczeń
Treść złożonych oświadczeń
Inne
Informacje nieudostępnione
Wykaz rejestrów i ewidencji
Informacje o realizacji spraw
Stan wody
Referendum ogólnokrajowe
PETYCJE
Kontrola przedsiębiorców
Deklaracja dostępności cyfrowej
Wybory
Wybory samorządowe 2010
Wybory prezydenckie 2015
Wybory parlamentarne 2015
Wybory Samorządowe 2014
Wybory Samorządowe 2018
Wybory do PE 2019
Wybory parlamentarne 2019
Prezydent 2020
 
Nabór na stanowisko księgowego w Zakładzie Aktywności Zawodowej w Koźminie Wielkopolskim

Kierownik Zakładu Aktywności Zawodowej w Koźminie Wielkopolskim ogłasza nabór na stanowisko księgowego.

Wymagania niezbędne:  

a.)wykształcenie określone w art.45 ust.2 pkt 44 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz.U.nr 249 poz.2104),

b.)biegła znajomość obsługi komputera,

c.)posiadanie stanu zdrowia pozwalajacego na zatrudnienie na określonym stanowisku.

Wymagania dodatkowe:

a.)predyspozycje do pracy z osobami o znacznym stopniu niepełnosprawności,

b.)umiejętność obsługi następujących programów komputerowych:

- kadry i płace,

- finanse i ksiegowość,

- sprzedaż - faktura,

- środki trwałe,

c.)znajomość przepisów prawa niezbędnych na stanowisku ds.ksiegowości budżetowej,

d.) mile widziana znajomość języka obcego.

 Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

a.)przestrzeganie zapisów obowiązującej ustawy o finansach publicznych i przepisów wykonawczych tej ustawy,

b.)stosowanie przepisów ustawy o rachunkowości oraz innych przepisów prawa niezbędnych na stanowisku ds.księgowości budżetowej,

c.)wywiązywanie się z obowiązków wynikających z rozporządzenia o zakładach aktywności zawodowej.

Wymagane dokumenty:

a.)życiorys (CV),

b.) list motywacyjny,

c.)dokument poświadczający wykształcenie,

d.)kwestionariusz osobowy,

e.)inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.

Dokumenty należy przesłać lub złożyć osobiście w Zakładzie Aktywności Zawodowej, 63-720 Koźmin Wlkp., ul.Borecka 23, w terminie do dnia 26 listopada (do godz.10.00) w zamkniętej kopercie z dopiskiem "Księgowy w ZAZ Koźmin Wielkopolski"  

Kierownik ZAZ

mgr Jerzy Fornalik  


Data dodania dokumentu: 2007-11-09
Dodał(a): Agnieszka Flejsierowicz
Data ostatniej modyfikacji: 2007-11-09
Modyfikował(a): Agnieszka Flejsierowicz